Copy
Webinar
CAMA Businessclub
Matthew Ellison naar Nederland

 
Bekijk deze email in de eigen browser
Psalm 67
'Laten de naties juichen van vreugde, want u bestuurt de volken rechtvaardig en regeert over de landen op aarde.'
In het Oude Testament werd al duidelijk dat God de aarde vasthoudt. God gebruikt Zijn gemeente om dat in onze tijd zichtbaar te maken. Goed om dat te blijven beseffen, wat er ook om ons heen gebeurt.
Webinar
Na een half jaar van afwezigheid keert het webinar terug bij Missie 1:8. Daar zijn we erg blij mee. Het is een mooi middel om vanaf de bank thuis mee te praten over missionaire betrokkenheid. Kijk hier om vorige afleveringen te bekijken.

Op maandag 13 februari, om 20.00 uur is het thema: "Moeten we nog zendelingen uitzenden?" Het webinar wordt verzorgt door iemand die werkzaam is in een Noord Afrikaans land. Daarom maken we de naam niet bekend en zal geen video gebruikt worden. 

De betrokkenheid bij de kerk neemt al decennia lang af in Nederland. Tijdens coachsessies horen we dat de missionaire focus daarom vooral op Nederland moet liggen. Zending in andere landen kan door de kerk ter plaatse worden opgepakt. Waarom sturen we dan nog zendingswerkers uit? Dat is onderwerp van dit webinar.


Interesse? Geef je hier op.
CAMA’s Businessclub: geloof en werk gaan samen op!

CAMA start een Businessclub. We willen door dit initiatief ondernemers meer betrekken bij de missie van CAMA. We zijn ervan overtuigd dat er een win-win situatie kan ontstaan voor zowel ondernemers die hun middelen willen gebruiken voor Gods Koninkrijk en CAMA als een verbindende factor. Deze win-win situatie wordt zichtbaar door:

  • gebruik te maken van expertise van ondernemers bij projecten in binnen- en buitenland
  • het vergroten van het elkaars netwerk
  • het verbreden van de financiële draagkracht ten behoeve van missionair werk
We willen graag dat ondernemers in de toekomst betrokken raken bij een zendingsproject dat in lijn ligt met de eigen missie en activiteiten in Nederland.

Ondernemersavond
Op vrijdagavond 10 maart, vanaf 18.00 uur wordt door CAMA een ondernemersavond georganiseerd. Als ondernemer bent u daarvoor van harte uitgenodigd! Geef u op via info@cama.nl. U ontvangt daarna alle praktische informatie. U kunt ons ook bellen op 0343-443392.

Matthew Ellison komt naar Nederland 
Matthew Ellison is missionscoach voor SixteenFifteen in de Verenigde Staten. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van gemeenten naar meer betrokkenheid bij zending. Naast het coachen organiseert SixteenFifteen webinars, podcasts en de Missiontable. Hij zal in Nederland verschillende trainingssessies en preken verzorgen.

Agenda
25 maart - CAMA Thuisfront Team / Zending Werkgroep dag
27 maart - Traningsdag voor leiders: "De gemeente centraal bij zending" 
1 april - Regiodag Noord van de ABC gemeenten in Nederland


U kunt zich opgeven voor één van de activiteiten via info@missie1-8.nl. In een aparte nieuwsbrief zal meer uitgelegd worden over de inhoud van de programma's.
Missie 1:8
Facebook Missie 1:8
Twitter Missie 1:8
Website
Copyright © 2017 Missie 1:8, All rights reserved.


Wilt u de wijze waarop u deze emails ontvangt veranderen?
U kunt de voorkeruren aanpassen of afmelden van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp