Copy
marts 2019 · Forskellighedernes fællesskab
Kære læser af FRISKOLERNEs nyhedsbrev *|HTML:LNAME|*

Denne gang bringer SkoleNyt uddybende info om HK-overenskomsten, som er klar den 1. april. Du kan også finde både spørgsmål og svar vedrørende den nye obligatoriske prøve i 8. klasse i praktisk/musiske fag. 

Der er også hjælp at hente til håndtering af krænkende handlinger - herunder mobning og seksuel chikane. Du kan også finde gode råd til understøttelse af en god IT-sikkerhedskultur på skolen.


Husk også at læse debatindlægget, som har været bragt i flere forskellige medier. Her går FRISKOLERNE i rette med Annette Lind (S) og Troels Ravn (S) og deres udmelding om, at folkeskolens kvaler kan løses ved at skære i støtten til fri- og privatskoler. 

Med venlig hilsen

Friskolernes Hus


INDHOLD:

  1. Lønnen stiger knap 1% pr. 1. april
  2. Ny HK-overenskomst klar den 1. april 2019
  3. Find info på UVM's hjemmeside om prøven i praktisk/musiske fag
  4. Dagtilbud: Skabelon til den lokale pædagogiske læreplan er klar til brug
  5. Ny udgave af Dagtilbudsloven samler op på ændringerne i 2018
  6. Understøttelse af god IT-sikkerhedskultur på skolen
  7. Hjælp til håndtering af krænkende handlinger
  8. Debatindlæg: "Folkeskolerne bliver ikke bedre af at fjerne tilskud til fri- og privatskoler"
  9. Aktive brugere søges til ny version af emu
  10. Inspiration til trivselsdagen
Bemærk også:
- Ungdomsøen søger værter
- Dialogmøde med Jacob Mark (SF)
- Landsmøde: Tilmelding til årets fællesmøde for alle!
 
Magasinet Friskolen 
Kursuskalender

1. Lønnen stiger knap 1% pr. 1. april

Lønstigningen pr. 1. april bliver lidt lavere end forudset i OK-18 forliget.

Her var lønstigningen aftalt til 1,30 % plus effekten af reguleringsordningen, som blev skønnet til 0,02 % - altså i alt 1,32 %.

Imidlertid blev reguleringsordningen negativ med et minus på 0,35 %. Det betyder, at reguleringsprocenten pr. 1. april 2019 vil være 8,4911.

 
LÆS MERE HER 

2. Ny HK-overenskomst klar den 1. april 2019

Den 1. april træder en ny overenskomst for kontorpersonale ansat ved frie grundskoler i kraft.

Overenskomsten er en såkaldt ”tilslutningsoverenskomst”, hvilket betyder, at den kun gælder, når skolen har besluttet at tilslutte sig overenskomsten. Det sker ved at indsende en tilslutningsfuldmagt til FRISKOLERNE.

Tilslutningen kan ske nu eller på et senere tidspunkt. Dette princip kendes i forvejen fra BUPL-overenskomsten og 3F-overenskomsten.


LÆS MERE HER

3. Find info på UVM's hjemmeside om prøven i praktisk/musiske fag 

Loven om en ny obligatorisk prøve i 8. klasse i praktisk/musiske fag er nu vedtaget af Folketinget.

Samtidigt har Undervisningsministeriet den 25. februar udbygget deres vejledning og spørgsmål/svar-service på ministeriets hjemmesiden.

Vejledningen indeholder et afsnit med spørgsmål, der særskilt omhandler friskolernes forpligtelser og muligheder i forhold til den nye prøve.


LÆS MERE HER

4. Dagtilbud: Skabelon til den lokale pædagogiske læreplan er klar til brug

Startskuddet til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplans indhold og intentioner blev sat i gang sidste sommer, og læreplanen skal være færdig senest sommeren 2020.

I den sammenhæng handler det blandt andet om, at grundlaget for de seks læreplanstemaer realiseres.


LÆS MERE HER

5. Ny udgave af Dagtilbudsloven samler op på ændringerne i 2018

Vi har tidligere orienteret om de forhold i den nye Dagtilbudslov, som har særlig interesse for frie dagtilbud under friskoler.

LÆS MERE HER hvor områderne omtales, men nu med en henvisning til den eksakte paragraf i loven.

6. Understøttelse af god IT-sikkerhedskultur på skolen

Den øgede digitalisering i skolens hverdag – både i forbindelse med undervisningen og i kommunikation og administration – betyder, at skolens ledelse skal have fokus på at skabe en god sikkerhedskultur blandt lærere og pædagogisk personale, samt naturligvis i administrationen.

Nu er der hjælp at hente i en gratis sikkerhedspakke, som Digitaliseringsstyrelsen har lanceret i et samarbejde med Danske Regioner og KL.

 

LÆS MERE HER

7. Hjælp til håndtering af krænkende handlinger

I en ny vejledning fra Arbejdstilsynet stilles der skarpt på krænkende handlinger i arbejdet mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere – fx mobning og seksuel chikane.

Vejledningen kan indgå i arbejdsmiljøorganisationens og/eller samarbejdsudvalgets arbejde og være nyttig, både når der skal tages stilling til konkrete situationer, og når det drejer sig om at udarbejde retningslinjer eller debatoplæg.

 
LÆS MERE HER

8. Debatindlæg: "Folkeskolerne bliver ikke bedre af at fjerne tilskud til fri- og privatskoler"

"Man kan tage temperaturen på, hvor tæt vi er på et valg ved at lægge mærke til den politiske retorik. Annette Lind (S) og Troels Ravn (S) skruer op for den hardcore socialdemokratiske retorik, når de i et debatindlæg i Avisen Danmark 11. februar revser den nuværende regering for at stå bag centralisering af velfærdsområdet, herunder folkeskoleområdet.

De overser vist, at folkeskolereformen, som er blevet hudflettet for netop at være et centralistisk top-down projekt, ikke er længere væk i de flestes hukommelse, end at det er let at huske, at det var den socialdemokratiske undervisningsminister Christine Antorini, der var bannerfører for netop dét projekt."

 
LÆS HELE DEBATINDLÆGGET HER

9. Aktive brugere søges til ny version af emu

Den nye version af emu.dk – Danmarks læringsportal – skal gøre praksisnær viden mere tilgængelig og brugervenlig for undervisere, ledere og pædagogisk personale.

Undervisningsministeriet inviterer praktikere og vidensmiljøer til at være med i den fortsatte udvikling af Danmarks læringsportal og nedsætter et nyt brugerpanel. Brugerpanelet skal understøtte og kvalificere det videre arbejde med både form og indhold på den nye emu.dk.

Panelet vil komme til at bestå af undervisere og ledere på alle uddannelsesområder på tværs af Danmark.

 
LÆS MERE HER

10. Inspiration til trivselsdagen

Fredag den 1. marts er udnævnt til skolernes Trivselsdag; men selvom man måske ikke gjorde noget ud af netop den dag på skolen, kan der dukke ønsker op om at gøre noget ved elevernes og medarbejdernes trivsel på et andet tidspunkt.
 
Med støtte fra Undervisningsministeriet, Finansministeriet og KL har Psykiatrifonden udviklet et gratis trivselsværktøj, TRIV NU.

Når man vælger den digitale version af materialet, har man adgang i ubegrænset tid.


LÆS MERE HER

Nu har du chancen:

BLIV VÆRT PÅ UNGDOMSØEN!

INFOMØDER:
TORSDAG DEN 21. OG TORSDAG DEN 28. MARTS


LÆS MERE HER
Dialogmøde med Jacob Mark (SF)
den 13. marts 2019


LÆS MERE OG TILMELD DIG NU! 

Årets fællesmøde for alle!

TILMELD DIG NU!
Magasinet FRISKOLEN
FRISKOLEVERDENENS BEDSTE HISTORIER 
Magasinet Friskolen nr. 13 handler om det kommende folketingsvalg og de muligheder for forandring, et valg indebærer.

I den forbindelse kan du bl.a. læse, hvad nutidens politikere kan lære af de politikere, der udformede velfærdsstaten i dens guldalder fra 1950-1980.  

HUSK AT DOWNLOADE MAGASINETS APP!
I APP'en kan du læse alle artikler fra Magasinet Friskolen helt gratis.

APP'en kan downloades her:
iPhone/iPad
Android smartphone/tablet
Computer

Redaktion:
Peter Højgaard Pedersen
Malene Lund Smidt
Maren Skotte
Mette Marie Møller
Kontakt os på redaktionen på
redaktion@friskolerneshus.dk
Twitter
Facebook
Website
Email


     Friskolernes Hus

     Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

     Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · www.friskoler.dk

     Du kan redigere dine indstillinger her 
     eller  afmelde nyhedsbrevet