Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Onder Ons september 2021

Ontwerp: Eefje Halters

Beste donateurs en vrienden van Onder Ons
 
Het is september en het bruist!
In veel plaatsen was er zondag  5 september de mogelijkheid om te “gluren bij de buren”. Ook bij ons in de tuin van ons huis in Alphen was muziek en was er aanloop. En ik voelde blijheid, ja zelfs geluk. Iedereen was vrolijk, had er zin in om te luisteren naar muziek en mensen te ontmoeten. Het was een verademing. Eerlijk gezegd dacht ik steeds dat ik niet zo’n last had van alle maatregelen omtrent de corona. Niet op visite...oké. Niet naar een concert...dat kan ik wel aan. Niet meer repeteren met koor en toneel….geeft ook rust. Maar op het moment dat het er wel weer is, dan merk je ineens hoe je het hebt gemist.
 
Dat bruisende gevoel wil ik vasthouden en dat gaat lukken!
Er gebeuren zulke mooie dingen nu al tijdens de voorbereidingen van onze voorstelling! We hebben een steeds groter wordende groep enthousiaste mensen die meewerken aan het vertellen van herinneringen, meedoen bij het filmen, mensen die hun locatie beschikbaar stellen voor onze uitvoeringen en niet te vergeten onze eigen spelers die met grote inzet bezig zijn om een geweldige voorstelling te maken.
 
Zou je hieraan mee willen werken? Dit willen ervaren? Wil je ook bruisen?
We willen je als donateur en vriend van Onder Ons de kans geven erbij te zijn. Je kunt je opgeven bij mij, amwess@gmail.com.
Zaterdag 16 oktober is er een filmdag, waar veel mensen aan mee kunnen werken. We maken een optocht door de Groenendijk en daarna een trouwfeest in Pleijn68 met live muziek van de Figleaves2.0. Voor verdere informatie verwijs ik je naar de site van Onder Ons.
 
Ik hoop veel mensen te ontmoeten die zaterdag!
Het wordt een feestje en het is gratis!
Tot gauw dan maar.
 
Hartelijke groet,
Anne-Marie, voorzitter

Van de penningmeester

Beste donateur, in 2021 hebben wij u niet  kunnen verwelkomen bij een van onze voorstellingen. Het Corona-virus gooide roet in het eten. Desondanks zou ik toch een beroep op u willen doen om ‘Onder Ons’ ook dit jaar te ondersteunen, voor zover u dit al niet gedaan heeft. In 2022 krijgt u alsnog waar voor uw geld met onze nieuwe, grote productie ‘Een boerentrouwerij’ 

Een aantal van u was gewend om de donatie op de avond van de voorstelling aan de kassa te voldoen. Aan diegenen zou ik willen vragen om uw donatie nu per bank te betalen.

U kunt het bedrag van € 30,00 overmaken op rekeningnummer NL 48 RABO 0325 9639 08 ten name van Kon. Toneelver. Onder Ons onder vermelding van donatie 2021.

Graag tot ziens in 2022!
Tansja

Wordt vriend van Onder Ons!

Opgeven als donateur:
Stuur een mailtje naar info@toneelvereniging-onderons.nl
Donateurs betalen €30,= p/jr. Zij hebben recht op een vrijkaartje.

Maak uw donatie over via de bank: NL48 RABO 0325 9639 08 t.n.v. Toneelvereniging Onder Ons

Info

Colofon

Reacties, opmerkingen graag naar info@toneelvereniging-onderons.nl 
of per telefoon aan Ben: 0611266169 of Anne-Marie: 06 55876875

Koninklijke Muziek- Zang- en Toneelvereniging ONDER ONS,
opgericht 1854 te Hazerswoude.
p/a Anne-Marie de Groot-Wesselingh
Dr Lovinklaan 26, 2405 CM Alphen aan de Rijn.

Website                  https://www.toneelvereniging-onderons.nl/ 
E-mail                    info@toneelvereniging-onderons.nl
Rekeningnummer   NL48RABO0325963908 tnv Toneelvereniging Onder Ons

Like ons op Facebook
Toneelvereniging Onder Ons
Copyright © 2021 Toneelvereniging Onder Ons, All rights reserved.