Copy
februar 2019 · Forskellighedernes fællesskab
Kære <<Fornavn>> <<Efternavn>>

I denne udgave af SkoleNyt kan du læse om lovforslaget om styrkelse af praksisfagligheden. Der er fortsat mange spørgsmål og ubekendte i forbindelse med førnævnte, men vi bidrager her med nogle bemærkninger til de dele af lovforslaget, der vedrører friskolerne. 

Du kan også læse om de nye regler for dagtilbud, som trådte i kraft den 1. januar, og vi bringer info om sletning af data som led i persondatasikkerheden. 


Der er også mulighed for at læse FRISKOLERNEs høringssvar til høringen om øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler. 

Med venlig hilsen

Friskolernes Hus


INDHOLD:

  1. Praksisfaglighed skal styrkes - men hvordan bliver reglerne?
  2. Dagtilbud - nye regler pr. 1. januar 2019
  3. Sletning af data
  4. Høring: Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler 
  5. Friskolestafet: Fortællingens dag
  6. Tilbud på Kelds Skovmands bøger
Bemærk også:
- Frirumsdebat om fremtidens landbrug
- Infomøder i marts om ferielov og arbejdstidsplanlægning
- Pedelseminar og netværksdag
 
Magasinet Friskolen 
Kursuskalender

1. Praksisfaglighed skal styrkes - men hvordan bliver reglerne?

Lovforslaget, som skal udmønte den politiske aftale om at styrke praksisfagligheden, er på vej igennem Folketinget, og vil efter tidsplanen blive vedtaget ved tredjebehandling den 28. februar.

Alligevel er der mange spørgsmål og ubekendte.

 
LÆS MERE HER 

2. Dagtilbud - nye regler pr. 1. januar 2019

Med virkning fra den 1. januar, hvor den nye dagtilbudsbekendtgørelse trådte i kraft, er loftet over driftsgarantien blevet nedsat.

Der er også mulighed for dispensation fra reglerne om 30% børn fra udsatte boligområder, samt præcisering af reglerne om deltidspladser.


LÆS MERE HER

3. Sletning af data

Sletning af data – herunder retten til at blive glemt – er en vigtig del af persondatasikkerheden.

Derfor er det nødvendigt at indtænke procedurer og politikker angående sletning af data samtidigt med, at skolen indretter sine systemer og registrerer persondata.

Der er god hjælp at hente på Datatilsynets hjemmeside. 


LÆS MERE HER

4. Høring: Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler 

Der er flere gode intentioner i et foreliggende lovforslag, som skal åbne op for Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler.

Samtidigt ser Dansk Friskoleforening også forslag til lovændringer, som vi mener er ude af proportionalitet med de udfordringer, som skulle være bevæggrunden for lovændringerne.

LÆS VORES HØRINGSSVAR

5. Friskolestafet: Fortællingens dag

Sven Wortmann er medlem af FRISKOLERNEs styrelse og skoleleder på Gudenådalens Friskole. 

Her bruger man fortællingen som pædagogisk praksis, lige som det er praksis på mange andre friskoler.

I denne udgave af Friskolestafetten slår Sven Wortmann et slag for "Verdens fortælledag", som finder sted den 20. marts.


LÆS MERE HER

6. Tilbud på Keld Skovmands bøger

Få op til 30% rabat på skoleforsker, Keld Skovmands bøger: "Folkeskolen", "I bund og grund" og "Uden mål og med".

LÆS MERE OM TILBUDDET OG BESTIL BØGERNE HER 

Fremtidens landbrug er til debat mellem 
Christina Egelund (LA) og Lisbeth Bech Poulsen (SF) 
i Kulturhus Søttrup, 

mandag den 25. februar. kl. 19.00.


LÆS MERE OG TILMELD DIG HER
I marts måned afholder FRISKOLERNE i alt 6 informationsmøder
på skoler landet over. 


På informationsmødet vil Tove Dohn og Peter Højgaard Petersen, konsulenter i Friskolernes Hus, orientere om den nye ferielov. 

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER
Magasinet FRISKOLEN
FRISKOLEVERDENENS BEDSTE HISTORIER 
Magasinet Friskolen nr. 13 er netop udkommet! Denne gang handler magasinet om det kommende folketingsvalg og de muligheder for forandring, et valg indebærer.

Læs bl.a., hvad politikere og forskellige borgere mener, der skal til for at skabe et bedre Danmark.

Vi ønsker jer rigtig god læselyst!

Husk at downloade magasinets APP.
I APP'en kan du læse alle artikler fra Magasinet Friskolen helt gratis.

APP'en kan downloades her:
iPhone/iPad: http://friskoler.link/FriskolenIpadIphone
Android- Smartphone/tablet: http://friskoler.link/FriskolenAndroid
Computer: http://magasin.friskoler.dk/friskolen/38/ 

Redaktion:
Peter Højgaard Pedersen
Malene Lund Smidt
Maren Skotte
Mette Marie Møller
Kontakt os på redaktionen på
redaktion@friskolerneshus.dk
Twitter
Facebook
Website
Email


     Friskolernes Hus

     Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

     Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · www.friskoler.dk

     Du kan redigere dine indstillinger her 
     eller  afmelde nyhedsbrevet