Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Onder Ons 21 februari 2017

Beste vrienden van Onder Ons 
 

Het is inmiddels februari.
In het huishoudelijk reglement van Onder Ons staat dat de uitvoering van het toneelstuk plaats moet vinden in februari. Om precies te zijn, de laatste zaterdag met volle maan. Dat heeft de toneelvereniging lang volgehouden.
 
In de tijd van het ontstaan van Onder Ons, in het jaar 1854, kon het nog echt donker zijn in de wintermaanden. En de maan gaf voldoende licht, genoeg om veilig naar buiten te gaan. Lantaarns waren er nog niet.
Ook was de maand februari de minst drukke maand in een agrarisch dorp. Minder koeien die gemolken moeten worden ( koeien kalfden toen nog voornamelijk in het voorjaar en de laatste maanden van hun dracht, worden koeien niet gemolken),schapen die nog niet aan het lammeren zijn. Tijd genoeg. Een belangrijke voorwaarde om een avond toneel te organiseren dat tot in de kleine uurtjes door kon gaan. Want zo was het!
 
Ook in februari, om precies te zijn 22 februari, is de geboortedag van Jacques Verkleij. Onze vorige voorzitter. Het is meer dan 10 jaar geleden dat hij is overleden. Hij is met z'n enthousiasme en inzet heel belangrijk geweest voor Onder Ons. Jacques was er een groot voorstander van om eind februari te spelen. Hij zorgde er steevast voor dat zijn schapen niet zouden lammeren vóór 1 maart.
 
Inmiddels is Onder Ons niet meer zo sterk gelinkt aan de agrarische wereld. Natuurlijk, we hebben een paar keer gespeeld op de boerderij aan het Spookverlaat. En hopen dat nog vaker te doen. Die binding zal altijd blijven.
We hoeven echter geen rekening meer te houden met lamschapen en drachtige koeien. En echt donker wordt het ook niet meer met overal lantaarns en andere verlichting buiten. Aan de ene kant geeft het wellicht een wat weemoedig gevoel. Het is wel de oorsprong van onze vereniging. Aan de andere kant is het ook goed dat we ons aanpassen en open staan voor nieuwe ontwikkelingen.
We spelen ook andere stukken dan vroeger......alhoewel....
 
Dit jaar spelen we een stuk uit 1937.  Dat zou heel gedateerd kunnen zijn, maar dankzij onze regisseur Klaas Bolhuis, krijgt het een heel eigen draai. Met muziek en veel koffie. Meer kan ik er nu nog niet over zeggen. Alleen nog dit.... Komt dat zien!

Anne-Marie, voorzitter van Onder Ons

Ronkende motoren

Spanning en spionage in Dick Hardens' vliegtuigenfabriek.

Auteurs
: Jan Everwijn en Bob Bertina
Onder regie van Klaas Bolhuis
Spel: Marten Venema, Roos Durenkamp, Sophie Dekker, Bart de Roo, Anne-Marie de Groot-Wesselingh, Ben van Leeuwen, Maarten Mous
Muziek:    Vetschiller
Techniek: Nico Wesselingh, Paul Meijer

Speeldata:              Donderdag 20 (try-out), vrijdag 21 en zaterdag 22 april
Reserveringen        Anne-Marie: 06 55876875 
Uitvoeringen           Pleyn’68, Rijndijk 92, Hazerswoude-Rijndijk, 0713414471 

Wordt vriend van Onder Ons!

Opgeven als donateur:
Stuur een mailtje naar info@toneelvereniging-onderons.nl. Donateurs betalen €30 p/jr.  Zij hebben recht op een vrijkaartje.

Dringend verzoek van de penningmeester:
Maak uw donatie over via de bank: NL48 RABO 0325 9639 08 t.n.v. Toneelvereniging Onder Ons.

Colofon

Tekstbijdragen voor deze nieuwsbrief: Anne-Marie de Groot-Wesselingh
Reacties, opmerkingen graag naar info@toneelvereniging-onderons.nl of per telefoon aan Anne-Marie: 06 55876875

Koninklijke Muziek- Zang- en Toneelvereniging “ONDER ONS”,
opgericht 1854 te Hazerswoude.
p/a Anne-Marie de Groot-Wesselingh
Spookverlaat 8, 2394 MZ Hazerswoude

E-mail                    info@toneelvereniging-onderons.nl
Rekeningnummer   NL48RABO0325963908 tnv Toneelvereniging Onder Ons

Like ons op Facebook
Toneelvereniging Onder Ons
Copyright © 2017 Toneelvereniging Onder Ons, All rights reserved.