Copy
januar 2019 · Forskellighedernes fællesskab
Kære læser af FRISKOLERNEs nyhedsbrev *|HTML:LNAME|*

I årets første udgave af SkoleNyt kan du læse om og downloade værktøjet til arbejdstidsplanlægning 2019-2020.

Vi informerer om den nye bekendtgørelse om dagtilbudsloven, og du kan læse om arbejdsgiverens begrænsede ret til indsigt i sygedagpengesager.

Der er også nyt om STUK's tilsynsplan for 2019.

HUSK at tilmelde dig Dansk Friskoleforenings konference om mål for undervisningen i friskolerne. Læs mere om konferencen nedenfor - lige efter indholdsfortegnelsen. 
 
Med venlig hilsen

Friskolernes Hus


INDHOLD:

 

  1. Værktøjet "Arbejdstidsplanlægning 2019-2020" er klar til brug
  2. Rettevejledning til budget 2019-2020 (Feriepengeforpligtigelse 2019)
  3. Ny bekendtgørelse om dagtilbudsloven
  4. Arbejdsgivers ret til indsigt i sygedagpengesager begrænses
  5. Større godtgørelser i sager om seksuel chikane
  6. Fortsat fokus på frihed og folkestyrekravet og uafhængighedskravet i STUK's tilsyn
  7. Satserne for tjenesterejser på statens område er nu udsendt
  8. HUSKER DU at fortælle skolens ansatte...
  9. Skal du være debatpilot?
  10. Sidste chance for tilmelding - Ledelse af fri skole 2019

Magasinet Friskolen
Kursuskalender
Hvad vil det sige at stå mål med - og sætte mål for undervisningen på friskoler?

”Friskolen har pædagogisk frihed til at tilrettelægge, afvikle og evaluere undervisningen - når bare den står mål med folkeskolen. Det forhold behandler Keld Skovmand i sin nye bog, der er på vej. Og det holder vi en konference om den 27. februar 2019. Her deltager også Lene Tanggaard og Niels Jakob Pasgaard. Det bliver godt - og jeg glæder mig!”
Peter Bendix Pedersen, formand, Dansk Friskoleforening

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

https://friskoler.link/staamaalmed2019
1. Værktøjet "Arbejdstidsplanlægning 2019-2020" er klar til brug
 
Excel-værktøjet til planlægning af arbejdstiden er nu opdateret til skoleåret 2019-2020 og kan hentes til download på vores hjemmeside.

I marts måned afholder Friskolerns Hus ”info-workshops” rundt om i landet. Der vil være tale om 2-3 timers møder med information om arbejdstid og betydningen af den nye ferielov i den forbindelse.

Der vil også være mulighed for at drøfte konkrete udfordringer angående arbejdstidsplanlægningen i de kommende skoleår. Invitation forventes udsendt i løbet af et par uger.


LÆS MERE og download værktøjet HER
2. Rettevejledning til budget 2019-2020 (Feriepengeforpligtigelse 2019)
Der er desværre fundet en fejl i budgetværktøjet for 2019-2020.

Fejlen vedrører de skoler, der i fanen, ”løn undervisning”, budgetterer med lærer for 5 mdr. eller mindre.


LÆS MERE HER
3. Ny bekendtgørelse om dagtilbudsloven
 
Kort før jul blev den nye bekendtgørelse om dagtilbudsloven udstedt. Det betyder blandt andet, at loftet over driftsgarantien bliver nedsat som varslet fra 1. januar 2019.

Driftsgarantien er den garanti, som private daginstitutioner skal stille over for kommunen for at sikre, at der kan ske pasning efter en eventuel konkurs.


LÆS MERE HER
4. Arbejdsgivers ret til indsigt i sygedagpengesager begrænses
På baggrund af nogle tilfælde, hvor arbejdsgivere har fået forholdsvis indgående lægelige og helbredsmæssige oplysninger om en ansat i forbindelse med sager om sygedagpenge, har Folketinget nu vedtaget nogle tilføjelser til lovgivningen om sygedagpenge.

