Copy
februar 2019 · Forskellighedernes fællesskab
Kære læser af FRISKOLERNEs nyhedsbrev *|HTML:LNAME|*

I denne udgave af SkoleNyt kan du læse om de stramninger af friskoleloven, som bl.a. er resultatet af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Aftalen indebærer dog også nye muligheder, hvilket du kan læse mere om nedenfor. 

3F-overenskomsten 2018-2021 er ude nu og kan downloades på FRISKOLERNEs hjemmeside. Du kan også finde info om supplerende pensionsbidrag til ledere, lærere og børnehaveklasseledere med tjenestemandslignende pension. 


Har du husket at tilmelde dig Landsmøde 2019 og FRISKOLERNEs konference om 'At stå mål med - og stå på mål for god undervisning'? Hvis ikke kan du heldigvis nå det endnu! Du finder mere info og links til tilmelding her i SkoleNyt. 

Med venlig hilsen

Friskolernes Hus


INDHOLD:

 

  1. Friskoleloven strammes igen - men der kommer også nye muligheder...
  2. 3F-overenskomst 2018-2021 er ude nu
  3. Flere arbejdstimer i årsnormen for de to næste skoleår
  4. Supplerende pensionsbidrag til ledere, lærere og børnehaveklasseledere med tjenestemandslignende pension (Efterlønskassen eller P-25)
  5. Information om Forberedende Grunduddannelse
  6. Tjek regningen fra MV-Nordic!
  7. Årets fællesmøde for alle!
  8. Opstilling til FRISKOLERNEs styrelse 2019
Læs også:
- Konference om at stå mål med og stå på mål for
- Infomøder i marts om ferielov og arbejdstidsplanlægning
- Gratis børnebøger resten af februar


Magasinet Friskolen 
Kursuskalender

1. Friskoleloven strammes igen - men der kommer også nye muligheder... 

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at styrke tilsynet med de frie skoler - herunder særligt en stramning af reglerne om donationer.

Aftalen indebærer også, at en række af de stramninger om tilsyn, donationer og whistleblower-ordning, der de senere år har ramt de frie grundskoler, nu også skal indføres for de private gymnasier og for efterskolerne.

Samtidigt skal aftalen give de frie grundskoler og de private gymnasier friere rammer for at drive skole ved at åbne for, at skolerne kan oprette ”filialer” og klubtilbud for børn fra 4. klassetrin.

 
LÆS MERE HER 

2. 3F-overenskomst 2018-2021 er ude nu

Overenskomsten for rengøringsmedarbejdere, pedeller, køkkenassistenter m.fl. gældende for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021 er nu tilgængelig på FRISKOLERNEs hjemmeside.

Overenskomsten foreligger også i en trykt version i et lille hæfte, som vil blive sendt ud til medlemsskolerne om kort tid.


LÆS MERE HER

3. Flere arbejdstimer i årsnormen for de to næste skoleår

Som følge af indfasningen af den nye ferielov vil netto årsnormen i de to kommende skoleår være markant større end normalt.

Det får betydning for planlægningen af skoleåret – såvel med hensyn til den enkelte lærers opgaver som med hensyn til, hvor mange ansatte, der er behov for.

Med andre ord er det noget, som skal tages i betragtning allerede fra den tidlige begyndelse af planlægningen af det kommende skoleår.

LÆS MERE HER

4. Supplerende pensionsbidrag til ledere, lærere og børnehaveklasseledere med tjenestemandslignende pension (Efterlønskassen eller P-25)

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere med tjenestemandslignende pension skal have supplerende pensionsbidrag indbetalt til Lærernes Pension af visse pensionsgivende løndele.

Men hvordan skal tillægget beregnes?
 
Der har været usikkerhed om beregningen af det supplerende pensionsbidrag til lærernes pension for de ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der optjener ret til tjenestemandspension, fordi de er medlemmer af Efterlønskassen eller Pensionskassen af 1925.

Det er nu afklaret. Skoleforeningerne har drøftet spørgsmålet med FSL og Moderniseringsstyrelsen, og vi kan hermed orientere om sagen.


LÆS MERE HER

5. Information om Forberedende Grunduddannelse 

Undervisningsministeriet - STUK - har udsendt to nye pjecer, som informerer om den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som starter den 1. august 2019.

FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

Selvom friskolen således ikke har unge i målgruppen, kan det være relevant for skolens ledelse og eventuelle vejledere at kende lidt til FGU.


LÆS MERE HER

6. Tjek regningen fra MV-Nordic!

 
STUK’s center for Specialpædagogisk Støtte gør opmærksom på, at der er konstateret fejl i fakturaer fra MV-Nordic.

Hvis skolen har indkøbt materiale fra MV-Nordic, bør man derfor gå ind på SPSU-net og læse nyheden om fejlen.
 
Nyheden kan læses HER

Årets fællesmøde for alle!
Der er nu åbent for tilmelding til Landsmøde 2019

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

8. Opstilling til FRISKOLERNEs styrelse 2019

Deadline for opstilling til valg til FRISKOLERNEs styrelse er den 25. februar. 

Friskolerne afholder landsmøde med generalforsamling og valg til styrelsen den 4. maj 2019 kl. 14.00 - 17.00 på Comwell Kolding.


LÆS MERE HER
AT STÅ MÅL MED - OG STÅ PÅ MÅL FOR GOD UNDERVISNING
Onsdag den 27. februar 2019 inviterer Dansk Friskoleforening til konference i den gode undervisnings navn.

MEDVIRKENDE:
CAND. PSYCH., PH.D. LENE TANGGAARD
LEKTOR CAND.PÆD. NIELS JAKOB PASGAARD 
LEKTOR, PH.D. OG CAND. PHIL. KELD SKOVMAND

Sted: Odeon Odense
Pris: 395 kr. pr. person inkl. 1 eksemplar af bogen ’Folkeskolen – efter læringsmålstyringen? 
(Udkommer ultimo januar på Hans Reitzels Forlag)

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER
I marts måned afholder FRISKOLERNE i alt 6 informationsmøder
på skoler landet over. 


På informationsmødet vil Tove Dohn og Peter Højgaard Petersen, konsulenter i Friskolernes Hus, orientere om den nye ferielov. 

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER
Mangler I læsestof til vinterferien?
Eller ekstra litteratur til danskundervisningen?

Til og med den 28. februar stiller GratisBørnebøger 20 bøger gratis til rådighed. Bøgerne kan læses direkte på PC, tablet eller smart phone.

Der kræves ingen registrering, intet login og ingen betaling.

LÆS MERE HER

Magasinet FRISKOLEN
FRISKOLEVERDENENS BEDSTE HISTORIER 
Jagten på de forjættede fristeder er temaet i Magasinet Friskolen nr. 13. Det handler om at leve i en tid, hvor tempoet i samfundet er skruet op. Hvor mange af os leder efter fristeder, hvor vi kan leve et bedre liv i et roligere tempo.

Men det handler også om at turde bryde med normerne i samfundet for at finde et sådant fristed til sig selv. Læs temaet her: 

Husk at downloade magasinets APP.
I APP'en kan du læse alle artikler fra Magasinet Friskolen helt gratis.

APP'en kan downloades her:
iPhone/iPad: http://friskoler.link/FriskolenIpadIphone
Android- Smartphone/tablet: http://friskoler.link/FriskolenAndroid
Computer: http://magasin.friskoler.dk/friskolen/36/

Redaktion:
Peter Højgaard Pedersen
Malene Lund Smidt
Maren Skotte
Mette Marie Møller
Kontakt os på redaktionen på
redaktion@friskolerneshus.dk
Twitter
Facebook
Website
Email


     Friskolernes Hus

     Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

     Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · www.friskoler.dk

     Du kan redigere dine indstillinger her 
     eller  afmelde nyhedsbrevet