Copy
oktober 2018 · Forskellighedernes fællesskab
Kære læser.

I denne udgave af SkoleNyt kan du bl.a. læse om den nye bekendtgørelse vedrørende optagelse på gymnasiale uddannelser og hvilke krav, der stilles til skolerne i forbindelse hermed. Vi har også lavet et samlet overblik over den nye ferielov, og vi bringer info om, hvorledes ferieloven skal administreres i praksis. Du kan også læse om den opdaterede udgave af dagtilbudsloven.

Denne gang fortæller SkoleNyt også om et spændende og yderst vigtigt initiativ, som Özlem Cekic, Bent Melchior og Dansk Friskoleforening sammen har taget. Et initiativ, som har til formål at skabe venskaber på tværs af (skole)kulturer og religion i troen på, at venskaber vaccinerer mod fordomme. 

Vi ønsker jer rigtig god læselyst!

Med venlig hilsen

Friskolernes Hus


INDHOLD:

 

  1. Ingen tidsfrist for at indsætte nye krav i vedtægtsbekendtgørelsen
  2. Overblik over og administration af den nye ferielov
  3. Ny bekendtgørelse om optagelse på gymnasiale uddannelser i høring
  4. Dagtilbudsloven udsendt i opdateret udgave
  5. Ny bekendtgørelse om fravær på hf-tilbud på Steinerskoler
  6. Et slag for prøvefriheden
  7. Venskaber vaccinerer mod fordomme
  8. Temadage om ordblindhed og fremmedsprogsundervisning
______
UGENS TIP! Fra arkivet!
Magasinet Friskolen
Kursuskalender
1. Ingen tidsfrist for at indsætte nye krav i vedtægtsbekendtgørelsen
 
I seneste nummer af SkoleNyt blev en ændring af vedtægtsbekendtgørelsen omtalt. Ændringen betyder, at skolens vedtægter fremover, som en del af formålsparagraffen, dels skal indeholde formuleringer vedrørende frihed- og folkestyrekravet, dels skal oplyse skolens værdigrundlag.
 
Men nyheden fortalte desværre ikke noget om, hvornår skolernes vedtægter skal leve op til de nye krav.

LÆS MERE HER
2. Overblik over og administration af den nye ferielov
 
Friskolernes Hus har lavet et overblik, der samler op på tidligere nyhedsudsendelser om den nye ferielov.

Herudover er der tilføjet ny information om administrationen af de nye regler.
 
LÆS MERE HER
3. Ny bekendtgørelse om optagelse på gymnasiale uddannelser i høring
Undervisningsministeriet er på vej med en ny optagelsesbekendtgørelse, som blandt andet fastsætter krav og procedurer for optagelse på de gymnasiale uddannelser. Det er planen, at den nye bekendtgørelse skal afløse den nuværende optagelsesbekendtgørelse allerede den 1. december i år.
 
Dansk Friskoleforening er i fuld gang med at udarbejde sit høringssvar. Hvis der er skoler, som har erfaringer eller problematikker, som er aktuelle i denne sammenhæng, hører vi meget gerne herom i denne uge, således at det kan indgå i arbejdet med foreningens høringssvar.

LÆS MERE HER
4. Dagtilbudsloven udsendt i opdateret udgave
Loven om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge – populært kaldet dagtilbudsloven – er udsendt i ajourført udgave.

I den ajourførte udgave er lovændringerne siden juni 2016 og frem til og med den seneste ændring af 29. maj 2018 indarbejdet.

LÆS MERE HER
5. Ny bekendtgørelse om fravær på hf-tilbud på Steinerskoler
Undervisningsministeriet har den 11. oktober udstedt en ny bekendtgørelse om nedbringelse af fravær på de gymnasiale uddannelser.

Bekendtgørelsen er aktuel for de Rudolf Steinerskoler, der udbyder en prøvefri hf-uddannelse.

LÆS MERE HER
 
6. Et slag for prøvefriheden

Fire repræsentanter for de prøvefrie friskoler havde den 23. oktober fået foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg.

De havde to vigtige budskaber med: Giv elever fra prøvefrie friskoler samme ret til optag på ungdomsuddannelser, som alle andre. Og anerkend de udtalelser, som de prøvefrie skoler laver om elevernes sociale, personlige og faglige formåen. 

LÆS MERE HER

7. Venskaber vaccinerer mod fordomme

Tidligere overrabbiner Bent Melchior og brobygger og forfatter Özlem Cekic rejser Danmark rundt og besøger skoler for at nedbryde fordommene ved at skabe venskaber og forståelse på tværs af (skole)kulturer og religion.

Tirsdag den 23. oktober besøgte de to nære venner Bordings Friskole på Østerbro, hvor overbygningseleverne skulle mødes med overbygningselever fra Ahi International School.

LÆS MERE HER

8. Temadage om ordblindhed og fremmedsprogsundervisning

Læringskonsulenterne i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) afholder to temadage om ordblindhed og fremmedsprogsundervisning.

Temadagene finder sted i henholdsvis Aarhus og København.

LÆS MERE HER

UGENS TIP: Fra arkivet! 

AVU-medier-aftale
Dansk Friskoleforenings medlemsskoler har mulighed for at få den opdaterede AVU-medier-aftale. Med aftalen får I mulighed for at gøre brug af bl.a. indhold fra YouTube og andet audiovisuelt indhold fra internettet i undervisningen.

LÆS MERE HER

Magasinet FRISKOLEN
FRISKOLEVERDENS BEDSTE HISTORIER Husk at downloade magasinets APP og læs tidligere numre af Magasinet Friskolen - det er gratis! 


APP'en kan downloades her:
iPhone/iPad: http://friskoler.link/FriskolenIpadIphone
Android- Smartphone/tablet: http://friskoler.link/FriskolenAndroid
Computer: http://magasin.friskoler.dk/friskolen
Kurser og arrangementer
3-timers introduktionskurser
- om bestyrelsesarbejdet på en friskole

Kurset afholdes flere steder i landet - find et kursus nær dig i
kursuskalenderen!
Matematikvejleder modul 1
- Friskolernes opkvalificerende vejlederkursus for matematiklærere.

31. oktober - 2. november, Brogården, Middelfart
Skolens administration 3+4
- om ferie, barsel, forældreorlov, sygdom, flexjob/løntilskud og omsorgsdage.

7.-8. november, Brogården, Middelfart
Frie Skolers Fællesmøde
8.-10. november, Gymnastikhøjskolen, Ollerup
Evaluering paragraf 1b
14.-15. november, Brogården, Middelfart
Netværksdag om prøvefrihed og evaluering
19. november, Severin Kursuscenter, Middelfart
Redaktion:
Peter Højgaard Pedersen
Maren Skotte
Mette Marie Møller
Malene Lund Smidt
Kontakt os på redaktionen på
 redaktion@friskolerneshus.dk

Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · www.friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet