Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Onder Ons 12 november 2021

Beste donateurs en vrienden van Onder Ons
 
Het is vandaag de elfde van de elfde.
Een mooie datum om de inleiding van de nieuwsbrief te schrijven.
Tegelijk een onzekere tijd. Wat betreft de corona uitbraken en de maatregelen die daarop volgen.
Op het moment dat je deze brief leest, is er weer een persconferentie aanstaande of al geweest. Wat de consequenties zijn, weet ik nu dus nog niet.

Wel kan ik melden dat Onder Ons hard werkt aan de nieuwe voorstelling “Een Boerentrouwerij”. De filmopnamen zijn voorbij. De laatste opnamedag was zaterdag 16 oktober. Verderop in de nieuwsbrief, schrijft Diana Baak een stukje over die dag.

De repetities zijn begonnen. We blijven positief over de voortgang. Voorlopig blijft ons streven om de uitvoeringen eind maart te laten doorgaan. Zoals jullie wellicht weten spelen we op de boerderij van Hans en Mechtild Oostdam. Het wordt een heel bijzondere voorstelling, met muziek, film en toneel.
In alle hectiek van de laatste weken, kunnen we daarnaar uitkijken met z’n allen.
De spelers van Onder Ons doen dat zeker!

Anne-Marie, voorzitter

Ontwerp: Eefje Halters

EEN BOERENTROUWERIJ

Tekst: Jan Ploeger
Regie: Klaas Bolhuis
Composities: Nico Wesselingh
Decor: Marcel Frissen
Techniek: Paul Meijer, Nico Wesselingh
Film: Michiel Keller [ [ [ K E L L E R F I L M ] ] ] 
Spelers: Bewoners van de Groenendijk/Hazerswoude-Rijndijk, spelers van Toneelvereniging Onder Ons

Opvoeringen: 17, 18, 19, 25, 26 en 27 maart 2022
Entree: € 15,- (inclusief consumptie)
Aanvangstijden: 17, 18, 19, 25 en 26 maart om 20.30 u, 27 maart matinee om 14.30 u.
Plaats: Boerderij Oostdam, Vierheemskinderenweg 5, Hazerswoude

Vanaf januari kan gereserveerd worden via de site van Onder Ons..

Meer info:  info@toneelvereniging-onderons.nl of 06 558 768 75

Optocht De Boerentrouwerij

Onder Ons bereidt ‘Een boerentrouwerij’ voor

Zaterdag 16 oktober trok een bijzondere bruiloftsstoet door de Groenendijk. Het ging om filmopnames voor de jubileumvoorstelling van muziek-, dans- en  toneelvereniging Onder Ons die in het voorjaar wordt opgevoerd op de boerderij van Mechtild en Hans Oostdam aan de Vierheemskinderenweg. 

In 2020 zijn Anne-Marie en Cees de Groot, beide opgegroeid in de Groenendijk, van hun boerderij aan het Spookverlaat in Hazerswoude-Rijndijk verhuisd naar Alphen aan de Rijn. Zij hebben daarmee afscheid genomen van het boerenleven en het stokje overgedragen aan hun zoon Koen. Door de verhuizing is het idee ontstaan om een voorstelling te maken met als thema ‘afscheid nemen’. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuw stuk ‘Een boerentrouwerij’, speciaal voor Onder Ons geschreven door Jan Ploeger, in samenwerking met regisseur Klaas Bolhuis. Plan van de regisseur is ook dat filmbeelden deel uitmaken van de voorstelling en dat er muziek bij wordt gecomponeerd. Het buurtschap Groenendijk wil hij ook betrekken bij het maken van de voorstelling.
 
Jullie herinneren je vast nog wel eerdere bijzondere producties van Onder Ons waarin naast toneel ook muziek centraal staat? Of anders de festivals die zij hebben georganiseerd, zoals Festival Onderuit in 2010, 2012 en 2014? Een boerentrouwerij wordt weer een grootse productie die ‘op locatie’ in de schuur van een boerderij zal worden opgevoerd.  Dit keer de boerderij van Hans en Mechtild Oostdam aan de Vierheemskinderenweg bij molen De Rode Wip. Momenteel vinden de voorbereidingen plaats, zoals subsidies aanvragen, oud-spelers benaderen, tekst lezen, op zoek gaan naar kleding en de repetities plannen.
 
Onderdeel van het stuk zijn ook filmbeelden van een boerentrouwerij en de opnames daarvoor vonden zaterdag 16 oktober plaats. Het werd een gezellige dag met een gezelschap van zo’n 50 spelers en vrijwilligers. In de ochtend werden opnames gemaakt van een bruiloftsfeest in Pleyn68. Voor de gelegenheid trad daarvoor de Groenendijkse band Figleaves 2.0 op, waarvan de oorspronkelijke versie zijn hoogtepunt kende in de 60’er en 70’er jaren. Mooi dat zij als band weer samenspelen. ’s Middags werd een bruiloftsstoet die door de Groenendijk trok, gefilmd.  

Figleaves 2.0
Het Bruidspaar

Onder Ons: Momenten van weleer

Klaas Bolhuis, onze regisseur, laat graag levensgrote poppen op het toneel meespelen, of in een optocht zoals te zien is op de foto hierboven. In de historie van Onder Ons is dat vaker gebeurd. Zo'n pop kan ook wel eens tot misverstanden leiden. De volgende anekdote speelt zich af in 1868, opgetekend door Th. C. Wesselingh in 1912.

"Eens moest een grote boerenwagen, hoog opgeladen met rekwisieten, bestemd voor het stuk "Op twee kermissen" van Hazerswoude naar Alphen aan de Rijn worden vervoerd.  De desbetreffende jongelui die het vrachtje reden, ranselden boven op de wagen, in de vallende duisternis, met zwepen op een grote pop, die ook tot de rekwisieten behoorde. De volgende morgen kwamen verontwaardigde toeschouwers bij Verkley hun beklag doen over mishandeling van een oude vrouw." 
[jan Verkley is de  oprichter van Onder Ons]

(uit: Geschiedenis van de R.K. Koninklijke Toneel-, Muziek- en Zangvereniging "Onder Ons"" door C. Kroon)

Wordt vriend van Onder Ons!

Opgeven als donateur:
Stuur een mailtje naar info@toneelvereniging-onderons.nl
Donateurs betalen €30,= p/jr. Zij hebben recht op een vrijkaartje.

Maak uw donatie over via de bank: NL48 RABO 0325 9639 08 t.n.v. Toneelvereniging Onder Ons

Info

Colofon

Reacties, opmerkingen graag naar info@toneelvereniging-onderons.nl 
of per telefoon aan Ben: 0611266169 of Anne-Marie: 06 55876875

Koninklijke Muziek- Zang- en Toneelvereniging ONDER ONS,
opgericht 1854 te Hazerswoude.
p/a Anne-Marie de Groot-Wesselingh
Dr Lovinklaan 26, 2405 CM Alphen aan de Rijn.

Website                  https://www.toneelvereniging-onderons.nl/ 
E-mail                    info@toneelvereniging-onderons.nl
Rekeningnummer   NL48RABO0325963908 tnv Toneelvereniging Onder Ons

Like ons op Facebook
Toneelvereniging Onder Ons
Copyright © 2021 Toneelvereniging Onder Ons, All rights reserved.