Copy


Eesti NATO Ühingu uudiskiri

Veebruar 2016

Eesti NATO Ühing - 15 aastat riigikaitse heaks! 
Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees

Eesti NATO Ühing (EATA) on loodud Tartu Rahu aastapäeval, 2. veebruaril 2001. Nüüdseks juba 15 aastat tegutsenud kodanikuühendus liidab 227 inimest erinevatelt elualadelt. Maailm muutub, ohuhinnangud teisenevad, kuid sellele vaatamata on Eesti NATO Ühing sidusorganisatsioon erinevate ühiskonnagruppide vahel. Ühingu eesmärgiks on siiani tugevdada kodaniku sidet riigiga, aidates kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele ning seeläbi riigi suveräänsuse tugevdamisele.

EATA tegevuste eesmärgiks on väärtustada NATOt kui Eesti peamist julgeolekugarantiid ja pakkuda osasaamist kõigile ühiskonnagruppidele, kelle jaoks turvaline ja iseseisev Eesti on ülim väärtus. Ükski oluline muutus ei jää püsima, kui sellel ei ole laialdast toetust ühiskonnas. Eesti NATO Ühingu rolli on selles kontekstis raske üle hinnata. Läbi aegade on Ühing suunanud erilise tähelepanu noortele ja seeläbi tegelenud Eesti tuleviku kindlustamisega. EATA oli üks väheseid, kes suunas oma teavituskampaania ka venekeelsele elanikkonnale. Selle tulemusel sai võimalikuks lai ühiskondlik toetus Eesti liikumisel NATO liikmelisuse poole. 

Ühingu tegevust toetavad Kaitseministeerium, Välisministeerium, Haridus- ja teadusministeerium, NATO peakorter, mitmed rahvusvahelised fondid ning saatkonnad.

2016. aasta läbivaks jooneks on Eesti NATO Ühingu 15. aastapäeva tähistamine ning sellega seonduvalt ühingu tegevuste tutvustamine ja nähtavuse parandamine igakuiselt ilmuva uudiskirja abil.
 
Eesti NATO Ühingu uus koduleht www.eata.ee on ka valmis saanud - head tutvumist ja kaasa töötamist!
Jörgen Siil ja Kalev Stoicescu "Eesti
NATO lugu. 1991-2004" raamatus ilmunud
artikli kokkuvõte.


Miks ja kuidas loodi Eesti NATO Ühing?

 
2000. aastal tekkis kaitseministeeriumis idee luua Eestis teiste NATO ning partner- ja kandidaatriikide eeskujul Atlandi Lepingu Assotsiatsioon või teisiti öelduna Eesti NATO Ühing. Seda ideed asusid toetama välisministeerium ja äsja loodud Riigikogu NATO toetusrühm eesotsas Liis Klaariga. Ühingu inglisekeelseks nimeks sai Estonian Atlantic Treaty Association, lühendatuna EATA. Alguse sai vabaühenduse loomine, mis hakkas rahvale tutvustama NATO liikmesusega seotud küsimusi. 

 
 
Loe edasi...
Marko Mihkelson,
Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees
Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees


NATO ja Eesti julgeolek
 
Maailm on suures muutumises. Paraku tähendab see ka ohtude paljunemist ning riikide julgeolekule on tõusetunud korraga väga erinevad tõsised väljakutsed. See puudutab ka vaba maailma piirimaal asuvat Eestit, kes taaskord on tunnetamas nii idanaabri agressivset meelsust aga ka kaugemate ja piiriüleste julgeolekuohtude mõju.

Sellises olukorras tuleb paratamatult taaskord rõhutada, kui oluline oli Eesti liitumine 2004. aastal vaba maailma kõige tugevama ja toimivama kaitseliidu – NATOga.
 
Loe edasi...

NATO peasekretäri aastaaruanne 2015
 
NATO peasekretär Jens Stoltenberg avaldas oma ametiaja teise aastaraporti 28. jaanuaril 2016. raport annab ülevaate, kuidas NATO on edendanud ja toetanud rahu ja julgeolekut 2015 aastal. Aruannet saab lugeda SIIT


10 asja, mida peaksid NATO kohta teadma

NATO peakorter pani hiljuti kokku faili kümnest faktist, mida igaüks peaks NATO kohta teadma. Fail on kättesaadav SIIT.

NATO peakorteri uudised on leitavad SIIT.
EATA järgmised üritused

18. veebruar - EATA üldkoosolek. Igaastane Eesti NATO Ühingu üldkoosolek liikmetele.
19. veebrurar - Avalik loeng Narvas. Koostöös "Sinu riigi kaitsega", mis on suunatud vene koolinoortele
11. märts - Naised ja julgeolek aastakonverents. Traditsiooniline igaastane ümarlaud naised, rahu ja julgeolek on käesolevast aastast korraldatav konverentsi mõõtmes.
31. märts - 2. aprill - rahvusvaheline noortekonverents "NATO-EL Ümarlaud"

Tulevastest ja hiljuti toimunud üritustest saab lähemalt lugeda meie kodulehel www.eata.ee
EATA liikmelisus

Eesti NATO Ühing ühendab üle 220 inimese erinevatelt eluvaldkondadelt. Tegemist on tugeva võrgustikuga, millele lisandub võimalus olla kursis viimaste arengute ja üritustega, mis julgeolekupoliitika valdkonnas toimuvad. Lisaks igakuistele avalikele või pool-avalikele üritustele, mis on mõeldud ühiskonna eri gruppidele orienteeritud teavitus- ja koolitusüritustena, korraldab Ühing ka kinniseid, kutsete alusel moodustatud ümarlaudu ja paneeldiskussioone, millest teavitatakse eelisjärjekorras Ühingu liikmeid.

Ei ole veel EATA liige? Liikmeavaldust saab täita meie uuel kodulehel SIIN
Copyright © 2016 Eesti NATO Ühing, All rights reserved.

info@eata.ee

Ei soovi rohkem uudiskirju saada?
Selleks palun kliki SIIA

www.eata.ee