Copy
december 2018 · Forskellighedernes fællesskab
Kære læser af FRISKOLERNEs nyhedsbrev *|HTML:LNAME|*

Som vanligt benytter Friskolernes Hus julen til at få afviklet ferie. Friskolernes Hus vil derfor være lukket fra fredag den 21. december til onsdag den 1. januar (begge dage inkl.).

Uopsættelige henvendelser kan i denne periode rettes til df@friskoler.dk. Forsinkelse af besvarelser må dog påregnes i ferietiden.

Vi takker alle medlemmer og samarbejdspartnere for godt samarbejde i året, der er gået og ser frem mod et spændende 2019 med Folketingsvalg og en ny undervisningsminister.

I Friskolernes Hus glæder vi os til at betjene jer igen i det nye år og håber, at vi ses til Landsmødet i Kolding den 4.-5. maj.

Rigtig glædelig jul og godt nytår.
 
Med venlig hilsen

Søren Stein Brinck
Sekretariatsleder


INDHOLD:

 

 1. Lovforslag om ny obligatorisk praksisfaglig prøve
 2. Bekendtgørelse om procedure for optagelse på gymnasiale uddannelser
 3. Uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og valg af ungdomsuddannelse
 4. Opdateret vejledningsbekendtgørelse
 5. Ændring af optagelsesreglerne på de gymnasiale uddannelser
 6. Opdateret tilskudsberegner og budgetprogram
 7. Udskydelse af ny løntabel
 8. Bemærk fristerne for til- og framelding...
 9. Tilskud til frugt, grønt, mælk og læringsaktiviteter
 10. Dansk Friskoleforening inviterer til konference
 11. Sidste chance for tilmelding - Ledelse af fri skole 2019

Magasinet Friskolen
Kursuskalender
1. Lovforslag om ny obligatorisk praksisfaglig prøve
 
Undervisningsministeren har den 13. december fremsat et lovforslag, hvoraf det bl.a. fremgår, at indførelse af en obligatorisk prøve i praktisk musiske valgfag også kommer til at gælde for de frie grundskoler.
 
Lovforslaget indeholder blandt andet et ændringsforslag til friskoleloven, som går ud på at indskrive prøven på 8. klassetrin dels i overskriften til friskolelovens kapitel 2 og dels i § 8 a om afgangseksamen/afgangsprøver. 


LÆS MERE HER
2. Bekendtgørelse om procedure for optagelse på gymnasiale uddannelser
 
Optagelse på en gymnasial uddannelse er en proces med mange trin for både eleven, der søger om optagelse, for den afleverende skole og ikke mindst for den uddannelsesinstitution, som eleven skal optages på.
 
Reglerne for dette forløb er beskrevet i en ny bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutionerne. Som bekendtgørelsens titel antyder, er der fokus på, hvordan gymnasieskolerne kan fastsætte deres kapacitet ud fra, hvor mange ansøgere, der har søgt om optagelse senest den 1. marts.LÆS MERE HER
3. Uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og valg af ungdomsuddannelse
 
Den nye bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelser træder i kraft den 1. januar 2019 og afløser den tilsvarende bekendtgørelse af 28. juni 2018. 

LÆS MERE HER
4. Opdateret vejledningsbekendtgørelse
Undervisningsministeriet har opdateret Bekendtgørelsen om vejledning og om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Bekendtgørelsen handler om den vejledning, som Ungdommens Uddannelsesvejledning skal levere.

Dermed sætter den standarden for vejledningen i folkeskolen og beskriver samtidig, hvad fri grundskoler kan forvente, hvis de benytter UU.LÆS MERE HER
5. Ændring af optagelsesreglerne på de gymnasiale uddannelser
Kravene til elever, som ønsker optagelse på en gymnasial uddannelse, ændres væsentligt i 2019.

Før eleverne kan begynde på en ungdomsuddannelse, skal eleverne vurderes på deres faglige, personlige og sociale forudsætninger.


LÆS MERE HER
6. Opdateret tilskudsberegner og budgetprogram
 
Regeringen har afsluttet forhandlingerne om finansloven, som Folketinget senere i denne uge vedtager. På baggrund heraf har Undervisningsministeriet udsendt takstkatalog for Finanslov 2019.

På baggrund af det nye takstkatalog har Friskolernes Hus opdateret tilskudsberegneren samt budgetværktøjet med tilhørende vejledning.

LÆS MERE HER
7. Udskydelse af ny løntabel
 
Der er brug for en ny løntabel gældende fra 1. januar 2019, fordi lederne overgår til en ny organisationsaftale med nye og ændrede lønsatser.

En ny løntabel er også nødvendig, fordi satser for kørsel og rejser justeres med virkning fra januar 2019.


LÆS MERE HER
8. Bemærk fristerne for til- og framelding...
Når man anvender musik og billeder som er beskyttet af ophavsret i forbindelse med undervisningen skal der i næsten alle tilfælde betales en ”royalty” til den der har skabt musikken eller billeder og som har ophavsretten.
 
I Danmark er det KODA, GRAMEX og VISDA, som Dansk Friskoleforening har indgået aftale med, således at der opnås besparelser ved at tilmelding og betaling sker til Dansk Friskoleforening, som sender pengene videre og sørger for at skolen er registreret og kan benytte ophavsret beskyttet materiale.


LÆS MERE HER
9. Tilskud til frugt, grønt, mælk og læringsaktiviteter
Skoler og dagtilbud kan få tilskud til at uddele frugt, grønt og mælk til elever og børn. Tillige kan der modtages tilskud til visse læringsaktiviteter. Der er netop udsendt en ny bekendtgørelse om støttemulighederne. Støtten søges hos Landbrugsstyrelsen. 

LÆS MERE HER

Onsdag den 27. februar 2019 inviterer Dansk Friskoleforening til konference i Odeon i Odense.

Indhold og tilmelding
Konferencen omhandler, hvad det vil sige at stå mål med - og sætte mål for undervisningen på friskoler.
På konferencen vil skoleforsker, lektor, ph.d og cand.phil, Keld Skovmand,
komme med sit bud på, hvilke mål friskoler skal stå mål med.

Keld Skovmand vil bl.a. også komme med forslag til, hvordan der kan arbejdes med
mål i og for undervisningen på skoler med udbredt pædagogisk frihed.

Læs mere om konferencen og TILMELD DIG HER.

 

SIDSTE CHANCE FOR TILMELDING!

'Ledelse af fri skole 2019' er en lederuddannelse, som du selv sammensætter.

Kurset tilbyder i alt 5 studiekredse. Studiekredsene er hver især meget forskellige,
men handler alle om det arbejde og ansvar, man som leder står med på en fri grundskole. 

De 5 studiekredse i 2019 er:
# 1 Ledelse gennem fortælling 
# 2 12 teser om dannelse
# 3 Skolens økonomi
# 4 Personalejura og -ledelse
# 5 Praktisk filosofi og ledelse 

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

Magasinet FRISKOLEN
FRISKOLEVERDENS BEDSTE HISTORIER Husk at downloade magasinets APP og læs tidligere numre af Magasinet Friskolen - det er gratis! 


APP'en kan downloades her:
iPhone/iPad: http://friskoler.link/FriskolenIpadIphone
Android- Smartphone/tablet: http://friskoler.link/FriskolenAndroid
Computer: http://magasin.friskoler.dk/friskolen
Kurser og arrangementer
Løn til al personale
7. januar, Tune Kursuscenter, Greve
9. januar, Koldkærgård Kursuscenter, Aarhus N
15. januar, Friskolernes Hus, Baaring
Ledelse af fri skole 2019
23.-25. januar, Vingsted Hotel og Konference
Matematikvejleder modul 2
30. januar - 1. februar, Brogården, Middelfart
Ro i klassen - inspirationskursus
5. februar, Friskolernes Hus, Baaring
Kontaktseminar - Ung Genforening 2020
25.- 26. februar, Süderbrarup, Tyskland
At stå mål med - og stå på mål for god undervisning
27. februar, Odeon, Odense
Certificeringsuddannelse
2.-3. april
"Vejrdagsscience" for 2-6 årige
10. april, Overmarksgården Gårdbørnehave og vuggestue, Tommerup
Redaktion:
Peter Højgaard Pedersen
Maren Skotte
Mette Marie Møller
Malene Lund Smidt
Kontakt os på redaktionen på
 redaktion@friskolerneshus.dk

Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · www.friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet