Copy
april 2019 · Forskellighedernes fællesskab
Kære læser af FRISKOLERNEs nyhedsbrev *|HTML:LNAME|*

'Konsulenterne guider' er en online videoguide, hvor FRISKOLERNEs konsulenter gør dig klogere på aktuelle emner vedrørende administration og drift af en fri grundskole. I denne udgave af SkoleNyt finder du link til den nyeste udgave af 'Konsulenterne guider', hvor du kan blive klogere på den nye ferielov.

Vi er også klar med en ny løntabel, som er udvidet med ny HK-overenskomst.

Der er også info om bl.a. vedtagelsen af loven om obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, samt regulering af satser for tjenesteboliger mv. 

Læs også om planlægning af prøveterminer for de kommende skoleår.


...Og så kan vi tilbyde dig at komme i skole med Grundtvig...

Med venlig hilsen

Friskolernes Hus


INDHOLD:

 1. DEN NYE FERIELOV: Se med, når ’Konsulenterne guider online’
 2. Løntabellen er udvidet med ny HK-overenskomst
 3. Nyt cirkulære om tillidsrepræsentanter på lærerområdet
 4. Lovforslag om klubtilbud fra 4. klasse, oprettelse af afdelinger m.m. fremsat
 5. Lov om obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder vedtaget
 6. Planlægning af prøveterminer for de kommende skoleår
 7. Regulering af satser for tjenesteboliger, opvarmning og kontorhold
 8. Mulighed for samarbejde med erhvervsuddannelserne om valgfag (praksisfaglighed) 
 9. Implementering af GDPR er godt i gang på de frie skoler
 10. SkoleKom lukker!
 11. Sygefraværet i staten det laveste i 10 år
 12. Gratis magasin om EU - formidlet til unge
Bemærk også:
- Seminar: i skole med Grundtvig
- EKSTRA Infomøde om den nye ferielov og arbejdstidsplanlægning
- Kreativitet&Dannelse
- Landsmøde: nedtællingen er i gang!
 
Magasinet Friskolen 
Kursuskalender

1. DEN NYE FERIELOV: Se med, når ’Konsulenterne guider online'

I 4 kortere videoer gennemgår Tove Dohn, konsulent i Friskolernes Hus, de væsentligste ændringer den nye ferielov medfører. 

Til hver video hører relevante slides, ligesom du kan finde yderligere information i vejledning til Den nye ferielov.

Videoerne kan ikke stå alene, men er et godt supplement til de seks informationsmøder, FRISKOLERNE har afholdt i marts måned. 

EKSTRA-MØDE om den nye ferielov og arbejdstid den 29. april
Har du endnu ikke været med på et af informationsmøderne, så har du chancen den 29. april kl. 9-12 på Brogården i Strib ved Middelfart. 
Tilmelding senest 19. april på ’Min side’. Pris 225 kr. inkl. sandwich.


FIND VIDEOER, SLIDES OG VEJLEDNING HER 

2. Løntabellen er udvidet med ny HK-overenskomst

Løntabellen gældende pr. 1. april 2019 er opdateret med et faneblad vedrørende den nye HK-overenskomst.

LÆS MERE HER

3. Nyt cirkulære om tillidsrepræsentanter på lærerområdet

Reglerne om tillidsrepræsentanter på lærerområdet er ajourført med aftalerne fra overenskomstforhandlingerne i foråret 2018.

De aftalte ændringer, som er få og uden betydning for de frie grundskoler, er indarbejdet i en ny udgave af cirkulæret om tillidsrepræsentanter.


LÆS MERE HER

4. Lovforslag om klubtilbud fra 4. klasse, oprettelse af afdelinger m.m. fremsat
 

Undervisningsministeren har den 28. marts fremsat et lovforslag om øgede frihedsrettigheder for frie grundskoler, som tidligere er omtalt her i SkoleNyt.

Forslaget indeholder også ændrede bestemmelser om donationer og tilsynet. Forslaget er sat til 1. behandling i Folketinget den 3. april. Den sædvanlige proces igennem folketinget frem til 3. behandling og vedtagelse kan blive afbrudt, såfremt valget udskrives inden vedtagelsen.

Derfor bør skolerne være tilbageholdende med at planlægge ud fra de foreslåede ændringer, indtil de rent faktisk er vedtaget.


LÆS MERE HER

5. Lov om obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder vedtaget

Folketinget har den 14. marts vedtaget ændringer af friskoleloven og folkeskoleloven om indførelse af obligatoriske sprogprøver på skoler, hvor over 30% af eleverne kommer fra et såkaldt udsat boligområde.

Hvornår loven træder i kraft er usikkert. Af den vedtagne lov fremgår det, at undervisningsministeren ”fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden”. I skrivende stund er tidspunktet ukendt.


LÆS MERE HER

6. Planlægning af prøveterminer for de kommende skoleår

Bekendtgørelsen om tidspunkterne for prøvedatoer i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 er i høring.

Med forbehold for, at der ikke sker ændringer i bekendtgørelsen, som forventes udstedt i løbet af et par uger til ikrafttræden den 1. maj, kan vi oplyse om prøveterminer og prøvedatoer i de kommende to skoleår.


LÆS MERE HER

7. Regulering af satser for tjenesteboliger, opvarmning og kontorhold

Nogle skoler gør formentlig stadig brug af taksterne for tjeneste- og lejeboliger, boligopvarmning og kontorhold.

Satserne fastsættes og reguleres af Moderniseringsstyrelsen, som netop har udsendt nye cirkulærer for de tre områder.


LÆS MERE HER

8. Mulighed for samarbejde med erhvervsuddannelserne om valgfag (praksisfaglighed) 
 

Undervisningsministeren har fremlagt et lovforslag om erhvervsuddannelser, folkeskolen, friskoleloven og vejledningsloven.

Dette forslag åbner mulighed for, at en friskole kan indgå i et samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om at erhvervsuddannelsesinstitutioner tilrettelægger og varetager undervisningen af skolens elever i valgfagene billedkunst, musik, madkundskab, samt håndværk og design.

 
LÆS MERE HER

9. Implementering af GDPR er godt i gang på de frie skoler

Styrelsen for It og Læring (STIL) har fået udarbejdet en analyse af skolernes håndtering af personoplysninger.

Undersøgelsen viser, at implementeringen af GDPR er godt i gang.


LÆS MERE HER

10. SkoleKom lukker!

Styrelsen for It og Læring (STIL) har orienteret os om, at det er besluttet at lukke SkoleKom med udgangen af 2019. 

Ifølge STIL kommer beslutningen om at lukke SkoleKom som følge af at antallet af brugere på SkoleKom de seneste år har været støt faldende, og at der i dag findes et marked for kommunikationsløsninger, som mange skoler allerede benytter sig af.

LÆS MERE HER

11. Sygefraværet i staten det laveste i 10 år

Friskolerne og andre frie og private grundskoler skal ikke indberette oplysninger om medarbejdernes fravær til staten.

Men det skal næsten alle andre statslige institutioner, organisationer og myndigheder.

På grundlag af disse indberetninger har Moderniseringsstyrelsen konstateret, at sygefraværet i staten i 2018 var på gennemsnitlig 8,1 sygedag – det laveste i 10 år. I 2010 var gennemsnittet på 9,4 sygedag.
 

LÆS MERE HER

12. Gratis magasin om EU - formidlet til unge

Der er snart valg til Europa-Parlamentet. I den anledning har ungemediet Spektrum lavet et magasin, der er fyldt med journalistik om EU.

EU kan både virke tørt og kedeligt. Derfor er magasinet lavet i øjenhøjde med de unge og på deres præmisser. I magasinet følger vi fire elever, der tager os med rundt i forskellige emner og tager stilling til dem.  

Magasinet bliver sendt direkte til alle friskoler med udskolingselever uden omkostninger som et tilbud til jeres elever. Magasinet er lavet med støtte fra Europa-Parlamentet. 


LÆS MERE HER


Grundtvigsk Forum inviterer lærere og skolefolk til et grundtvigsk højskoleophold, hvor du kan blive klogere på, om umulige løsninger nogle gange kan være de mest fornuftige.

Det todages-seminar, 'I skole med Grundtvig', afholdes
den 13.-14. september 2019 på Askov Højskole.


LÆS MERE

EKSTRA INFOMØDE!

Den 29. marts kl. 9-12

på Brogården i Middelfart 

Tilmelding via ’Min side’
Verdensmålene som ramme om

Kreativitet, dannelse & bæredygtighed 2.0


26. september,
Den frie Lærerskole i Ollerup

læs mere og tilmeld dig her

NEDTÆLLINGEN ER BEGYNDT!

Vi ses til Landsmøde 2019

den 4.-5. maj
Magasinet FRISKOLEN
FRISKOLEVERDENS BEDSTE HISTORIER 
Magasinet Friskolen nr. 14 er udkommet! Denne gang er temaet reality-TV - en til tider udskældt genre, som af nogle betegnes som hjernedød underholdning. 

Men måske er denne betegnelse ikke helt retfærdig... og måske er det også slut med at fortvivle, når du griber din teenager i at bruge en masse tid på at se reality-programmer.

Bliv klogere på, hvorfor reality-TV er blevet så stort, og hvad programmerne kan lære os om, hvad det grundlæggende vil sige at være menneske.

HUSK AT DOWNLOADE MAGASINETS APP!
I APP'en kan du læse alle artikler fra Magasinet Friskolen helt gratis.

APP'en kan downloades her:
iPhone/iPad
Android smartphone/tablet
Computer

Redaktion:
Peter Højgaard Pedersen
Malene Lund Smidt
Maren Skotte
Mette Marie Møller
Kontakt os på redaktionen på
redaktion@friskolerneshus.dk
Twitter
Facebook
Website
Email


     Friskolernes Hus

     Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

     Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · www.friskoler.dk

     Du kan redigere dine indstillinger her 
     eller  afmelde nyhedsbrevet