Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Onder Ons - oktober 2022

Beste mensen, liefhebbers van toneel, muziek en zang, donateurs van Onder Ons.
Na de voorstelling Een Boerentrouwerij, is dit weer het eerste contact. Er is wat tijd overheen gegaan waarin er van alles is gebeurd. Op politiek vlak, op cultureel vlak en waarschijnlijk ook op persoonlijk vlak. Over politiek ga ik het niet hebben. Ook de persoonlijke gebeurtenissen laat ik buiten beschouwing. Wel wil ik even terugkijken en daarna jullie bijpraten over de ontwikkelingen binnen Onder Ons. 

Een boerentrouwerij
De voorstellingen van Een Boerentrouwerij op de boerderij van Mechtild en Hans Oostdam waren een succes. De opkomst was geweldig. (bijna elke avond uitverkocht). Het was echt een avondje muziektheater met dans en film. Zeg maar gerust: totaaltheater. De vormgeving was prachtig, dankzij Marcel en Klaas. We hebben veel plezier gehad al die avonden. De sfeer was goed en ook na afloop was er veel animo om te blijven. Dat is mede te danken aan de fijne omgeving, maar ook aan de mensen die ons hebben verzorgd met koffie en drankjes. Zelfs met bitterballen! Tel daarbij op dan nog de muziek van Vetschiller en dan is een mooie avond gegarandeerd.

Klaas Bolhuis 
Dat was april. In de tussentijd is er veel gebeurd. Klaas Bolhuis heeft aangegeven niet langer onze regisseur te zijn. Dat besluit heeft een schok veroorzaakt bij de spelers en het bestuur, maar we hebben veel begrip voor de beslissing van Klaas. We realiseren ons terdege hoeveel tijd en energie Klaas heeft gestoken in Ons en Onder Ons. Tegelijk weet ik dat Klaas ook voor jullie een bekend persoon is geworden. Toegankelijk, betrokken bij de Groenendijk en het platteland, met inmiddels veel persoonlijke contacten.
Daar zijn we Klaas zeer dankbaar voor. We zijn blij dat hij verbonden blijft met Onder Ons zodat het contact blijft bestaan.

Nieuwe regisseur 
Na een korte periode van verwerking, zijn we snel op zoek gegaan naar een nieuwe regisseur. Dat moest iemand zijn die onze manier van spelen omarmd. Graag ook af en toe van de gebaande paden af kan en wil, en ook muzikaal een bijdrage kan leveren. Dat is nogal wat, maar we hebben iemand gevonden!
Onze nieuwe regisseur is Gideon Roggeveen uit Leiden. Een man van 39 jaar, die het fijn vindt om met Onder Ons te werken. Hij heeft voorstellingen gezien van Onder Ons. Ook bij Een Boerentrouwerij was hij aanwezig. Het toeval wil, dat zijn vriendin, Roosmarijn, de stoelen heeft bedacht en gemaakt tijdens deze voorstelling. Hij is enthousiast, wij zijn enthousiast, en dat is prachtig.
We hebben een stuk, Kras, geschreven door Judith Herzberg, en de eerste repetitie-avonden zijn al achter de rug. 

Kennismaking
We vinden het leuk om jullie kennis te laten maken met Gideon en wat bij te praten met de spelers. Om die reden hebben we besloten  dat zaterdagmiddag 17 december vanaf 15.30u iedereen welkom is na afloop van de repetitie in Pleyn68 voor een drankje en een hapje. Aanmelden mag, maar hoeft niet, via mijn nummer: 0655876875. Een appje is voldoende, of via de mail: amwess@gmail.com.
De spelers en de regisseur hopen velen van jullie te ontmoeten die zaterdag.
 
Tot slot
Gideon heeft voor de nieuwsbrief een stukje opgesteld voor de allereerste kennismaking.
Verderop kun je ook nog informatie lezen van de penningmeester. 
Tot ziens! 
Anne-Marie, voorzitter

 

Gideon Roggeveen

Ik ken Onder Ons als een theatergroep die een beetje absurdisme niet schuwt. De voorstellingen die ik zag onder regie van Klaas Bolhuis vond ik altijd inspirerend voor mijn eigen werk.

Theater maken is al 15 jaar onderdeel van mijn werk in de culturele sector. Van kleine acts op locaties (zo maakte ik eens een korte voorstelling op het festival Onder Uit) tot avondvullende voorstelling in het theater die je onder de zelfbedachte noemer ‘realistisch absurdisme’ kunt scharen.

De regisserende rol heb ik me gaandeweg eigen gemaakt. Van dramaturg en regie-assistent kwam ik tot het regisseren van grotere producties en amateurtoneel. Regisseren gaat voor mij verder dan het goed laten acteren. Ik probeer het hele proces, van start tot slotscène, in een symbiotische soep te laten lopen, die niet te heet gegeten hoeft te worden maar verdomd lekker is.
Gideon, regisseur

Kras

KRAS
Auteur: Judith Herzberg
Regisseur: Gideon Roggeveen
Opvoeringsdata (onder voorbehoud):  10, 11 en 12 maart 2023 in Pleyn68 en 24 en 25 maart in Leiden.

Verhaal:
Ina heeft een insluiper ('dief, of zoiets'). Vier nachten achtereen maakt deze een grote troep, zonder iets mee te nemen. Ina krijgt nu iedere dag haar kinderen op bezoek: een ongetrouwde dochter, twee zoons met beroerde huwelijken en een derde met een maatschappelijk overbewustzijn. De kinderen (en hun aanhang) slepen allerlei problemen mee het huis in die niets met Ina te maken hebben. 

Judith Herzberg

Onder Ons - Momenten van weleer

Kat in de zak. - Gideon en Deboska (Gideon Roggeveen en Paul Bouter)
Festival Onderuit 2 - 2012

Kat in de zak
Het gaat niet zo goed met Henk en Marianne. Henk wil nog wel eens wat teveel drinken en Marianne voelt meer voor de gespierde jonge boerenknechten dan voor haar man Henk. Het jarenlange werken op de boerderij heeft hem gebroken. Henk is verdrietig, Marianne is wanhopig en wat doe je dan? Het huwelijk blijkt een kat in de zak. Henk en Marianne zijn Frederik en Amalia, Romeo en Julia, Ike en Tina Turner, Adam en Eva, Deboska en Roggeveen.

Wordt vriend van Onder Ons!

Opgeven als donateur:
Door de gestegen kosten van bijvoorbeeld de huur van de repetitieruimtes zijn we genoodzaakt de donateursbijdrage te verhogen van €30 naar €35. We vragen hiervoor begrip. We hopen, dat u ons blijft steunen! 

Als u donateur wilt worden kunt u een mailtje sturen naar info@toneelvereniging-onderons.nl
Donateurs betalen €35,= p/jr. Zij hebben recht op een vrijkaartje.
Maak uw donatie over via de bank: NL48 RABO 0325 9639 08 t.n.v. Toneelvereniging Onder Ons
Tansja, penningmeester

Info

Colofon

Reacties, opmerkingen graag naar info@toneelvereniging-onderons.nl 
of per telefoon aan Ben: 0611266169 of Anne-Marie: 06 55876875

Koninklijke Muziek- Zang- en Toneelvereniging ONDER ONS,
opgericht 1854 te Hazerswoude.
p/a Anne-Marie de Groot-Wesselingh
Dr Lovinklaan 26, 2405 CM Alphen aan de Rijn.

Website                  https://www.toneelvereniging-onderons.nl/ 
E-mail                    info@toneelvereniging-onderons.nl
Rekeningnummer   NL48RABO0325963908 tnv Toneelvereniging Onder Ons

Like ons op Facebook
Toneelvereniging Onder Ons
Copyright © 2022 Toneelvereniging Onder Ons, All rights reserved.