Copy
december 2018 · Forskellighedernes fællesskab
Kære læser af FRISKOLERNEs nyhedsbrev *|HTML:LNAME|*

I denne udgave af SkoleNyt kan du bl.a. læse om konsekvenserne af den politiske aftale ved navn, "Fra folkeskole til faglært". Vi orienterer også om vilkårene for afholdelse af særlige feriefridage og omsorgsdage i forbindelse med årsskiftet.

SkoleNyt fortæller også om to ændringer af Folkeskoleloven med relevans for friskolerne, og så bringer vi info om overførslen af gruppelivsaftalen fra Topdanmark til FG. 

SkoleNyt giver dig også mulighed for at tilmelde din skole et spændende projekt, hvor skolens ældste elever arbejder med journalistik i samarbejde med Magasinet Friskolens redaktør.

Vi ønsker jer rigtig god læselyst!

Med venlig hilsen

Friskolernes Hus


INDHOLD:

 

  1. Finansaftale fastholder koblingsprocenten på 76 %
  2. Prøve i praktisk/musiske fag bliver obligatorisk
  3. Talentklasser og etablering af integreret bibliotek
  4. Prøvedatoer maj-juni 2019
  5. Særlige feriefridage og omsorgsdage i forbindelse med årsskiftet
  6. Kørselsgodtgørelse i 2019
  7. Info fra Arbejdstilsynet om elever i erhvervspraktik 
  8. Gruppelivsaftale for TAP-medarbejdere
  9. Ollerup-kursus 2019
  10. Unge stemmer

Magasinet Friskolen
Kursuskalender
1. Finansaftale fastholder koblingsprocenten på 76 %
 
Aftalen om finansloven for 2019, som Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 30. november, indeholdt ikke noget om tilskuddet til de frie grundskoler.

Det vil sige, at koblingsprocenten fastholdes på 76 %, når Folketinget vedtager finansloven den 20. december.
 
Tilskudstaksterne, som fremgik af finanslovsforslaget fra august måned, fastholdes i princippet, men de endelige takster vil kunne afvige lidt fra taksterne i forslaget.

LÆS MERE HER
2. Prøve i praktisk/musiske fag bliver obligatorisk
 
Den 22. november indgik Regeringen en politisk aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Aftalen kaldes ”Fra folkeskole til faglært” og sigter på at fremme erhvervsuddannelser - herunder at gøre 10. klasse i de kommunale skoler mere erhvervsrettet.

Aftalen indebærer også, at der skal være en obligatorisk prøve i det praktiske/musiske valgfag, som eleverne har i 7. og 8. klasse i folkeskolen. Prøven afholdes i 8. klasse.


LÆS MERE HER
3. Talentklasser og etablering af integreret bibliotek
 
Den 1. august 2019 træder to ændringer af folkeskoleloven i kraft.

Den ene ændring indebærer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at oprette særlige talentklasser fra børnehaveklasse til 10. klasse i musik. Den anden ændring giver mulighed for at sammenlægge folkebiblioteket med skolens pædagogiske læringscenter.

LÆS MERE HER
4. Prøvedatoer maj-juni 2019
 
Undervisningsministeriet (STUK) har udsendt bekendtgørelsen om placeringen af afgangsprøverne i indeværende skoleår.

LÆS MERE HER
5. Særlige feriefridage og omsorgsdage i forbindelse med årsskiftet
Årsskiftet indebærer nogle særlige forhold vedrørende lærere og børnehaveklasselederes særlige feriefridage og omsorgsdage.

LÆS MERE HER
6. Kørselsgodtgørelse i 2019
 
Kørselsgodtgørelsen kendes, men er ikke sat i kraft for lærere, ledere og børnehaveklasseledere.
 
Skatterådet har med bekendtgørelse af 20. november oplyst satserne for skattefri kørselsgodtgørelser i 2019. Skolerne kan anvende satserne for de ansatte, der ikke er omfattet af en statslig overenskomst.

LÆS MERE HER
7. Info fra Arbejdstilsynet om elever i erhvervspraktik 
 
Hvornår er elever i erhvervspraktik omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om unges arbejde?

Dette spørgsmål beskriver Arbejdstilsynet i sin At-meddelelse nr. 4.01.6-1, som for nylig er blevet opdateret.

Det giver os anledning til at fremhæve nogle punkter.


LÆS MERE HER
8. Gruppelivsaftale for TAP-medarbejdere
 
Med virkning fra den 1. januar 2019 har vores foreninger (Højskolerne, Efterskolerne, Friskolerne & de Frie Fagskoler) i samarbejde med Willis Towers Watson valgt at skifte leverandør til Forenede Gruppeliv.

Det betyder, at alle jeres medarbejdere, som i dag er tilmeldt i Topdanmark, pr. automatik overføres til FG med virkning fra 1. januar 2019 med uændrede forsikringsdækninger ved død og kritisk sygdom.


LÆS MERE HER

OPLEV højskolelivet (igen) på Den frie Lærerskole!

På OLLERUPKURSET får du 13 spændende fag, der spænder vidt,
foredrag, kulturindslag, samtaler med andre lærere fra de frie skoler,
morgen- og fællessang, god mad og mange fællesskaber.

Ollerup-kurset afholdes i ugen op til påske fra den 8. til den 12. april 2019. 

LÆS MERE HER

”UNGE STEMMER – EUFORISERENDE PÅ DEN FEDE MÅDE!”

Unge stemmer er et journalistik-forløb for ihærdige friskoleelever med noget på hjerte.
I et samarbejde med Magasinet Friskolen arbejder en gruppe udskolingselever med de historier,
som de unge synes, er vigtige i deres liv. Projektet slutter med to intense fagdage,
hvor magasinets redaktør hjælper de unge helt i mål med deres historier og billeder.

Har I lyst til at være med på jeres skole?
Så kontakt magasinets redaktør, Per Ølholm:
per(at)friskoler.dk

Magasinet FRISKOLEN
FRISKOLEVERDENS BEDSTE HISTORIER Husk at downloade magasinets APP og læs tidligere numre af Magasinet Friskolen - det er gratis! 


APP'en kan downloades her:
iPhone/iPad: http://friskoler.link/FriskolenIpadIphone
Android- Smartphone/tablet: http://friskoler.link/FriskolenAndroid
Computer: http://magasin.friskoler.dk/friskolen
Kurser og arrangementer
Løn til al personale
7. januar, Tune Kursuscenter, Greve
9. januar, Koldkærgård Kursuscenter, Aarhus N
15. januar, Friskolernes Hus, Baaring
Ro i klassen - inspirationskursus
5. februar, Friskolernes Hus, Baaring
Ledelse af fri skole 2019
23.-25. januar, Vingsted Hotel og Konference
"Vejrdagsscience" for 2-6 årige
10. april, Overmarksgården Gårdbørnehave og vuggestue, Tommerup
Redaktion:
Peter Højgaard Pedersen
Maren Skotte
Mette Marie Møller
Malene Lund Smidt
Kontakt os på redaktionen på
 redaktion@friskolerneshus.dk

Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · www.friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet