Copy
Nederlandse huisartsen in Oekraïne
View this email in your browser

NEDERLANDSE HUISARTSEN IN OEKRAÏNE
www.fsknu.com
Nr. 3 - december 2016
En het werk ging door...en verder!
Er is weer ruim voldoende stof om u een volgende nieuwsbrief te schrijven. 
Allereerst natuurlijk iets over het werk in Oekraïne. Daarover willen we u drie dingen vertellen:
   - het werk in Nederland 
   - de voorbereiding en inhoud van de curusssen
   - de evaluatie met slotconclusie op 18 november.

 
Contact:
Henk van Schothorst, directeur
Parallelweg 8
4143 LA Leerdam
info@foundationsharingknowledge.nl
Dan wil de penningmeester natuurlijk ook van zich laten horen!
Tenslotte ook een stukje van mijn vrouw die als stille werkster altijd op de achtergrond aanwezig is, maar wel heel belangrijk werk doet.
De vraag om terug te komen en verder te helpen bij het opzetten en uitwerken van plannen ligt er!
Helpt u mee? Hoe?
Wij zoeken secretariële ondersteuning.
Wij zoeken collegae die helpen met de trainingen en de voorbereiding daarvan.
Tot slot: Veel leesplezier en 
gezegende kerstdagen en
een voorspoedig 2017.
Het werk in Nederland
Tijdens de laatste reis is er op alle plaatsen cursus gegeven over diabetes.
Daarvoor moest weer een NHG standaard vertaald worden in het Russisch maar onze vertaalster Olena kan alleen vanuit het Engels vertalen. Eerst moet er vertaald worden vanuit het Nederlands naar het Engels. De heer Koens uit Emmeloord heeft ook nu dit werk weer geheel belangeloos gedaan. Zijn laatste regel:  “Hele klus maar leuk om te doen.” Hartelijk dank daarvoor! Vervolgens wordt dit vertaalde stuk naar Kiev gemaild en in het Russisch vertaald. Dan wordt er in Nederland een programma en een presentatie gemaakt en vertaald. Dit mailen we naar de drukker en dan gaan we op pad.

 
De cursussen
Als de drukker de cursusmappen klaar heeft, kunnen we beginnen. Dit keer hebben we op 6 plaatsen in totaal 8 cursussen gegeven over de volgende onderwerpen: 
-train de trainer
-diabetes en diabeteszorg
-het zieke kind en kindermishandeling
-ooronsteking (alleen in Olevsk 190 km ten noord westen van Zhytomir )
Op deze wijze werden 120 artsen getraind.
Op de website vindt u de fotogallerij om een indruk te krijgen.

 
Evaluatie en conclusie
Op 18 november hadden we de evaluatie gepland met als criterium dat er een duidelijke vraag moet zijn om door te gaan, of anders te stoppen, want wat is er nu eigenlijk veranderd?
Of is het alleen interessant en gezellig geweest?
Uit de evaluatie kwam duidelijk en concreet:
-de artsen gaan zelf meer onderzoek doen en er wordt minder specialistische hulp ingeroepen
-het verrichten van diagnostiek geeft de artsen meer zelfvertrouwen in hun handelen
-ook oudere artsen raken gemotiveerd en gaan actief in de trainingen participeren

 
Wilt u sponsoren?
FSK NU
IBAN: NL36 RABO 0301 2880 03

 
Conclusie: doorgaan maar geleidelijk zelf training ontwikken en daarmee nu beginnen.
Daarvoor werden afspraken gemaakt die in de komende maanden uitgevoerd moeten worden.

Helpt u mee?
 
STEUN DE ARTSEN IN OEKRAÏNE
Van de penningmeester
Aan het einde van een jaar wordt er veelal teruggeblikt op het afgelopen jaar. Ik denk dat ik spreek namens het hele bestuur als ik u meedeel dat we kunnen terugkijken op een bijzonder jaar. Wat te denken van de drie intensieve maar ook productieve reizen die gemaakt zijn door mijnheer en mevrouw Van Schothorst. Afspraken werden gemaakt, artsen werden getraind. Trainers werden getraind. Dat betekent dat de eerste cursus “Train de trainer” werd gegeven. Contacten werden gelegd. En verschillende keren haalden we zelfs het Oekraïense nieuws. En in dit jaar werden maar liefst 120 artsen getraind kindergeneeskunde (herhaling) en diabetes mellitus. Kortom we krijgen steeds meer contacten. Ook de contacten in het medische circuit breiden zich uit. Alle reden tot dankbaarheid. We zien dus dat deze aanpak echt bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Oekraïne! Daarna zien we ook in dankbaarheid terug dat steeds meer sponsoren, zowel bedrijven als particulieren en vooral ook huisartsen, ons afgelopen jaar wilden steunen. Wij bedanken u hier hartelijk voor. Maar ons werk is nog niet klaar. Nieuwe programma’s voor 2017 vragen weer onze aandacht. Wilt u ons ook steunen? Elke gift is welkom! IBAN NL36 RABO 0301 2880 03 t.n.v. fsknu
Dirk Jan  Vermeer  penningmeester

 
Cobie gaat mee om…
Als echtgenote van de directeur van FSK NU en algemeen medewerker van deze stichting, wil ik, Cobie van Schothorst iets van mijn ervaring vertellen over de cursussen die in Oekraïne gegeven zijn.  Als de cursussen gegeven worden is mijn taak m.n. om te observeren en te documenteren in woord en beeld. In de eerste cursussen moest moeite gedaan worden om de artsen in groepen bij elkaar te zetten en onderling te laten discussiëren. Op onze laatste reis was het mooi om te zien en te horen hoe er een levendige discussie ontstond, waarin zowel de jonge- als de oudere artsen betrokken bezig waren.
De oudere artsen zijn dit niet gewend, maar worden door de jongeren enthousiast gemaakt. Een cursus die 4 uur duurt, met slechts een kwartier pauze, in een ruimte waar de verwarming kapot is, is geen probleem. Vermakelijk is het dan om te zien hoe enkele dames-artsen met dikke jas aan en muts op aandachtig luisteren en deelnemen aan de discussie. Na de laatste cursussen kwamen in de evaluatie de veranderingen duidelijk tot uiting.

 
Wilt u sponsoren?
FSK NU
IBAN: NL36 RABO 0301 2880 03
Conclusie: doorgaan maar geleidelijk zelf training ontwikken en daarmee nu beginnen.
Daarvoor werden afspraken gemaakt die in de komende maanden uitgevoerd moeten worden.

Helpt u mee?

 
STEUN DE ARTSEN IN OEKRAÏNE
Bedankt voor uw belangstelling
Henk van Schothorst, Directeur
Parallelweg 8
4143 LA Leerdam
info@foundationsharingknowledge.nl

Wilt u bijdragen?
IBAN NL36 RABO 0301 2880 03
T.A.V. FSKNU

Hartelijk dank!


This email was sent to e.bloemkolk@socires.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Foundation Sharing Knowledge N-U · Parallelweg 8 · Leerdam, Zuid-Holland 4143LA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp