Copy
Maj 2019 · Forskellighedernes fællesskab
Kære læser af FRISKOLERNEs nyhedsbrev 

InternationaltNyt maj 2019 - FRISKOLERNEs internationale nyhedsbrev.

For spørgsmål eller yderligere information,
venligst kontakt 

Jakob Clausager Jensen
International konsulent i Friskolernes Hus

jcj@friskolerne.dk
T: 22361153
 
FRISKOLERNEs egne aktiviteter
PD i internationalisering - deadline for tilmelding nu 
UC-Lillebælt udbyder i samarbejde med Den frie Lærerskole i Ollerup et modul, som udbydes i efteråret 2019, omhandler den internationale dimension. Modulet er målrettet undervisere og internationale koordinatorer i forhold til skolens internationale dimension og lærernes arbejde med at skabe rum for elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer. En del af modulet foregår i Riga sammen med lærere fra hele Europa. Der kan søges kursustilskud.
Læs mere

Fire kinesiske volontører søger friskole
To mandlige og to kvindelige studerende fra Kina i alderen 21-22 år ønsker at være hjælpelærer i henholdsvis 3 og 5 måneder. Alle har et meget højt engelsk niveau. Det koster ikke noget at få en kinesisk hjælpelærer til skolen gennem AFS. AFS sørger for alle de praktiske forhold. Værtsskolens opgave er at inddrage hjælpelæreren i aktiviteterne, lade ham/hende deltage i undervisningen, hvor det giver mening og sørge for en kontaktperson på skolen, som han/hun altid kan gå til. Interesserede bedes kontakte Annette Bauer, annette.bauer@afs.org eller 38 32 23 03.


Online projekter med europæiske skoler tilbydes fra august

1. Teddy Bear project - aldersgruppe 8-10 år (start 1.september 2019)
Skoler fra hele Europa er inviteret og hver klasse tildeles en europæisk samarbejdspartner. Klassens bamse sender billeder hjem fra sit besøg på samarbejdsskolen.
2. ePal project - aldersgruppe 11-14 år (start 1. september 2019)
Skoler fra hele Europa er inviteret og hver klasse tildeles en europæisk samarbejdspartner. Eleverne skriver sammen om temaer, som lærerne beslutter sig for (min familie, landsby, skole, klima osv).
Læs mere


Find samarbejdspartnere fra hele verden

FRISKOLERNE har samlet en række platforme hvor man nemt og gratis kan finde samarbejdsskoler til indskoling, mellemtrin og udskoling.
Læs mere

Søg om midler til et arrangement på skolen om Europa
Friskolerne kan i 2019 og 2020 ansøge om 5.000 kr. til at arrangere aktiviteter for skolens elever med fokus på EU og det europæiske fællesskab.
Aktiviteten kan blandt andet være politiske debatarrangementer, ungdomsmøder med europæiske unge, gæsteforelæsere med mere. 
Pengene er bevilliget af Europa-Nævnet.
Læs mere


Besøg fra Sydkorea på din skole

FRISKOLERNE får et stigende antal henvendelser fra Sydkoreanske delegationer, som ønsker at besøge danske friskoler. Ønsker man besøg på egen friskole så skriv til jcj@friskolerne.dk


Benyt eTwinning til online samarbejde med skoler i Europa 

eTwinning er et pulserende fællesskab med mere end en 680.000 europæiske lærere. I løbet af årene er der gennemført mere end 65.000 innovative projekter, som har involveret mere end 2 mio. engagerede elever på tværs af kontinentet. Det kan klart anbefales at man kigger nærmere på den gratis portal for at finde samarbejdspartnere til næste skoleår.
Læs mere

Tilbud og aktiviteter fra andre aktører 
Kontaktseminar i Riga om verdensmålene med europæiske lærere 
Efterskoleforeningen afholder den 12.-15. november 2019 et kontaktseminar i Riga med fokus på verdensmålene og den internationale dimension, viden om diverse puljer til uddannelsessamarbejde, og ikke mindst masser af tid til at finde samarbejdspartnere, da 50 lærere og skoleledere fra både mellemtrin og udskolingsskoler i hele Europa deltager.
Læs mere
Studietur til Sydkorea om frie skoler
Efterskoleforeningen arrangerer i samarbejde med Teachers' College for Life i Seoul en studietur den 23.-30.oktober med fokus på sydkoreanske frie skoler. Studieturen er målrettet lærere og ledere fra frie skoler i Danmark. Der vil være en række skolebesøg, en konference om ønsker for et fremtidigt skolesystem i Korea, en stor konference om frie skoler i Danmark, ophold på et buddistisk kloster, besøg ved den nordkoreanske grænse, møde med ambassadøren samt mulighed for besøg hos koreanske familier.
Læs mere

Varde: Europæisk kompetenceudvikling på din skole! 
Den 4. september 2019 afholdes der møde i Varde for skoleledere, lærere og internationale koordinatorer omhandlende Erasmus/EU-midler til internationalt skolesamarbejde.
Læs mere 


Bliv en del af verdensmålsakademiet 

Nyt akademi skal undervise unge ildsjæle i Verdensmålene, som de kan sprede budskabet om i deres organisationer og lokalsamfund. Akademiet er skabt af Verdens Bedste Nyheder, DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd og Tuborgfondet.
Læs mere

Gratis seminar om EU for skoler
17 danske skoler og mere end 700 europæiske skoler er European Parliament Ambassador Schools (EPAS). De danske skoler er alle tilknyttet en eller flere medlemmer af Europa-Parlamentet samt den danske repræsentation i Bruxelles som via Skype holder oplæg om arbejdet i Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Europa-Parlamentets kontor i Danmark og skolerne samarbejde om at øge de unges kendskab til Europa. Ønsker man at blive EPAS skole i kommende skoleår er der mulighed for at høre mere på EPAS seminaret den 7.oktober 2019.
Læs mere


Besøg Europa-Parlamentet med din klasse

Datoerne for efterårets Euroscola arrangementer er offentliggjort og deadline for ansøgning er 24.maj. Euroscola er en unik mulighed for, at skoleelever i alderen 16-18 år kan prøve at være europaparlamentariker for en dag sammen med jævnaldrende unge fra hele Europa. Ansøgningen skal have fuld opmærksomhed, og den skal have relation til både undervisningen samt andre EU relaterede arrangementer på skolen.
Læs mere
Danske skoler vil lave skolepartnerskaber med Erasmus+ 
Danske skoler vil i stigende grad samarbejde om udvekslingsprojekter med skoler i Europa. Ved ansøgningsrunden i marts for tilskud til europæiske partnerskaber mellem skoler har Styrelsen for Forskning og Uddannelse modtaget dobbelt så mange ansøgninger som sidste år.
Læs mere

Bemærk også:

FRISKOLERNEs øvrige kurser og arrangementer 
Redaktion:
Jakob Clausager Jensen
Kontakt os på
jcj@friskoler.dk
Twitter
Facebook
Website
Email


    Friskolernes Hus
     Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

     Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · www.friskoler.dk

     Ønsker du ikke længere at modtage InternationaltNyt,
     så afmeld dig nederst på www.friskolerne.dk 


This email was sent to <<Emailadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Friskoleforening · Middelfartvej 77 · Asperup 5466 · Denmark