Copy
Nr. 2, januar 2017 · Forskellighedernes fællesskab

Administrativt nyhedsbrev målrettet skolens administration og ledelse.
 


Indhold - nr. 2, januar 2017:

 1. Den skærpede underretningspligt
 2. Har I tegnet en bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring?
 3. Lokallønnen stiger og skolerne effektiviserer
 4. Hvordan skaber I det gode arbejdsmiljø?
 5. Indret jer ud af støjen i sfo og dagtilbud
 6. Datoer for prøveterminer og sommerferie 2017
 7. Undersøgelse: Har skolen erfaring med underretning ved elevers mistrivsel?
 8. Årsberetningen er en vigtig kulturbærer
 9. Nyt udbud af fondsmidler
 10. Live-streaming fra Malawi torsdag den 26.1.2017 kl. 08.00
 11. Landsmøde 2017
Kort om kurser
Netværksdag for frie dagtilbud den 8. marts 2017

Kursuskalender

1. Den skærpede underretningspligt

Hvornår skal man underrette myndighederne om et barns eventuelle mistrivsel?

Som ansat på en friskole har man en skærpet underretningspligt, når man under tjenesten får kendskab til eller grund til at antage at et barn mistrives. 

I 2013 blev underretningspligten udvidet, og omfatter således også nu 'bekymrende ulovligt skolefravær' eller tilfælde, hvor eleven har meget lange fraværsperioder i forbindelse med f.eks. udlandsophold, herunder selvbestaltet feriefravær.

Læs mere om underretningspligten og Undervisningsministeriets pjece ”Den professionelle bekymring” og andre materialer med eksempler på håndtering af underretningspligten i praksis.

2. Har I tegnet en bestyrelses- og ledelses-ansvarsforsikring?

En bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring dækker bl.a. det 'professionelle' ansvar som skolens ledelse og bestyrelses har. Det er vigtigt at undersøge, om skolen har tegnet en bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring.
Læs mere

3.  Lokallønnen stiger og skolerne effektiviserer

Hvad siger tallene om lønudviklingen?

I SkoleNyt den 19. november 2016 kunne vi fortælle, at de lokalt aftalte løntillæg var steget med knap 12% fra april 2015 til april 2016, til i gennemsnit knap 15.000 kr. om året pr. årsværk.

Efterfølgende har vi fået forespørgsler om hvilke forskelle, der er fra skole til skole? Mange skoler vil gerne kunne sammenligne egen skole med andres.
Læs mere

4.  Hvordan skaber I det gode arbejdsmiljø?

To temadage om arbejdsmilljø den 20. marts og 4. april 2017:


Det gode arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Men hvordan fastlægger man gode rammer for samarbejdet på skolen og hvilken betydning af samarbejdet for det langsigtede arbejde med skolens arbejdsmiljø?

På to temadage i marts og april 2017 ser vi på arbejdsmiljøet på skolen.

De to temadage kan bruges som supplerende uddannelsesdag efter arbejdsmiljølovens regler.
Læs mere

5.  Indret jer ud af støjen i sfo og dagtilbud

Forstyrrende støj er et alvorligt problem for både medarbejdere og børn i SFO og dagtilbud.

Men der kan gøres meget for at reducere støjen ved at se på indretningen, akustikken og på den måde, børn og voksne færdes i rummene.
Læs mere

6.  Datoer for prøveterminer og sommerferie 2017

En ny bekendtgørelse om placering af afgangsprøverne i de kommende år er på trapperne.
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft pr. 15. februar 2017.

Så vær opmærksom på, at der kan komme ændringer!
Se datoer og læs mere

7. UNDERSØGELSE: Har skolen erfaring med underretning ved elevers mistrivsel?

Som ansat på en skole har man skærpet underretningspligt overfor kommunen, hvis man får mistanke om elevers mistrivsel.

Dansk Friskoleforening ønsker at undersøge nærmere, hvor ofte dette sker på friskolerne, hvilke sager, der kan være tale om, og skole-hjem-samarbejdets styrker/svagheder i den forbindelse. 
 
Emnet har netop nu mediernes og politikernes interesse, og Dansk Friskoleforening ønsker derfor at være klædt på med data, argumenter og nuancer. Derfor håber vi, at alle skoler vil sætte 5 minutter af til at udfylde et kortfattet spørgeskema - hurtigst muligt og senest inden mandag den 30. januar. Vi sørger for at samle op på data og orientere alle skoler efterfølgende. Alle skoler har modtaget mail med link til spørgeskemaet.

Du kan også udfylde spørgeskemaet her.

8. Årsberetningen er en vigtig kulturbærer

Bestil (billige) ekstra mange årsberetninger, så pædagoger, pedeller, forældre og bestyrelsesmedlemmer også får et eksemplar.

Dansk Friskoleforenings årsberetning er en publikation, der kan hjælpe skolerne med at give forældre og ansatte en fornemmelse af, at skolen er del af noget større.
Læs mere

9. Nyt udbud af fondsmidler


Søg økonomisk støtte til udvikling af projekter på skole eller uddannelse


Har du en god idé til et nyt fag, materiale eller et andet udviklingsprojekt på en skole eller uddannelse? Så kan du nu søge fondsmidler til netop dette.

Fonden for Entreprenørskab yder støtte til projekter på bl.a. grundskoler.
Alle projekterne skal have innovation og/eller entreprenørskab som omdrejningspunkt, men der er dog forskellige fokusområder for hvert niveau.

Der er åbent for ansøgninger helt frem til mandag den 20. marts 2017.
Læs mere og find ansøgningsskemaer her.

10. Live-streaming fra Malawi til morgensang 26. januar

Dansk Friskoleforening på Facebook

11. Landsmøde 2017
 

Tilmelding er åbent!
Landsmøde 2017 - åbent for tilmelding!

Vær med til at dyrke og styrke friskolefællesskabet ved dansk friskoleforenings landsmøde. Vi lover stimuli til både hjerne, sjæl og lattermuskler.
Alle medlemmer; forældre, skolekredsmedlemmer og ansatte er inviterede.

Aarhus er i 2017 europæisk kulturhovedstad, og derfor er tre af seks valgfrie saloner knyttet til nogle af Aarhus´ største kulturelle institutioner. der er tilmelding efter først-til-mølle-princippet. læs mere om de enkelte saloner herunder.

Vel mødet til landsmødet 2017!
 

Landsmødet foregår den 22.-23. april på Radisson i Århus – byen som i 2017 er udnævnt til europæisk kulturhovedstad. 
Program og tilmelding
Kort om kurser
Husk tilmelding til Netværksmøder om INKLUSION I FRISKOLERden 6. og 7. februar!

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. 

Læs mere og tilmeld jer her.

Netværksdag for frie dagtilbud den 8. marts 2017
 

Sæt kryds i kalenderen nu ved onsdag den 8. marts 2017, hvor Dansk Friskoleforening inviterer til Netværksdag for dagtilbud i Odense.

Temaet er hvordan vi arbejder i krydsfeltet mellem politik og praksis, og hvordan Dansk Friskoleforening bedst styrker de medlemsskoler, der har tilknyttet et dagtilbud.

Dagen byder på foredrag med Andreas Rasch Christensen, formand for Mastergruppen bag de styrkede pædagogiske læreplaner og Dion Sommer, professor i udviklingspsykologi, indlæg fra Steiner-børnehaven Askelæ i Svendborg og workshops. 

Deltagelse vil være gratis, men tilmelding nødvendig, så hold øje med kursuskalenderen!
Kalender

Certificeringsuddannelse


2.-4. februar 2017
Brogården, Middelfart 

3-dages lovpligtig certificeringsuddannelse for tilsynsførende ved frie grundskoler.
Fuldt booket.

Netværksmøde 6. februar:
Inklusion i friskoler - hvad er det?


6. februar 2017
Vejle Friskole 

Inklusion i friskoler - hvad er det? Om inklusionsbegrebet anno 2017, friskolernes håndtering i praksis samt debat og foredrag med Rasmus Alenkær
OBS: afholdes også den 7. februar 2017 på Hundige Lilleskole

Netværksmøde 7. februar:
Inklusion i friskoler - hvad er det?


7. februar 2017
Hundige Lilleskole 

Netværksmøde 6. februar 2017: Inklusion i friskoler - hvad er det? Om inklusionsbegrebet anno 2017, friskolernes håndtering i praksis samt debat og foredrag med Rasmus Alenkær.
OBS: afholdes også den 6. februar 2017 på Vejle Friskole

Friskolernes læsevejlederkursus 1


6.-8. februar 2017
Thaisen Hus, Ringe 

Modul 1 af 3 om undervisning og afdækning af læsning, skrivning og stavning i hele klasser.
Fuldt booket - bliv skrevet på venteliste.

Skolens administration 1 + 2


8.-9. februar 2017
Brogården, Middelfart 

Intensivt kursus med grundig gennemgang af skoleårets gang i skoleadministrationen. Kurset er modul 1+2 af i alt 4. 
Modul 3 og 4 afholdes hhv. 15. marts og 31. maj 2017.

Ledertræf 2017 


2.-3. marts 2017
Gl. Avernæs, Ebberup

Årets tema er: Ledelse med inspiration fra sportens, filosofiens og kunstens verden.

Pedelseminar 2017


6.-7. marts 2017
Scandic i Sydhavnen, København

Ansættelseforhold - Vedligehold - Renovering - Bygningsreglement - Skolebesøg - Netværk

Skolens administration 3


15. februar 2017
Friskolernes Hus 

Et-dagskursus om ferie, sygdom og barsel.
Modul 4 afholdes den 31. maj 2017.

Matematikkens dag 2017


20. marts 2017
Brogården, Middelfart 
 

En dag i matematikkens tegn for undervisere med og uden vejlederansvar.

Temadage om arbejdsmiljø


20. marts og 4. april 2017
Vejle og Roskilde

To temadage om arbejdsmiljø på skolen. 
Temadagen kan bruges som supplerende uddannelsesdag efter arbejdsmiljølovens regler.

Nyhedsbrevet SkoleNyt udgives hver anden onsdag.

Redaktion:
Maren Skotte
Peter Højgaard Pedersen
Mette Marie Møller


Kontakt redaktionen: redaktion@friskolerneshus.dk
I alt 3 faste nyhedsbreve:

SkoleNyt: Hver anden onsdag. 
BestyrelsesNyt: Hver anden måned.
Den frie Skole: Hver anden måned.Få også andre nyheder:
Til- og afmeld dig nyhedsagent og nyhedsbreve her


Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet