Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Onder Ons december 2021

Beste en vele vrienden van Onder Ons.

Er is genoeg te zeggen over het weer, het kabinet, de corona, de lockdown en meer van dat soort onderwerpen. Meestal wordt erover geklaagd: het weer is grijs, het kabinet te slap, de corona zit ons dwars en zo kan ik wel doorgaan. Maar daar wordt niemand blij van.    

Dus gooi ik het over een andere boeg. De boeg van de verwondering. Blijf op zoek naar iets moois. Niet zeuren maar zoeken.  Vaak zit geluk verpakt in de kleine dingen. Het is vooral de kunst om het te zien, het te waarderen en je te verwonderen.

Afgelopen zaterdag, 18 december, was de laatste filmopname voor ons stuk “Een boerentrouwerij”.
Dat leverde geweldige beelden en uitspraken op. Bram Wesselingh, de oudste donateur van Onder Ons, werd geïnterviewd. En het wonderlijke is, dat de sfeer bij Onder Ons in al die jaren eigenlijk niet is veranderd. Daar kwamen we tijdens het interview achter door de verhalen van Bram. En die sfeer is voor ons schijnbaar heel gewoon. Plezier maken met elkaar zonder druk of pretenties. Genieten van de momenten waarin we samen tot iets moois komen. Wat een verwondering om  beseffen hoe bijzonder het eigenlijk is.  Dat we dat nog hebben en in stand kunnen houden al 167 jaar! Dat waarderen we met z’n allen, in al zijn gewoonheid of misschien wel ongewoonheid.
Klaas heeft het als volgt omschreven: “we gaan op zoek naar de gewone ongewoonheid of ongewone gewoonheid in het leven.”

Daar kun je wel even over nadenken, lijkt me.
Dat is verwondering!

Ik wens jullie allen fijne Kerstdagen en een groots jaar met veel mooie kleine momenten.

Anne-Marie, voorz.

Ontwerp: Eefje Halters

EEN BOERENTROUWERIJ

Tekst: Jan Ploeger
Regie: Klaas Bolhuis
Composities: Nico Wesselingh
Decor: Marcel Frissen
Techniek: Paul Meijer, Nico Wesselingh
Film: Michiel Keller [ [ [ K E L L E R F I L M ] ] ] 
Spelers: Bewoners van de Groenendijk/Hazerswoude-Rijndijk, spelers van Toneelvereniging Onder Ons

Opvoeringen: 17/18/19/25/26 maart (avond) | 27 maart 2022 (matinee)
Entree: € 15,- (inclusief consumptie)
Aanvangstijden: 17, 18, 19, 25 en 26 maart om 20.30 u, 27 maart matinee om 14.30 u.
Plaats: Boerderij Oostdam, Vierheemskinderenweg 5, Hazerswoude

Vanaf januari kan gereserveerd worden via de site van Onder Ons..

Meer info:  info@toneelvereniging-onderons.nl of 06 558 768 75

Te gast op de boerderij van Hans (achteraan links) en Mechtild Oostdam (achteraan tweede van rechts)aan de Vierheemskinderenweg. Rechts achteraan staat regisseur Klaas Bolhuis.

 Een boerentrouwerij

Repetities in volle gang
De repetities voor Een Boerentrouwerij zijn in november gestart. Regisseur Klaas Bolhuis: “Het grote idee voor het stuk om zoveel mogelijk mensen uit de Groenendijkse gemeenschap bij de Boerentrouwerij te betrekken, is tot op heden goed gelukt. We hebben in oktober filmopnames gemaakt waaraan de spelers en veel vrijwilligers uit de buurt hebben meegedaan. Dat moeten we nu in de rest van het stuk doorzetten. De ideeën over hoe we ook tijdens de opvoering het publiek dat naar de Boerentrouwerij komt kijken gaan betrekken in de voorstelling krijgen steeds duidelijker vorm. Wat precies moet een verassing blijven, maar ik kan alvast verklappen dat het leuk is als het publiek zich van te voren voorstelt dat ze naar een feest gaan en zich ook feestelijk kleedt.”

Leuke tijd met zijn allen
De sfeer op de repetities is heel goed en creatief. Corona heeft echter wel roet in het eten gegooid. Klaas Bolhuis: “Tot op heden kunnen we nog doorgaan door de repetities naar de middag te verschuiven, in de kerk te repeteren waar we afstand kunnen houden en ventileren. Ook doen we voor elke repetitie een corona zelftest. We hopen zo door te kunnen gaan en in maart ook werkelijk te kunnen spelen. Op een boerderij spelen heeft Onder Ons al eerder gedaan en dat blijft heel tof. Hopelijk wordt de voorstelling ook heel herkenbaar voor het publiek, ook omdat we gebruik maken van filmbeelden met dorpsgenoten erop die men kent en mooie dorpsverhalen. Hoe we dat precies doen blijft wel een verassing.”

Tweede filmdag
Op zaterdag 18 december hebben filmopnames plaatsgevonden. De beelden zullen worden gebruikt ter ondersteuning van scenes die straks worden gespeeld. In de ochtend is de filmploeg bij Jan Groen aan de Rijndijk geweest om hem te interviewen en om dronebeelden te filmen. ’s Middags was de boerderij van Hans en Mechtild Oostdam aan de Vierheemskinderenweg het decor voor filmopnames. Op deze boerderij zal de voorstelling ook plaatsvinden. De nog altijd krasse en betrokken 97-jarige Bram Wesselingh vertelde voor de camera over het Onder Ons uit zijn jeugd.

Corona lockdown
De zaterdagavond na de filmopnames vond de persconferentie plaats en is tot half januari een strenge lockdown afgekondigd. We beraden ons erop hoe we toch online bij elkaar kunnen komen om het enthousiasme en de goede sfeer die er vast te houden.

De Boerentrouwerij, Een deel van de cast met Bram Wesselingh (vooraan rechts) met een boerenkaasje (zie het verhaal hieronder)

Onder Ons: Momenten van weleer

B. Wesselingh

Bram Wesselingh 97 jaar en vol verhalen Hij vertelde in de stal voor de camera over het Onder Ons uit zijn jeugd en over de kleurrijke geschiedenis van Onder Ons. Zijn vader was jarenlang regisseur bij Onder Ons en zelf vervulde hij de belangrijke rol van toneelknecht. Muziek, zang en toneel was in die tijd in de Groenendijk nauw verweven met het boerenleven. En zo ook het stuk De Boerentrouwerij anno 2021…

"In de begintijd, het midden van de 19de eeuw, werd onder andere gespeeld in de verbouwde wagenschuur van Jan Verkley, de oprichter van Onder Ons, Het gebeurde soms, dat de voorstelling onderbroken werd door het vroege ochtendgekraai van de hanen. Zo lang duurden soms de uitvoeringen!

Het was in die tijd, we spreken over de 19de eeuw, erg moeilijk om aan stukken te komen. Daarom ging Jan Verkley regelmatig naar de stadsschouwburg in Amsterdam. Hij vertrok dan 's morgens met paard en wagen naar Leiden om de trein te nemen. Hij droeg zijn boerenkloffie om niet op te vallen. In Leiden kleedde hij zich om. Zo ging hij met zijn nette pak aan naar Amsterdam. In de schouwburg probeerde hij van een toneelknecht achter de coulissen een tekstboekje te bemachtigen, in ruil voor een heerlijk boerenkaasje", aldus Bram Wesselingh

Een tekstboekje uit Amsterdam

Wordt vriend van Onder Ons!

Opgeven als donateur:
Stuur een mailtje naar info@toneelvereniging-onderons.nl
Donateurs betalen €30,= p/jr. Zij hebben recht op een vrijkaartje.

Maak uw donatie over via de bank: NL48 RABO 0325 9639 08 t.n.v. Toneelvereniging Onder Ons

Info

Colofon

Reacties, opmerkingen graag naar info@toneelvereniging-onderons.nl 
of per telefoon aan Ben: 0611266169 of Anne-Marie: 06 55876875

Koninklijke Muziek- Zang- en Toneelvereniging ONDER ONS,
opgericht 1854 te Hazerswoude.
p/a Anne-Marie de Groot-Wesselingh
Dr Lovinklaan 26, 2405 CM Alphen aan de Rijn.

Foto's in deze nieuwsbrief: Diana Baak

Website                  https://www.toneelvereniging-onderons.nl/ 
E-mail                    info@toneelvereniging-onderons.nl
Rekeningnummer   NL48RABO0325963908 tnv Toneelvereniging Onder Ons

Like ons op Facebook
Toneelvereniging Onder Ons
Copyright © 2021 Toneelvereniging Onder Ons, All rights reserved.