Disse tilføjelser præciserer, at arbejdsgiver ikke har ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om den ansatte i sager om refusion af sygedagpenge.


LÆS MERE HER
5. Større godtgørelser i sager om seksuel chikane
Fremover må det forventes, at arbejdsgivere vil blive afkrævet højere godtgørelser i sager om seksuel chikane.

Dette vil ske som følge af, at folketinget har ændret ligebehandlingsloven ved at tilføje en ny bestemmelse.


LÆS MERE HER
6. Fortsat fokus på frihed og folkestyrekravet og uafhængighedskravet i STUK's tilsyn
 
Undervisningsministeriets tilsyn med skolerne er blevet oprustet i de senere år som følge af den politiske opmærksomhed omkring blandt andet de frie grundskoler.

Tilsynet varetages af STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), som kort før jul offentliggjorde sin Tilsynsplan for 2019.


LÆS MERE HER
7. Satserne for tjenesterejser på statens område er nu udsendt
 
Der er nu hjemmel til at udbetale de skattefrie transportgodtgørelser efter 2019-satserne, idet Moderniseringsstyrelsen har udsendt ”Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2019 for tjenesterejser”.

Udover satserne for kørselsgodtgørelser indeholder cirkulæret også satserne for time- og dagpenge i forbindelse med tjenesterejser.


LÆS MERE HER
8. HUSKER DU at fortælle skolens ansatte...
...om de kursus- og efteruddannelsesmuligheder, der er i Dansk Friskoleforening?

Blandt årets mange kurser er der både tilbud til lærere, ledere og til pædagoger i bl.a. børnehave/vuggestue.
 
Lige nu er der tilmeldingsfrist til:
Ro i klassen
Kontaktseminar
Vejrdags-science

Du finder mange flere spændende kurser i kursuskalenderen.
9. Skal du være debatpilot?

Sæt kryds i kalenderen den 20.–21. marts eller den 21.–22. maj, som er datoerne for Frirummets to næste debatpilotuddannelser.

Der er få pladser tilbage!


Uddannelserne er arrangeret som internatophold med overnatning og forplejning. Der er ingen brugerbetaling.


LÆS MERE HER

SIDSTE CHANCE FOR TILMELDING!

'Ledelse af fri skole 2019'

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER

FRISKOLEVERDENS BEDSTE HISTORIER 
Har du brug for en pause? I denne artikel fra Magasinet Friskolen nr. 12 kan du læse om, hvordan mentalisering i skolen får trivslen til at stige. Men det kræver tid, øvelse og 'pausestærke' voksne...
Husk at downloade magasinets APP og læs tidligere numre af Magasinet Friskolen - det er gratis! 

APP'en kan downloades her:
iPhone/iPad: http://friskoler.link/FriskolenIpadIphone
Android- Smartphone/tablet: http://friskoler.link/FriskolenAndroid
Computer: http://magasin.friskoler.dk/friskolen
Kurser og arrangementer
Løn til al personale
15. januar, Friskolernes Hus, Baaring
Ledelse af fri skole 2019
23.-25. januar, Vingsted Hotel og Konference
Matematikvejleder modul 2
30. januar - 1. februar, Brogården, Middelfart
Ro i klassen - inspirationskursus
5. februar, Friskolernes Hus, Baaring
Kontaktseminar - Ung Genforening 2020
25.- 26. februar, Süderbrarup, Tyskland
At stå mål med - og stå på mål for god undervisning
27. februar, Odeon, Odense
Certificeringsuddannelse
2.-3. april
"Vejrdagsscience" for 2-6 årige
10. april, Overmarksgården Gårdbørnehave og vuggestue, Tommerup
Redaktion:
Peter Højgaard Pedersen
Maren Skotte
Mette Marie Møller
Malene Lund Smidt
Kontakt os på redaktionen på
 redaktion@friskolerneshus.dk

Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · www.friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet