Copy
november 2018 · Forskellighedernes fællesskab
Kære læser af FRISKOLERNEs nyhedsbrev *|HTML:LNAME|*

I denne udgave af SkoleNyt orienterer vi bl.a. om den nye organisationsaftale for ledere ved frie skoler. Du kan også læse om og downloade den nye BUPL-overenskomsthåndbog.

SkoleNyt fortæller også om et nyt bekendtgørelsesudkast, som kan være med til at fjerne en stor sten i skoen for private børnehaveinitiativer. 

...og så er det nu, der skal sættes et stort kryds i kalenderen den 4.-5. maj 2019, hvor Dansk Friskoleforening afholder sit årlige landsmøde.

Vi ønsker jer rigtig god læselyst!

Med venlig hilsen

Friskolernes Hus


INDHOLD:

 

  1. Orientering om ny organisationsaftale for ledere ved frie skoler pr. 1. januar 2019
  2. Overenskomsthåndbog BUPL OK18-21
  3. Det bliver lettere at etablere en børnehave
  4. Det (særligt) frie dagtilbud: Hvad gør jeres dagtilbud til det, det er?
  5. Ny kampagne skal styrke de unges viden om cyber- og informationssikkerhed
  6. Holder du øje med kurser og arrangementer?
  7. Ledelse af fri skole 2019
  8. Landsmøde 2019

Magasinet Friskolen
Kursuskalender
1. Orientering om ny organisationsaftale for ledere ved frie skoler pr. 1. januar 2019
 
1. januar 2019 træder den nye organisationsaftale for ledere ved frie skoler i kraft.

Desværre er den endelige organisationsaftale endnu ikke underskrevet og udsendt. Vi må derfor forberede skolerne på den mulighed, at det ikke sker inden ikrafttrædelsestidspunktet 1. januar 2019.

Skolen må - i princippet - ikke administrere efter organisationsaftalen, før den er endeligt udsendt fra Moderniseringsstyrelsen.

LÆS MERE HER
2. Overenskomsthåndbog OK18-21
 
Den nye ”Aftale mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler om løn og ansættelsesvilkår for det pædagogiske personale for 2018-2021” er nu tilgængelig.

LÆS MERE HER
3. Det bliver lettere at etablere en børnehave
 
Det er godt nyt for privatinstitutioner og selvejende børnehaver, at driftsgarantien fremover reduceres til makismalt halvanden måned.

Hidtil har det været sådan, at kommunerne har kunnet kræve helt op mod 3 måneders drift, når en privat børnehave ønskede at etablere sig. For mange initiativer har dette været en stor sten i skoen.

LÆS MERE HER
4. Det (særligt) frie dagtilbud: Hvad gør jeres dagtilbud til det, det er?
 
Den 6. december afholdes der inspirationsdag for pædagoger og ledere i både dagtilbud og skole i Friskolernes Hus.

Med udgangspunkt i oplæg og egne erfaringer, er inspirationsdagen tænkt som startskuddet på en proces, der kan fortsætte hjemme i jeres dagtilbud (og skole) med inddragelse af både personale, ledere og bestyrelse.


LÆS MERE OG TILMELD DIG HER
5. Ny kampagne skal styrke de unges viden om cyber- og informationssikkerhed
 
En ny kampagne fra Undervisningsministeriet har til formål at styrke de unges viden om cyber- og informationssikkerhed, så de unges oplysninger ikke bliver misbrugt.

LÆS MERE HER
6. Holder du øje med kurser og arrangementer?
 
Du kan nu finde den foreløbige oversigt over, hvilke kurser og arrangementer Dansk Friskoleforening udbyder i 2019.

LÆS MERE HER
'Ledelse af fri skole' er efteruddannelse for ledere
på Dansk Friskoleforenings medlemsskoler.
Kurset afholdes den 23.-25. januar 2019.
Magasinet FRISKOLEN
FRISKOLEVERDENS BEDSTE HISTORIER Husk at downloade magasinets APP og læs tidligere numre af Magasinet Friskolen - det er gratis! 


APP'en kan downloades her:
iPhone/iPad: http://friskoler.link/FriskolenIpadIphone
Android- Smartphone/tablet: http://friskoler.link/FriskolenAndroid
Computer: http://magasin.friskoler.dk/friskolen
Kurser og arrangementer
Det (særligt) frie dagtilbud
6. december, Friskolernes Hus, Baaring
Løn til al personale
7. januar, Tune Kursuscenter, Greve
9. januar, Koldkærgård Kursuscenter, Aarhus N
15. januar, Friskolernes Hus, Baaring
Ro i klassen - inspirationskursus
5. februar, Friskolernes Hus, Baaring
"Vejrdagsscience" for 2-6 årige
10. april, Overmarksgården Gårdbørnehave og vuggestue, Tommerup
Redaktion:
Peter Højgaard Pedersen
Maren Skotte
Mette Marie Møller
Malene Lund Smidt
Kontakt os på redaktionen på
 redaktion@friskolerneshus.dk

Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · www.friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet