Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Onder Ons 22 maart 2022

Beste vrienden van Onder Ons.

Terwijl de lente haar intrede heeft gedaan en we genieten van de zon, komen er steeds meer zorgelijke berichten over de gebeurtenissen in de Oekraïne onze kant op. Vreselijke beelden komen tot ons. En dat is geen verbeelding! Ik las in Trouw een artikel over Arvo Pärt (86), componist uit Estland. Hij schreef de volgende woorden: “Beste vrienden in Oekraïne, beste collega’s, beste allen die vechten voor jullie huis met gevaar voor eigen leven. We buigen voor jullie moed, moed in het licht van haast ondraaglijk lijden(…) Vergeef ons dat we falen om jullie te beschermen voor een ramp die in onze tijd onvoorspelbaar leek”. Na deze woorden, die ik volledig onderschrijf, en in het besef dat we niet veel anders kunnen doen dan meeleven, maak ik de grote stap naar onze wereld. Dat is onze eigen realiteit.  Naar onze voorstelling een Boerentrouwerij, die aanstaande is en in tegenstelling tot de bovenstaande, één en al verbeelding is.
 
De voorbereidingen voor de trouwerij zijn in volle gang.
Het aanstaande echtpaar is inmiddels in ondertrouw. Druk bezig met de voorbereidingen voor het bruiloftsmaal. Wie komen er op het feest? Er zal vis gegeten worden en aardappelen. Vooral aardappelen, waarschijnlijk eigenheimers. En ook de drank mag niet ontbreken. Er wordt gedanst en gezongen. We gaan in optocht met het bruidspaar en jullie lopen mee, dat lijkt ons leuk!!
Of het toetje helemaal zal lukken, valt nog te bezien.
O ja, neem een beker mee, en een lichtje. Ook een wijnglas kan van pas komen. Het wordt feest!
Passende kleding wordt op prijs gesteld door het bruidspaar.
Over een maand is het zover.
Dan gaan we het beleven.
Kom erbij!

Anne-Marie, voorz.

 Een boerentrouwerij

Ontwerp: Eefje Halters

Tekst: Jan Ploeger
Regie: Klaas Bolhuis
Spelers: Bewoners van de Groenendijk/Hazerswoude-Rijndijk, acteurs van Toneelvereniging Onder Ons

Opvoeringen:

Donderdagavond 14 april Aanvang:   20.15u
Vrijdagavond 15 april. Aanvang:   20.15u
Maandagmiddag, matinee (tweede Paasdag) 18 april Aanvang:   14.15u
Donderdagavond 21 april Aanvang:   20.15u
Vrijdagavond 22 april Aanvang:   20.15u
Zaterdagmiddag, matinee 23 april Aanvang:   14.15u


Entree: € 15,- (inclusief consumptie)
Plaats: Boerderij Oostdam, Vierheemskinderenweg 5, Hazerswoude

Vanaf 20 februari kan gereserveerd worden via de site van Onder Ons.
Kaarten kunnen alleen betaald worden door het verschuldigde bedrag over te schrijven naar NL48 RABO 0325 9639 08 t.n.v. Toneelvereniging Onder Ons. Nadat de entreegelden ontvangen zijn krijgt u een bevestiging via de mail met daarin als bijlage de toegangsbewijzen.

Meer info:  info@toneelvereniging-onderons.nl of 06 558 768 75

Interviewfragmenten

Bram Wesselingh (rechts) en Marten Venema

Bram Wesselingh 97 jaar en vol verhalen vertelde in de stal voor de camera over het Onder Ons uit zijn jeugd en over de kleurrijke geschiedenis van Onder Ons. Deze keer vertelt hij over het 25 jarig huwelijk van zijn ouders in de oorlogstijd. Muziek, zang en toneel was nauw verweven met het boerenleven. En zo ook het stuk De Boerentrouwerij anno 2022…

Bram Wesselingh:  “In de oorlog was het niet altijd mogelijk iets te doen. Maar mijn vader en moeder waren in februari ‘44 25 jaar getrouwd en er was armoe, honger en wat heeft mijn vader gedaan  die heeft een varken opgefokt dat ‘t een beest was van 300 pond 350 pond. Dat is geslacht om voor die bruiloft aan middelen te komen. Sigaren, sigaretten, chocola wijn en sterke drank. Maar wat er gebeurd is weet ik niet, maar op die dag dat t varken aan de ladder hing kregen wij controle van de ‘crisis controle dienst’. duitsers die kwamen. Dat varken is in stukken gesneden. Mijn broer Niek is met zijen spek in bed gaan liggen, onder de dekens en hij had een besmettelijke ziekte. Dus de Duitsers dorsten de slaapkamer niet in. Ik werkte toen al n de Noordoost Polder maar daar moest je voor thuis zijn. Er werd natuurlijk gepraat, gerookt, gedronken en er werden ook wel stukjes voorgedragen. Ik herinner me het toneelstuk ‘Schoolmeester Piet’. Dat was een enorm succes. Een stel van die oude boeren die dan in de schoolbanken zaten.  Ieder met een korte broek aan. Die waren ondeugend en dan moesten ze taaldingen doen. Dolf spuit, Dolf spoot, maar Dolf heeft ook onder gespoten. Zulke taalgrapjes werden dan uitgehaald.”

Bericht van de penningmeester

Ieder jaar kunnen we voor onze financiële ondersteuning weer rekenen op u als trouwe donateurs. Dat is fijn, want daardoor zijn we steeds in staat om stukken ten uitvoer te brengen.
Voor deze grote productie zoals 'Een boerentrouwerij' hebben wij daarnaast ook andere sponsoren benaderd.

We zijn heel erg blij met de bijdragen van:
Stichting Beheer de Hoek, KNHM foundation ' Kern met Pit', Fonds Alphen, stichting Khabbaz en de gemeente Alphen. Hartelijk dank daarvoor! 

Wordt vriend van Onder Ons!

Opgeven als donateur:
Stuur een mailtje naar info@toneelvereniging-onderons.nl
Donateurs betalen €30,= p/jr. Zij hebben recht op een vrijkaartje.

Maak uw donatie over via de bank: NL48 RABO 0325 9639 08 t.n.v. Toneelvereniging Onder Ons

Info

Colofon

Reacties, opmerkingen graag naar info@toneelvereniging-onderons.nl 
of per telefoon aan Ben: 0611266169 of Anne-Marie: 06 55876875

Koninklijke Muziek- Zang- en Toneelvereniging ONDER ONS,
opgericht 1854 te Hazerswoude.
p/a Anne-Marie de Groot-Wesselingh
Dr Lovinklaan 26, 2405 CM Alphen aan de Rijn.

Website                  https://www.toneelvereniging-onderons.nl/ 
E-mail                    info@toneelvereniging-onderons.nl
Rekeningnummer   NL48RABO0325963908 tnv Toneelvereniging Onder Ons

Like ons op Facebook
Toneelvereniging Onder Ons
Copyright © 2022 Toneelvereniging Onder Ons, All rights reserved.