Copy
Nr. 4, 22. februar 2017 · Forskellighedernes fællesskab

Administrativt nyhedsbrev målrettet skolens administration og ledelse.
 


Indhold - nr. 4, februar 2017:

 1. Muslimske friskoler er mediernes quick-fix
 2. Ordblindetest bliver retskrav i folkeskolen
 3. Ny løntabel klar i uge 10
 4. Nu er det tid at placere (sommer-)ferien
 5. Håndsrækning til lønpolitikken
 6. Tidspunkt for prøverne frem til sommeren 2018
 7. Nye regler om persondata
 8. Vil du stille op til styrelsesvalget i Dansk Friskoleforening?
 9. Landsmøde 2017
 10. Gratis tilbud til Naturfagslærere på frie grundskoler
   
Kort om kurser
Netværksdag for frie dagtilbud den 8. marts 2017

Fra og om skoler
Kursuskalender

1. Muslimske friskoler er mediernes quick-fix

 

Af Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Samler folkeskolerne frie grundskolers udsatte elever op?

To folkeskoleledere fra Holbergskolen og Nørre Fælled Skole i København får aktuelt maksimal opmærksomhed, fordi de står frem og fortæller om 3-4 årlige eksempler på, at elever udskrives af frie grundskoler, hvorefter folkeskolerne skal samle eleverne op. Ofte er eleverne fagligt svage, hvilket er grunden til folkeskolernes lavere karaktergennemsnit ved afgangseksamen, siger de to skoleledere og understreger, at det er unfair konkurrence. De to skoleledere fortæller endvidere, at denne elevvandring typisk sker efter den 5. september, der jo som bekendt er skæringsdagen for tildeling af tilskud. Der tænkes med andre ord i at malke systemet.

Jeg betvivler sådan set ikke, at de to skoleledere har konkrete erfaringer, der bevidner deres udsagn. Og jeg vil også gerne slå fast, at jeg naturligvis er forarget, når jeg hører om dette. Samtidigt ved jeg, at det er præcis denne forargelse, der er excellent nyhedsstof, og det forklarer også hyppigheden af Politikens ensidige negative dækning af de frie grundskoler.

Jeg er dog også dybt harm over, at ingen frie skoleledere får taletid i Politikens dækning af denne historie. I det mindste burde journalisten have henvendt sig til en muslimsk friskoleleder, som (igen) specifikt er nævnt som skydeskive for kritikken. Artiklen bringer desuden intet som helst dokumentation for elevvandringer mellem friskoler og folkeskoler. Kun de to skolelederes udsagn.

Min harme bunder derfor også i, at den selvsamme historie kunne skrives med modsat fortegn. Det er mit gæt, at elevvandringer sker i lige så høj grad fra folkeskolerne til friskolerne. I hvert fald har jeg indtil flere cases, der bevidner, at dette også er en del af virkeligheden. Jeg kender til skoler i Storkøbenhavn, som på dagligt basis må afvise elever af pladshensyn. Eleverne kommer fra folkeskolen, hvor de mistrives, ikke passer ind efter omlægningen af specialundervisning og inklusion, føler miljøet er for hårdt osv.

I Dansk Friskoleforening arbejder vi hårdt på, at denne vinkel også bliver fortalt. Ikke fordi vi skal kaste med mudder, men fordi det er en vigtig del af fortællingen. Vi er dog oppe mod store kræfter. Politikens journalist synes selv, der er givet plads til rigeligt nuancer. Hun ønsker derfor ikke at lade skoleledere fra de frie grundskoler komme til orde om problematikken.

Atter må vi lægge øre til, at venstrefløjen betvivler værdien af det frie skolevalg og mere end antyder, at frie grundskoler ikke er en del af fællesskabet men snarere selvtilstrækkelige skoler, der skiller sig af med problembørn for at lade folkeskolen samle dem op.

Jeg synes, kritikkerne glemmer, at frie grundskoler i mange tilfælde også løser opgaver, som folkeskolerne ikke magter. Her tænker jeg ikke mindst på de såkaldte muslimske friskoler. Det er veldokumenteret, at disse skoler – generelt set - sikrer eleverne en bedre grunduddannelse end folkeskolerne. De henvender sig med respekt og accept til familier, som ofte føler sig marginaliserede i folkeskolen. Men de får stort set kun skæld ud og kritik – fra både blå og rød blok.

Jeg efterlyser nuancer og dokumenteret journalistik. Det er blevet alt for let at stille sig op på en ølkasse og udløse et mediemæssigt quick-fix. Journalister har et kæmpe ansvar for, hvordan vi taler sammen i dette land - og hvilket vidensniveau vi taler ud fra. Demokratiet lider under tendensen til postfaktuel viden, hvor dyder som grundig research og konkret viden er i miskredit. Det går ud over kernen af diskussionen, som alle vist er enige om: kvaliteten af vores børns skolegang.

Jeg vil heller bruge krudt på, hvordan vi lærer af hinanden og spiller hinanden gode.

2. Ordblindetest bliver retskrav i folkeskolen

Med en ændring af folkeskoleloven vedtaget 21. februar 2017, får forældre i folkeskolen retskrav på, at deres barn gennemfører en ordblindetest senest i 4. klassetrin. Retskravet træder i kraft den 1. august 2017.
Læs mere...

3. Ny løntabel klar i uge 10

 

Løntabel gældende fra 1. april 2017 til 30. november 2017 er klar i uge 10, hvor den vil blive sendt ud til medlemsskolerne og lagt på hjemmesiden. 

Med virkning fra første april stiger lønningerne med 1,22% idet reguleringsprocenten forhøjes til 4,2446 %.

Bemærk at pædagogernes OK-15 tillæg pr. 1. april 2017 forhøjes med 2.000 kr. til i alt 4.000 kr. årligt i niveau 31. marts 2012. Denne lønforhøjelse gælder ikke for ledere og for ”lukkede grupper”. 

4.  Nu er det tid at placere (sommer-)ferien

 

Hvis skolen ønsker, at lærerne afholder deres 5 ugers ferie på et andet tidspunkt end foreskrevet i overenskomsten, så skal dette meddeles inden udgangen af marts måned.  
Læs mere

5.  Håndsrækning til lønpolitikken

3 WORKSHOPS I MARTS:


Kom til workshop om lønpolitik, og få skitser og ideer til udformning af en lønpolitik. Friskolernes Hus afholder 3 workshops i marts i Svenstrup (Ålborg), Ringsted og Middelfart.
Læs mere

6.  Tidspunkt for prøverne frem til sommeren 2018

Bekendtgørelsen om tidspunkterne for afgangsprøver til og med maj/juni 2018 er nu kommet.

SkoleNyt har tidligere orienteret om, hvornår afgangsprøverne i 9. og 10. klasse afholdes frem til og med prøveterminen maj/juni 2018. 

Nu er bekendtgørelsen om tidspunkterne udstedt. 
Hent bekendtgørelsen.

7.  Nye regler om persondata

Dansk Friskoleforening arbejder sammen med de øvrige frie skoleforeninger på en vejledning til den nye persondataforordning, der træder i kraft i maj 2018.
Læs mere...

8. Vil du stille op til styrelsesvalget i Dansk Friskoleforening?
 

Dansk Friskoleforenings styrelse består af 11 politisk valgte medlemmer. Den 22. april er der valg til styrelsen, og i år skal der vælges 4 medlemmer.
Alle foreningens medlemmer kan stille op til styrelsesvalget: lærere, ledere, pædagoger og øvrige ansatte ved medlemsskolerne, forældre og skolekredsmedlemmer.

Du skal være indstillet på cirka 10 årlige styrelsesmøder, som primært afvikles i Friskolernes Hus på Fyn. Der knytter sig et honorar til styrelsesarbejdet. 

Der er frist for opstilling til styrelsen den 15. marts 2017. 
Læs mere

9. Landsmøde 2017
 

I kan nå det endnu:


Dansk Friskoleforenings Landsmøde er for alle medlemmer; forældre, skolekredsmedlemmer og ansatte på medlemsskoler.

Kom, og vær en del af og vær med til at dyrke og styrke friskolefællesskabet.
Læs mere...

10. Gratis tilbud til Naturfagslærere på frie grundskoler

“Big Bang til naturfag i grundskolen”.

Et fagligt løft, kompetenceudvikling og tværfaglighed til lærere i naturfag.

Et helt nyt projekt for naturfagslærere i udskolingen udbydes af Niels Bohr Institutet og Århus Universitet i samarbejde med Astra*. Projektet er støttet af A.P. Møller fonden.
Læs mere...

INVITATION TIL RECEPTION


Ole Mikkelsen, konsulent i Friskolernes Hus,
takker af efter mere end 31 år i Dansk Friskoleforening.

Se invitation her
Fra og om skoler

Afskedsreception:


Brovandeskolen i Skagen inviterer til afskedsreception for viceskoleleder Inge Callesen, der efter 36 års ansættelse ved skolen har valgt at gå på pension til foråret.

Receptionen afholdes fredag den 24. marts kl. 14-16 i skolens Multihus. Skolen beder af hensyn til arrangementet om tilmelding senest den 17. marts på 98 44 48 84.

Skolernes Skakdag – også på friskoler


Det landsdækkende arrangement ”Skolernes Skakdag” vakte også interesse på friskoler.

Ifølge organisationen bag skakdagen deltog 16 friskoler i arrangementet i 2017: Friskolen for Hundelev og Omegn, Markusskolen, Lyngbjerggårdsskolen, Vindblæs Friskole, Rudolf Steiner Skolen i Odense, Møns Friskole, Brovandeskolen – Den Lille Skole i Skagen, Rudersdal Lilleskole, Lemvig Kristne Friskole, Bøgballe Friskole, Margrethe Reedtz Skolen, Friskolen Skallerup, Aabenraa Friskole, Sct. Michaels Skole, Resen Friskole og Krarup Friskole.
Kort om kurser
Kom til gratis Netværksdag om dagtilbud 8. marts 2017
Kalender

Ledertræf 2017 


2.-3. marts 2017
Gl. Avernæs, Ebberup

Årets tema er: Ledelse med inspiration fra sportens, filosofiens og kunstens verden.

Pedelseminar 2017


6.-7. marts 2017
Scandic i Sydhavnen, København

Ansættelseforhold - Vedligehold - Renovering - Bygningsreglement - Skolebesøg - Netværk

Netværksdag om dagtilbud


8. marts 2017
Odeon i Odense

Gratis netværksdag om dagtilbud: I krydsfeltet mellem politik og praksis i frie dagtilbud

Workshop om lønpolitik


Tre møder: 13., 20. og 21. marts 2017
Hhv. Svenstrup, Ringsted og Middelfart

Et arbejds- og inspirationsmøde om skolens lønpolitikker for medarbejderne og for ledelsen.

Skolens administration 3


15. marts 2017
Friskolernes Hus 

Et-dagskursus om ferie, sygdom og barsel.
Modul 4 afholdes den 31. maj 2017.

Matematikkens dag 2017


20. marts 2017
Brogården, Middelfart 
 

En dag i matematikkens tegn for undervisere med og uden vejlederansvar.

Temadage om arbejdsmiljø


20. marts og 4. april 2017
Vejle og Roskilde

To temadage om arbejdsmiljø på skolen. 
Temadagen kan bruges som supplerende uddannelsesdag efter arbejdsmiljølovens regler.

Skoleårets planlægning


3.-5. april 2017 
Brogården, Middelfart

Kom på forkant med planlægningen af blandt andet fagfordeling, kalender, skoleskema, arbejdsopgaver, arbejdstid m.m. 
 

Nyhedsbrevet SkoleNyt udgives hver anden onsdag.

Redaktion:
Maren Skotte
Peter Højgaard Pedersen
Mette Marie Møller


Kontakt redaktionen: redaktion@friskolerneshus.dk
I alt 3 faste nyhedsbreve:

SkoleNyt: Hver anden onsdag. 
BestyrelsesNyt: Hver anden måned.
Den frie Skole: Hver anden måned.Få også andre nyheder:
Til- og afmeld dig nyhedsagent og nyhedsbreve her


Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet