Copy
Apps
Vertel je verhaal
Missionaire scan
Bekijk deze email in de eigen browser
Psalm 63
Deze woorden van David leggen zijn diepste innerlijk bloot. Hij verlangt naar Gods aanwezigheid. Stel dat er mensen zijn die deze zelfde emoties in hun innerlijk ervaren, maar niet weten dat ze in Jezus Christus vervuld kunnen worden omdat niemand het hen heeft verteld. Het verlangen van mensen om zendingswerk te doen, begint vaak met het eigen verlangen naar Gods aanwezigheid. "God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water." Mooie woorden. Intens. Een universeel verlangen.
Meer tools
We zijn bij Missie 1:8 druk met coachen, maar ook met het ontwikkelen van missionaire tools. Deze zijn te vinden en te downloaden op onze website. Ook in deze nieuwsbrief weer een aantal tips om meer betrokken te zijn bij Gods mondiale visie. Heb je ideeën of tips voor anderen? Laat het vooral niet na om ze met ons te delen. We nemen het graag op in een volgende nieuwsbrief.

Elke dag bidden voor onbereikte volken
Het "Joshua-project" biedt de mogelijkheid om elke dag te bidden voor een onbereikte volk. Dat kan op verschillende manieren. Ten eerste kan een stukje internetcode van de website van het Joshua-project gekopieerd worden en op de eigen website van de gemeente geplaatst worden. Elke dag komt er dat een ander volk voorbij waar u voor kunt bidden. Voor een webmaster is dit niet moeilijk om te plaatsen (klik op deze link voor de informatie). Op de Missie 1:8 website zit u het resultaat.

Daarnaast zijn er apps voor zowel Android als IOS die hetzelfde doen, maar dan op een mobiele telefoon. Klik op het logo om de gewenste app te downloaden.

  
Nieuwe tool: missionaire gemeente scan

Wil je weten hoe de gemeente er missionair voor staat, dan is de "missionaire gemeente scan" een goede spiegel. De uitvoering en de bespreking kunnen in één avond worden gedaan met 7 tot 10 mensen. De resultaten zijn een springplank om vanuit de eigen gemeente met een grotere focus missionair aan de slag te gaan. Deze scan is niet bedoeld om de hele gemeente in een gemeenteopbouwmodel te gieten, maar reflecteert op de huidige toestand. 

Wil je meer weten, kijkt dan hier
Breng zending dichtbij door verhalen te vertellen

Veel Thuisfront Teams en Zendingswerkgroepen worstel met het dichtbij brengen van zendingswerk. Een tip is om de verhalen die werkers meemaken te vertellen. We noemen twee voorbeelden hoe verhalen verbonden worden met een product en het leven van alle dag.
  • Kijk eens op deze website: www.kleurijkeverhalen.nl. Op de hoofdpagina staat dit:  "Met bloemen en planten haal je mooie verhalen in huis." Op welke manier kunnen de  verhalen van zendingswerker een bediening dichterbij of "in huis" brengen?
  • Snapchat is een rage onder jonge mensen. Door korte video's op te nemen, krijg je een beeld van dat wat iemand door de dag heen meemaakt. Dit social media platform heeft onder jongeren al lang Twitter of Facebook verslagen. Hoe kunnen korte filmpjes de verhalen van een zendeling vertellen? 
Overleg met een zendingswerker hoe een verhaal verteld kan worden. Met een mobiele telefoon kunnen eenvoudig een aantal indrukken worden vastgelegd. Kijk eens welke social media platformen geschikt zijn om te gebruiken. Houd wel rekening met de privacy gevoeligheid in het land waar video's worden opgenomen.

 
Facebook Missie 1:8
Twitter Missie 1:8
Website
Copyright © 2016 Missie 1:8, All rights reserved.


Wilt u de wijze waarop u deze emails ontvangt veranderen?
U kunt de voorkeruren aanpassen of afmelden van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp