Copy
november 2019 · Frihed til forskellighed
Kære læser af FRISKOLERNEs nyhedsbrev 

I denne udgave af SkoleNyt finder du hjælp til beregning af feriepenge for indefrysningsåret. 

Der er også info om beregning af ferietillæg.

Du kan bl.a. også læse om digital sikkerhed på de frie skoler og om den nye udbyder af arbejdsmiljøuddannelsen.

Med venlig hilsen

Friskolernes Hus


INDHOLD:

 

  1. Feriepengerefusion på skolens fleksjobansatte
  2. Ferietillæg
  3. De nye regler om fraværsregistrering gælder ikke for frie grundskoler
  4. Digital sikkerhed på de frie grundskoler i lyset af statslige regler
  5. Regeringen vil sikre, at børn høres, inden skolen beslutter at udskrive dem
  6. Ny udbyder af arbejdsmiljøuddannelser
  7. Skal en skole, der selv arrangerer rejser, være med i rejsegarantifonden?
  8. Ny bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser

Bemærk også:
- Ollerupkursus 2020
- Se kommende kurser!

Magasinet FRISKOLEN
Administrative nyheder
1. Feriepengerefusion på skolens fleksjobansatte
 
Skolen skal søge refusion på fleksjobansattes feriepenge optjent i opsparingsåret den 1. september 2019 – 31. august 2020 sammen med den almindelige ansøgning om lønrefusion.

Dette skal også ske, selvom skolen ikke samtidig har den reelle udgift til Lønmodtagernes Feriefond.


LÆS MERE OG HENT REGNEARK TIL BEREGNING AF FERIEPENGE FOR INDEFRYSNINGSÅRET HER
2. Ferietillæg
 
Det særlige ferietillæg optjent i det forkortede ferieår 1. januar 2019 – 31. august 2019, og som svarer til antallet af feriedage, der afvikles med fuld løn i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020, skal udbetales enten med maj mdr. løn 2020 eller senest sammen med, at ferien afvikles.
 
Det særlige ferietillæg beregnes som en procentsats af den optjente ferieberettigede løn.


LÆS MERE HER
3. De nye regler om fraværsregistrering gælder ikke for frie grundskoler
Den nye bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen blev udstedt den 24. oktober.

I forbindelse hermed har der været en del artikler og indlæg i dagspressen om de nye regler, som medfører, at højt fravær kan resultere i, at forældrene trækkes i børnechecken.
 
Reglerne, der træder i kraft den 1. januar 2020, gælder ikke for friskoler og andre frie grundskoler.


LÆS MERE HER
4. Digital sikkerhed på de frie grundskoler i lyset af statslige regler
 
Det er ikke et krav, at de frie grundskoler efterlever de samme regler som statslige myndigheder med hensyn til et højt cyber- og informationssikkerhedsniveau.

Men Undervisningsministeriet påpeger, at skolerne er hjulpet rigtigt godt på vej ved at sigte mod at følge de samme standarder. Der er nu udgivet et samlet overblik over disse standarder.


LÆS MERE HER
5. Regeringen vil sikre, at børn høres, inden skolen beslutter at udskrive dem
Kravet om, at en elev skal høres, inden skolen træffer beslutning om at udskrive eleven, er ikke nyt.

Kravet fremgår af FN’s børnekonvention, og Undervisningsministeriet har, i samarbejde med skoleforeningerne, udsendt forskellige publikationer.

Heri findes vejledninger og information om skolernes pligt til at inddrage barnet og give det mulighed for at blive hørt, inden skolen træffer beslutning i sagen.
 
Alligevel viser en undersøgelse fra 2017/18, at det kun var i 63 % af tilfældene, at eleven i skoleåret 2017/18 blev inddraget i det forløb, der ledte frem til beslutningen om udskrivning på en fri grundskole.


LÆS MERE HER
6. Ny udbyder af arbejdsmiljøuddannelser
Fremover bliver det ”Din arbejdsmiljøpartner”, der kommer til at stå for arbejdsmiljøuddannelsen, som skoleforeningerne og Frie Skoles Lærerforening (FSL) i fællesskab tilbyder.
 
LÆS MERE HER
7. Skal en skole, der selv arrangerer rejser, være med i rejsegarantifonden?
 
Nogle skoler, som selv arrangerer rejser, herunder ikke mindst udlandsture, har mødt spørgsmålet, om skolen som rejsearrangør så ikke skal være medlem af rejsegarantifonden og betale bidrag til fonden. Det skal skoler normalt ikke.
 
LÆS MERE HER
Pædagogik og skoleliv
8. Ny bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser
Private gymnasier, herunder Steinerskoler med prøvefrit HF-tilbud, skal hvert år gennemføre en måling af elevernes trivsel i undervisningstiden.

Målingen skal gennemføres i undervisningstiden inden for perioden 1. november til 31. december, men skolen fastsætter selv, hvornår i perioden målingen skal foretages.

LÆS MERE HER
Kurser og arrangementer
Har du set, at kursuskataloget for Ollerupkursus 2020 nu er online?

Kurset finder sted fra den 30. marts - 3. april 2020 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Planlæg jeres kursusaktiviter! 

se kommende kurser her.
 
Magasinet FRISKOLEN
FRISKOLEVERDENS BEDSTE HISTORIER 

MAGASINET FRISKOLEN NR. 18 ER UDKOMMET!
Denne gang handler temaet om normalitetsbegrebet, som er
under forandring.

”Hvis vi skal bryde den opadgående kurve af unge med psykiske
problemer, så skal skolen skrue ned for læringsforventningerne
i de små klasser, og forældrene skal droppe negativ snak om
klasselæreren ved middagsbordet," 
lyder det fra formanden for
Dansk Psykolog Forening. 

I dette tema råber psykologernes formand vagt i gevær.
En skoleleder maner til forældrebesindighed, og en efterskole-
forstander giver sit bud på et bæredygtigt fællesskab.

Læs meget mere i Magasinet Friskolen nr. 18…

HUSK AT DOWNLOADE MAGASINETS APP!
I
APP'en kan du læse alle artikler fra Magasinet Friskolen helt gratis.

APP'en kan downloades her:
iPhone/iPad
Android smartphone/tablet
Computer

Redaktion:
Peter Højgaard Pedersen
Malene Lund Smidt
Maren Skotte
Mette Marie Møller
Kontakt os på redaktionen på
redaktion@friskolerneshus.dk
Twitter
Facebook
Website
Email


     Friskolernes Hus

     Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

     Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · www.friskoler.dk

     Du kan redigere dine indstillinger her 
     eller  afmelde nyhedsbrevet