Copy

Zending in 2017

Nog een paar dagen en het jaar vloeit over in 2018. Ongemerkt kijk je terug en vooruit. Wat heeft 2017 ons gebracht als we er door een zendingsbril naar kijken? Één onderwerp pikken we eruit. Het is ons opgevallen dat veel kerken en zendingsorganisaties in 2017 op zoek waren naar een goede definitie van zending. Tijdens coach-sessies bleek dat binnen mensen er lang niet altijd een eenduidig antwoord op gaven. Verschillende zendingsorganisaties dachten in 2017 na over de eigen identiteit. Waarom bestaan we en hoe geven we zending vorm? Wat geven we dan vorm?

Vaak ging het dan op het 'waar' van de zending en ten tweede over het 'wat'. Bij het 'waar' werd Nederland als geseculariseerde natie vaak afgezet tegen missionair werk over de grens. Sommige organisaties die zich eerder vooral op het buitenland richtten, startten projecten in Nederland. Daarbij probeerden ze kerken te betrekken om op een vernieuwende manier samen te werken.

Bij het 'wat' is de spanning tussen verkonding en sociale inzet nog steeds aanwezig. Ook in 2017. Een term als 'integral mission' kreeg aandacht, maar dat leverde niet direct duidelijkheid op. Men is nog steeds op zoek naar een balans. Het thema zal in 2018 zeker voor het voetlicht komen.

De wereld verandert snel. Een missionaire kerk zal samen met de professionals wegen moeten vinden om te reageren op nieuwe ontwikkelingen. In 2018 zal de kerk van het 'zuiden' in toenemende mate daarbij de hoofdrol krijgen. Een goede doordenking van wat zending is, moet resulteren in een actieve missionaire houding van Gods kerk in de wereld.

We wensen u in 2018 Gods zegen bij deze uitdagende taak tot glorie van Zijn naam.

Zending: contextuele benadering

Als vervolg op de vorige paragraaf, willen we graag een aantal aanvullende opmerkingen maken. Zending heeft twee belangrijke vertrekpunten. Ten eerste is dat God die in Jezus naar deze aarde kwam als Kind in de kribbe. God zoekt contact met Zijn schepping. Ten tweede is het van belang aandacht te geven aan de context waarin het evangelie moet landen. Zending en het evangelie hebben een contextuele benadering nodig. Dat wil zeggen dat de plaats waar het evangelie moet landen invloed heeft op de missionaire aanpak. Wanneer mensen honger lijden, hebben zij niet alleen het evangelie, maar ook eten nodig. Wanneer we proberen seculiere mensen aan te spreken, kiezen we een andere manier. Wij pleiten daarom niet voor de term 'integral mission' , maar contextuele zending of een contextuele missionaire benadering. Deze aanpak verschilt niet voor doelgroepen in Nederland of voor doelgroepen op een andere plaats in deze wereld. Wel is het van belang dat helder moet zijn wat men onder zending of het evangelie verstaat. Pas dan is een contextuele benadering mogelijk. Helaas verschilt men daarover nogal eens over van mening. 

Netwerk Missie 1:8 breidt zich uit

In het afgelopen half jaar werden opnieuw twee zendingsorganisaties toegevoegd aan het Missie 1:8 partnernetwerk: WEC Nederland (https://wec-nederland.org/) en ECM Nederland (https://www.ecmnederland.nl/). Daar zijn wij erg blij mee. Doel van deze partnerschappen is het wederzijds ondersteunen bij het betrekken van kerken bij de grote opdracht. Wij bevelen deze organisaties van harte bij u aan.

Tools: Vertaling boek
'When everything is missions' in voorjaar klaar

Matthew Ellison (SixteenFifteen) en Danny Spitters) schreven het boek 'If everything is missions'. In het boek leggen ze uit dat niet elke activiteit van de kerk voor mensen buiten de kerk ook direct een missionaire activiteit is. Kerken moeten er over nadenken hoe ze dit thema definieren. Missie 1:8 is bezig met de vertaling van het boek en het zal beschikbaar komen in het voorjaar van 2018. 

Tools: Workshop Betrokkenheid

Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom de gemeente niet enthousiast is over zending? Missie 1:8 heeft een workshop ontwikkeld die de betrokkenheid van zending in de gemeente doorlicht. In één avond wordt er samen nagedacht hoe de missionaire bediening de hele gemeente kan doortrekken. Van harte aanbevolen! Info via info@missie1-8.nl.
Copyright © 2017 Missie 1:8, All rights reserved.