Copy
Nr. 5, 8. marts 2017 · Forskellighedernes fællesskab

Administrativt nyhedsbrev målrettet skolens administration og ledelse.
 


Indhold - nr. 5, marts 2017:

 1. Løntabel gældende fra 1. april er klar
 2. Orientering om ny tilsynsordning
 3. Hvornår er der tale om (for mange) sygedage?
 4. Annoncering i Friskolebladet
 5. Vil du stille op til styrelsesvalget i dansk Friskoleforening?
Landsmøde
Kursuskalender

1. Løntabel gældende fra 1. april er klar 

 

Af Peter Højgaard 
På nedenstående link kan løntabellen gældende pr. 1. april 2017 hentes. Løntabellen er baseret på en reguleringsprocent på 4,2446 %, som er resultatet af de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger. Løntabellen er gældende til og med november måned, idet der kommer en ny lønforhøjelse pr. 1. december.
 
Hent løntabel
 

2. Orientering om ny tilsynsordning

Alle certificerede tilsynsførende har fået tilsendt en orientering om den nye tilsynsordning fra Certificeringsudvalget. Orienteringen blev udsendt den 23. februar og er tillige lagt ud på Dansk Friskoleforenings hjemmeside.
 
Hovedpunkterne i orienteringen handler om:
 • At tilsynsførende højst kan have tilsyn ved 5 skoler
 • At tilsynsførende højst må være tilsynsførende ved samme skole i 6 år inden for de seneste 11 år.
 • At valgperioden fremover vil være 2 år – med mulighed for genvalg
 • Stramning af habilitets og valgbarheds krav
 • At tilsynserklæringen skal en erklæring vedrørende eventuelle donationer til skolen
 • At der er en ny digital tilsynserklæring på vej.
 
Certificeringsudvalget er nedsat af Fordelingssekretariatet og har ansvar for uddannelsen af tilsynsførende.
 
Hent orienteringen
 

3. Hvornår er der tale om (for) mange sygedage?

 

Det er altid en konkret vurdering at afgøre, om en medarbejders sygefravær er stort, normalt eller lavt. Om et sygefravær er problematisk eller ej kan aldrig afgøres af en statistik. Alligevel kan det være godt at vide lidt om omfanget af sygefravær andre steder.
 
Moderniseringsstyrelsen har netop udsendt en detaljeret statistik for fraværet blandt de knap 150.000 medarbejdere, der er omfattet af statens egen fraværsstatistik. De frie grundskoler er ikke omfattet af statistikken.
 
Statistikken illustrer, at der er betydelige forskelle mellem de forskellige statslige arbejdspladser, hvilket næppe kommer bag på nogen, men det peger entydigt på, at man på den enkelte arbejdsplads kan gøre meget for at nedbringe fraværet.
 
Uddrag for alle årsværk i statistikken (149.410,1)

 • Gennemsnitligt antal sygedage pr. årsværk: 8,4  dage
                       Gennemsnit pr. mand: 6,7  dage
                       Gennemsnit pr. kvinde: 10,3  dage
 • Gennemsnit ekskluvis langt fravær: 4,6   dage
 • Andel medarbejdere uden sygedage: 35,1 %

 
Statens sygefraværsstatistik for 2016

 

4.  Annoncering i Friskolebladet

 

Husk, at skolen kan tegne stillingsannoncer i Friskolebladet, som når ud til en bred kreds af friskolefolk. Priser fra 2.350 kr.
Friskolebladet har også et samarbejde med Frie Skoler og Efterskolen, de såkaldte TRIO-annoncer, hvor den samme jobannonce rykkes ind i de tre blade. Priser fra 5.500 kr.
Læs mere om annoncering i Friskolebladet

5. Vil du stille op til styrelsesvalget i Dansk Friskoleforening?
 

Dansk Friskoleforenings styrelse består af 11 politisk valgte medlemmer. Den 22. april er der valg til styrelsen, og i år skal der vælges 4 medlemmer.
Alle foreningens medlemmer kan stille op til styrelsesvalget: lærere, ledere, pædagoger og øvrige ansatte ved medlemsskolerne, forældre og skolekredsmedlemmer.

Du skal være indstillet på cirka 10 årlige styrelsesmøder, som primært afvikles i Friskolernes Hus på Fyn. Der knytter sig et honorar til styrelsesarbejdet. 

Der er frist for opstilling til styrelsen den 15. marts 2017. 
Læs mere
Styrelsesvalg 17
Your text caption goes here. You can change the position of the caption and set styles in the block’s settings tab.

6. Landsmøde 2017
 

Fristen ER overstået, men du kan godt nå det, hvis du skynder dig....


Landsmødet afvikles i Aarhus den 22. - 23. april 2017. Her dyrker vi det store friskolefællesskab. Vær med til at løfte taget med sang og musik samt foredrag og faglige input.
Læs mere...
Kalender
Kurser

Workshop om lønpolitik


Tre møder: 13., 20. og 21. marts 2017
Hhv. Svenstrup, Ringsted og Middelfart

Et arbejds- og inspirationsmøde om skolens lønpolitikker for medarbejderne og for ledelsen.

Skolens administration 3


15. marts 2017
Friskolernes Hus 

Et-dagskursus om ferie, sygdom og barsel.
Modul 4 afholdes den 31. maj 2017.

Matematikkens dag 2017


20. marts 2017
Brogården, Middelfart 
 

En dag i matematikkens tegn for undervisere med og uden vejlederansvar.

Temadage om arbejdsmiljø


20. marts og 4. april 2017
Vejle og Roskilde

To temadage om arbejdsmiljø på skolen. 
Temadagen kan bruges som supplerende uddannelsesdag efter arbejdsmiljølovens regler.

Skoleårets planlægning


3.-5. april 2017 
Brogården, Middelfart

Kom på forkant med planlægningen af blandt andet fagfordeling, kalender, skoleskema, arbejdsopgaver, arbejdstid m.m. 
 

Nyhedsbrevet SkoleNyt udgives hver anden onsdag.

Redaktion:
Maren Skotte
Peter Højgaard Pedersen
Mette Marie Møller


Kontakt redaktionen: redaktion@friskolerneshus.dk
Nyhedsbrevet SkoleNyt udgives hver anden onsdag.

Redaktion:
Maren Skotte
Peter Højgaard Pedersen
Mette Marie Møller


Kontakt redaktionen: redaktion@friskolerneshus.dk
I alt 3 faste nyhedsbreve:

SkoleNyt: Hver anden onsdag. 
BestyrelsesNyt: Hver anden måned.
Den frie Skole: Hver anden måned.Få også andre nyheder:
Til- og afmeld dig nyhedsagent og nyhedsbreve her

I alt 3 faste nyhedsbreve:

SkoleNyt: Hver anden onsdag. 
BestyrelsesNyt: Hver anden måned.
Den frie Skole: Hver anden måned.Få også andre nyheder:
Til- og afmeld dig nyhedsagent og nyhedsbreve her


Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet
 
                        

Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet