Copy
august 2019 · Frihed til forskellighed
Kære læser af FRISKOLERNEs nyhedsbrev 

Med skoleårets første udgave af SkoleNyt, byder FRISKOLERNE velkommen tilbage efter sommerferien. 

I denne udgave kan du bl.a. læse om børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theils, lynindgreb over for optagelsesprøven til gymnasiet. 

Vi er også klar med nye lønberegningsark og administrationskalenderen for 2019-2020, samt nyt om overenskomsterne.

Læs også vores artikel om ministeriets tilsyn med skolerne i 2018 og 2019.


Med venlig hilsen

Friskolernes Hus


INDHOLD:

  1. Reglerne for optagelsesprøve til gymnasiet justeret
  2. Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver
  3. Kompetencemål for billedkunst og musik som valgfag er udsendt
  4. Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer
  5. Obligatorisk læringstilbud i børnehaven – ændrede regler
  6. Nyt skoleår – nye lønberegningsark
  7. Administrationskalender for 2019-2020
  8. Nyt om overenskomsterne
  9. Ministeriets tilsyn med skolerne i 2018 og 2019
  10. Klar til at søge om kompetencemidler?
Bemærk også:

- Tilmeld dig Frirummets Debatpilotuddannelse!
- FRISKOLERNEs kursuskalender midlertidigt ikke synlig
- Ændringer til abonnement på Magasinet friskolen?


Magasinet FRISKOLEN

1. Reglerne for optagelsesprøve til gymnasiet justeret

Den nye børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, reagerede hurtigt og ændrede reglerne for, hvordan elever optages i gymnasiet i forbindelse med en optagelsesprøve.

Afvisningerne og ministerens lynindgreb har blandt andet betydning for elever fra prøvefri skoler, som skal aflægge optagelsesprøve for at komme i gymnasiet.

Justeringen fremgår af et brev af 1. august fra ministeriet til lederne for de gymnasiale uddannelsesinstitutioner.
 
Da en del ledere, lærere, elever og forældre formentlig har fulgt sagen og har interesse i den, kan brevet fra STUK til gymnasierne læses på FRISKOLERNEs hjemmeside i sin fulde længde.

2. Bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver
 

På et mindre antal frie grundskoler skal der afholdes obligatoriske sprogprøver.

Der er nu udsendt en bekendtgørelse om disse prøver, som skal afholdes fra og med skoleåret 2019/2020 på de skoler, som er omfattet af kravet om obligatorisk sprogprøve.

Bekendtgørelsen beskriver indhold og afvikling af prøverne, ligesom der stilles materialer til rådighed.

 

LÆS MERE HER

3. Kompetencemål for billedkunst og musik som valgfag er udsendt

Med bekendtgørelse af 4. juli har Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet (STUK) udsendt to bilag angående kompetencemål og færdigheds- og vidensområder for fagene billedkunst og musik som valgfag efter 7.-8. klassetrin.

LÆS MERE HER

4. Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

Frie grundskoler er ikke omfattet af denne lov…
 
I juni 2018 trådte Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer i kraft. Loven medfører et krav om, at offentlige organer skal sikre, at eksempelvis personer med forskellige handicap i højere grad kan gøre brug af hjemmesider og mobilapplikationer.
 
Vi er blevet kontaktet af flere friskoler, der har modtaget henvendelse fra et firma, som netop henviser til ovennævnte lov og i den sammenhæng tilbyder deres hjælp, så skolerne kan komme til at leve op til lovens bogstav.


LÆS MERE HER

5. Obligatorisk læringstilbud i børnehaven – ændrede regler

Hvis skolen har en børnehave, hvor der er børn, som er optaget i obligatorisk læringstilbud, skal skolen være opmærksom på, at der med virkning fra den 1. juli blev indsat en ny § 44 a i dagtilbudsbekendtgørelsen.

Denne omhandler betalingen i forbindelse med et sundt frokostmåltid. Den nye paragraf er indsat som et nyt kapitel 8 a i dagtilbudsbekendtgørelsen.


LÆS MERE HER

6. Nyt skoleår – nye lønberegningsark
 

De nye lønberegningsark til brug for skoleåret 2019-2020 ligger nu på FRISKOLERNEs hjemmeside.

Lønberegningsarkene er regneark, der ud fra skolens egne oplysninger om de ansattes løn kan beregne al løn til skolens personale.


LÆS MERE HER

7. Administrationskalender for 2019-2020

Administrationskalenderen for skoleåret 2019-2020 fra FRISKOLERNE er nu klar og kan hentes på FRISKOLERNEs hjemmeside.

LÆS MERE HER

8. Nyt om overenskomsterne
 

Der er nyt om overenskomsterne og om Leder-OK- og BUPL-OK-håndbogen.

LÆS MERE OG HENT HÅNDBØGERNE HER

9. Ministeriets tilsyn med skolerne i 2018 og 2019
 


Skolerne skal leve op til en lovgivningens krav til undervisningen og skolens øvrige virke. Det fører Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) tilsyn med.
 

STUK fører også tilsyn med, om undervisningens kvalitet er tilfredsstillende, og om de økonomiske tilskud anvendes efter reglerne og forsvarligt.

I juni måned offentliggjorde STUK sin Tilsynsberetning 2018 og Tilsynsplan 2019, hvor der detaljeret gøres rede for tilsynsaktiviteterne.

Læs FRISKOLERNEs gennemgang af ministeriets tilsyn med skolerne i 2018 og 2019.

10. Klar til at søge om kompetencemidler?
 

Den 4. september åbner Den Statslige Kompetencefond for ansøgninger om støtte til kompetenceudvikling for ansatte under en statslig overenskomst. Det vil sige lærere, børnehaveklasseledere og ledere.

Som omtalt i SkoleNyt den 22. maj er der tale om en ny procedure for, hvordan skolerne kan søge af få del i de 172 mio. kroner, som overenskomstparterne har afsat til formålet. 


LÆS MERE HER

Med mere end 170 uddannede Debatpiloter spreder Frirummet sig ud over hele Danmark.
Vi har dog fortsat brug for flere demokratiske ildsjæle til
at afholde og facilitere debatter.

LÆS MERE HER

FRISKOLERNES KURSUSKALENDER ER MIDLERTIDIGT IKKE SYNLIG

Grundet en planlagt opdatering af www.friskolerne.dk, ser FRISKOLERNEs kursuskalender pt. ikke ud som den plejer.

I stedet kan du læse om de aktuelle kurser på vores 
online medlemsportal
Kursuskalenderen er tilbage igen medio august. 


HER kan du se hvilke kurser, der er på vej!


Du kan selv ændre i dit abonnement på Magasinet Friskolen.

Se vores vejledning og husk:
Hvis du foretager dine ændringer inden den 30. august,
så gælder de allerede fra næste udgivelse.
Magasinet FRISKOLEN
FRISKOLEVERDENS BEDSTE HISTORIER 

ONLINE GUIDE TIL NYE FORÆLDRE - VELKOMMEN TIL ET STORT FRISKOLEFÆLLESSKAB!

FRISKOLERNE har i år en særlig velkomst til de nye familier; udover at alle elever i 0. klasse får et eksemplar af Magasinet Friskolen, så har vi lavet denne ONLINE GUIDE til forældre.

Knap så nye forældre må også gerne læse med i FRISKOLERNEs velkomst til friskolerne - guide til et stort fællesskab.

Velkommen i fællesskabet!

HUSK AT DOWNLOADE MAGASINETS APP!
I APP'en kan du læse alle artikler fra Magasinet Friskolen helt gratis.

APP'en kan downloades her:
iPhone/iPad
Android smartphone/tablet
Computer

Redaktion:
Peter Højgaard Pedersen
Malene Lund Smidt
Maren Skotte
Mette Marie Møller
Kontakt os på redaktionen på:
redaktion@friskolerneshus.dk
Twitter
Facebook
Website
Email


     Friskolernes Hus

     Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

     Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · www.friskoler.dk

     Du kan redigere dine indstillinger her 
     eller  afmelde nyhedsbrevet