Copy
Nr. 1, januar 2017 · Forskellighedernes fællesskab

Administrativt nyhedsbrev målrettet skolens administration og ledelse.
 


Indhold - nr. 1, januar 2017:

  1. Tilskud til specialundervisning for skoler, der ikke har tilskudsanmeldte elever til specialundervisning i 2015
  2. Bekendtgørelser om valg af tilsynsførende og tilsyn opdateret
  3. Statens erstatningsordning dækker elever i praktik
  4. Rygeloven omfatter også e-cigaretter
  5. Frie grundskoler har ikke udbudspligt ved byggeri
  6. Ny løntabel og nye satser for rejser mv
  7. Flere skoler skal finde ny tilsynsførende nu pga. nye valgregler
Landsmøde 2017
Netværksmøder om inklusion i friskoler 6. og 7. februar

Fra og om skoler
Kort om kurser
Kalender

1. Tilskud til specialundervisning for skoler, der ikke har tilskudsanmeldte elever til specialundervisning i 2015

Skoler, der ikke tidligere har haft mulighed for specialundervisningstilskud kan i visse tilfælde alligevel opnå tilskud, hvis eleven er tilskudsanmeldt som specialundervisningselev ved indberetning pr. 5. september 2016.

Men skolen skal selv aktivt gøre ministeriet opmærksom på tilskudsbehovet.
Læs mere

2. Bekendtgørelser om valg af tilsynsførende og tilsyn opdateret

To ajourførte bekendtgørelser trådte i kraft 6. januar 2017.

Det drejer sig om bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende samt bekendtgørelsen om skærpet tilsyn.
Læs mere

3.  Statens erstatnings-ordning dækker elever i praktik

Bekendtgørelsen om statens erstatningsordninger er ajourført med virkning fra den 1. januar 2017.

For de frie grundskoler er der dog ingen ændringer – men hvad går erstatningsordningen egentlig ud på?
Læs mere

4.  Rygeloven omfatter også e-cigaretter - og skal med i skolens rygepolitik

I 2016 blev elektroniske cigaretter omfattet af rygeloven – også kendt som lov om røgfrie miljøer. Denne ændring bør indarbejdes i skolens rygepolitik.

Rygeloven, der er fra 2007, siger, at alle arbejdspladser skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.
Læs mere

5.  Frie grundskoler har ikke udbudspligt ved byggeri - men det er et indviklet spørgsmål

Frie grundskoler er ikke 'offentretlige organer' og har derfor ikke udbudspligt i forbindelse med et større byggeri - medmindre byggeriet for mere end halvdelens vedkommende er støttet af det offentlige, eksempelvis kommunen.
Læs mere

6.  Ny løntabel og nye satser for rejser mv

Den nye løntabel gældende fra 1. januar til 31. marts 2017 kan hentes her.

Løntabellen er lidt forsinket, fordi vi har afventet cirkulæret med satser for tjenesterejser fra Moderniseringsstyrelsen, som først kom lige før jul.

Ændringerne pr. 1. januar 2017 drejer sig om pensionsprocenterne til pædagogisk personale omfattet af BUPL-overenskomsten, og så naturligvis de nye satser for kørsel og time-dagpenge.
Læs mere

7.  Flere skoler skal finde ny tilsynsførende nu pga. nye valgregler

De nye valgregler for certificerede tilsynsførende rammer enkelte skoler allerede i de kommende måneder.

Men alle skoler bør være opmærksomme på, hvornår reglerne får betydning for skolens tilsynsførende.
 

Højest tilsynsførende ved den samme skole i 6 år

De ændrede regler går ud på, at en tilsynsførende højst kan være tilsynsførende ved den samme skole i 6 år indenfor en periode på 11 år. Reglen træder i kraft 1. januar 2018. 
 

Skærpede regler om habilitet

Endelig kan enkelte skoler være i den situation, at deres tilsynsførende ikke opfylder de nye habilitetsregler, eksempelvis hvis vedkommende har været forældre eller ansat ved skolen indenfor de seneste 5 år. De nye habilitetsregler træder formelt set først i kraft 1. januar 2018, men af lovbemærkningerne fremgår det, at kravene skal respekteres allerede i 2017.
Læs mere

Invitation til landsmøde 2017 er på vej til din postkasse!

Så hold øje med posten. I næste uge åbner vi for tilmeldingen.

Landsmødet foregår den 22.-23. april på Radisson i Århus – byen som i 2017 er udnævnt til europæisk kulturhovedstad. 

INKLUSION I FRISKOLER - HVAD ER DET?


Dansk Friskoleforening inviterer til to gratis
netværksmøder den 6. og 7. februar 2017

Vær med, når vi sammen giver inklusionsbegrebet anno 2017 et 360 graders eftersyn med foredrag og debat. Hør Rasmus Alenkærs foredrag om inklusionsbegrebet i dag, og del dine erfaringer og viden med kolleger fra andre friskoler.
 
Hvad forstår vi ved inklusion og hvem er det der er ekskluderet, som skal inkluderes? Eller er inklusionsbegrebet døende og uaktuelt? 

Har vi i friskolerne særlige evner til at tilpasse vores undervisning så den bliver inkluderende? 

Disse - og mange flere spørgsmål forsøger vi sammen at finde svar på når Dansk Friskoleforening inviterer ansatte og ledelse til netværksmøder på hhv. Vejle Friskole og Hundige Lilleskole. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding nødvendig.
Tilmelding og program

 

Fra og om skoler

Helsingør Lilleskole har fået ny leder

 
Bestyrelsen for Helsingør Lilleskole har pr. 1. januar 2017 ansat Christine Kofoed Sørensen som skolens leder. Christine har været lærer ved skolen i 8 år og har været konstitueret som leder siden juli 2016. Christine er 50 år, uddannet folkeskolelærer og har en Diplomuddannelse i supervision og vejledning.
Kort om kurser

Vil du være med til at lave idrætskursus?


Vi mangler en friskole-idrætslærer til udvalget bag Dansk Friskoleforenings årlige inspirationskursus for idrætslærere.
 Udvalget består af lærere fra friskoler og efterskoler, der på frivillig basis og i samarbejde med Dansk Friskoleforening planlægger og afholder kurset for deres kolleger landet over. På to årlige møder sammensætter udvalget i fællesskab kursets overordnede indhold. Derefter deles I om at kontakte de relevante instruktører. Det administrative og økonomiske tager foreningen sig af.
 
Lige nu mangler vi en eller to friskolelærer, der har lyst til at være til at lave et inspirerende og sjovt efteruddannelsestilbud til fri- og efterskolelærere.
 
Som udvalgsmedlem deltager du gratis i kurset, ligesom foreningen kan refundere din transport til og fra møder. 


Næste møde afholdes den 20. februar kl .15-17.
Har du lyst – eller har du spørgsmål, så send en mail til kurser@friskoler.dk eller ring til Dansk Friskoleforening på T: 62613013 – spørg efter Mette.
Kalender

Ledelse af fri skole 2017


18.-20.1.2017
Vingsted, Vejle

Lederkursus med fire studiekredse, sparring med ligestillede, foredrag, morgensang, dejlig mad, aftenhygge og alt det gode, der sker mellem deltagerne i pauserne. 
Fuldt booket.

Filosofi med børn, vol. 2


20.-21.1.2017
Den frie Lærerskole, Ollerup

Metoder til filosofisk arbejde i skolen, introduktion af filosofiske discipliner, facilitationsøvelser, tænkningskompetencer, udbredelse af filosofien på skolen, mm. For både begyndere og øvede.
Stadig få pladser tilbage!

Matematikvejlederkursus 2


23.-25. januar 2017
Brogården, Middelfart 

Opkvalificerende vejlederkursus for friskolelærere  fra 0. - 7. klasse.
Ledige pladser!

Certificeringsuddannelse


2.-4. februar 2017
Brogården, Middelfart 

3-dages lovpligtig certificeringsuddannelse for tilsynsførende ved frie grundskoler.
Fuldt booket.

Netværksmøde 6. februar:
Inklusion i friskoler - hvad er det?


6. februar 2017
Vejle Friskole 

Inklusion i friskoler - hvad er det? Om inklusionsbegrebet anno 2017, friskolernes håndtering i praksis samt debat og foredrag med Rasmus Alenkær
OBS: afholdes også den 7. februar 2017 på Hundige Lilleskole

Netværksmøde 7. februar:
Inklusion i friskoler - hvad er det?


7. februar 2017
Hundige Lilleskole 

Netværksmøde 6. februar 2017: Inklusion i friskoler - hvad er det? Om inklusionsbegrebet anno 2017, friskolernes håndtering i praksis samt debat og foredrag med Rasmus Alenkær.
OBS: afholdes også den 6. februar 2017 på Vejle Friskole

Friskolernes læsevejlederkursus 1


6.-8. februar 2017
Thaisen Hus, Ringe 

Modul 1 af 3 om undervisning og afdækning af læsning, skrivning og stavning i hele klasser.
Fuldt booket - bliv skrevet på venteliste.

Skolens administration 1 + 2


8.-9. februar 2017
Brogården, Middelfart 

Intensivt kursus med grundig gennemgang af skoleårets gang i skoleadministrationen. Kurset er modul 1+2 af i alt 4. 
Modul 3 og 4 afholdes hhv. 15. marts og 31. maj 2017.

Ledertræf 2017 


2.-3. marts 2017
Gl. Avernæs, Ebberup

Årets tema er: Ledelse med inspiration fra sportens, filosofiens og kunstens verden.
Nyhedsbrevet SkoleNyt udgives hver anden onsdag.

Redaktion:
Maren Skotte
Peter Højgaard Pedersen
Mette Marie Møller


Kontakt redaktionen: redaktion@friskolerneshus.dk
I alt 3 faste nyhedsbreve:

SkoleNyt: Hver anden onsdag. 
BestyrelsesNyt: Hver anden måned.
Den frie Skole: Hver anden måned.Få også andre nyheder:
Til- og afmeld dig nyhedsagent og nyhedsbreve her


Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet