Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Onder Ons 13 februari 2022

Beste vrienden van Onder Ons.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.
Deze uitspraak werd gedaan door Nelson Mandela.
Sinds ik hem heb gehoord, blijven deze woorden in mijn hoofd hangen.
Wat een waarheid!
Niet vooruitlopen, maar gezamenlijk optrekken. Het geeft betrokkenheid, verbinding, en het levert zoveel meer op.
Ik hoef alleen maar naar onze toneelvereniging te kijken.
Er gebeurt zoveel, we brengen met zoveel mensen iets moois tot stand. We zijn al zo ver gekomen.
 
Helaas hebben we niet de prijs gewonnen bij Kern met Pit. Dat is jammer.
Klaas denkt dat we tweede geworden zijn;-) 
Er was veel lof voor onze inzending en ideeën.
Dank aan allen die op ons hebben gestemd!! We  hebben daarmee wel het predikaat ontvangen dat de Groenendijk een Kern met Pit is.
Tijdens de voorstelling zullen we dit bordje een mooie plek geven, zodat iedereen het kan bewonderen. We zijn er toch gewoon trots op!
 
Dat brengt mij op het volgende punt, nl de data van de voorstellingen.
Onder Ons speelt Een Boerentrouwerij op de volgende dagen:

Donderdagavond 14 april Aanvang:   20.15u
Vrijdagavond 15 april. Aanvang:   20.15u
Maandagmiddag, matinee (tweede Paasdag) 18 april Aanvang:   14.15u
Donderdagavond 21 april Aanvang:   20.15u
Vrijdagavond 22 april Aanvang:   20.15u
Zaterdagmiddag, matinee 23 april Aanvang:   14.15u


Voor het eerst zijn er twee middagvoorstellingen. We denken daar veel mensen een plezier mee te doen, en ook onszelf.
 
Bij alle voorstellingen geldt, dat de schuur 3 kwartier voor aanvang geopend is.
Je kunt dan kijken naar filmopnamen, en genieten van een gratis kop koffie of thee.
Het is niet onwaarschijnlijk dat het nog tamelijk fris is half april. Trek zo nodig dus warme kleding aan. Of neem een plaid mee.
Vanaf 20 februari is het mogelijk te reserveren via de site van Onder Ons. En voor alle ander informatie verwijs ik ook graag naar de site van Onder Ons.
Reserveringen zijn pas geldig als er geld is overgemaakt. Het is niet mogelijk om bij de ingang, voor de voorstelling zelf, te betalen.
Het wordt allemaal duidelijk vermeld op het reserveringsformulier.
 
We zien jullie graag komen!
Hartelijke groet,
Anne-Marie, voorz.

 Een boerentrouwerij

Ontwerp: Eefje Halters

Tekst: Jan Ploeger
Regie: Klaas Bolhuis
Composities: Nico Wesselingh, Vetschiller
Muziek: Vetschiller
Decor: Marcel Frissen
Techniek: Paul Meijer, Nico Wesselingh
Film: Michiel Keller [ [ [ K E L L E R F I L M ] ] ] 
Spelers: Bewoners van de Groenendijk/Hazerswoude-Rijndijk, acteurs van Toneelvereniging Onder Ons

Opvoeringen: Tussen 14, 15, 18, 21, 22, 23 april
Entree: € 15,- (inclusief consumptie)
Plaats: Boerderij Oostdam, Vierheemskinderenweg 5, Hazerswoude

Vanaf 20 februari kan gereserveerd worden via de site van Onder Ons.
Kaarten kunnen alleen betaald worden door het verschuldigde bedrag over te schrijven naar NL48 RABO 0325 9639 08 t.n.v. Toneelvereniging Onder Ons. Nadat de entreegelden ontvangen zijn krijgt u een bevestiging via de mail met daarin als bijlage de toegangsbewijzen.

Meer info:  info@toneelvereniging-onderons.nl of 06 558 768 75

Interviewfragmenten

Voorafgaand aan de repetities zijn er filmdagen geweest. Mensen uit de omgeving van de Groenendijk zijn daarvoor geïnterviewd over herinneringen aan vroeger en aan feestelijke gebeurtenissen. Om jullie al een voorproefje te geven, zullen we in de komende nieuwsbrieven tekst uit die interviews delen.

Fragmenten uit de interviews worden bij de uitvoering gebruikt om de toeschouwers bij binnenkomst al in de sfeer van een boerentrouwerij te brengen. De teksten worden met bijbehorende beelden als een lichtkrant geprojecteerd, vergezeld van `tromgeroffel´ en ´mensengepraat`.

Bram Wesselingh vertelt.

Een van de geïnterviewden is de 97-jarige Bram Wesselingh. Hij vertelt hoe de opvoeringen van Onder Ons vroeger werden voorbereid en hoe Onder Ons bijdroeg aan het buurtgevoel in Groenendijk:

“Ik ben de zoon van de derde regisseur Jan Wesselingh, bijgenaamd Rooie Jan, dan weten ze wie `t is. Vanmijn jeugd af ben ik groot geworden met Onder Ons. Ik herinner me de repetities in eerste instantie, en mijn vader was in de winter bezig met het uitzoeken van een toneelstuk. Dan kon ie boekjes met toneelstukken ter inzage krijgen en als ie dan een stuk had gekozen, dan werd  er een vergadering belegd met de leden van Onder Ons en dan werden de rollen verdeeld en ook verteld waarom hij dat stuk uitgekozen had en als ze daarmee eens waren dan begonnen de repetities.”

“Ik kreeg van mijn vader wel eens een klein rolletje in het begin maar verder was ik toneelknecht. Overal voor zorgen: verlichting, geluid, dimmen van licht of zoiets. Leuk! Geweldig! Je deed mee, je speelde dan wel niet, je deed mee met ´t spel, je was er onderdeel van.
Het was geweldig. Iedereen kwam naar Onder ons kijken en dat waren meestal 2 of 3 uitvoeringen. En dat voor een klein dorp, maar het grappige is wel de mensen die in het dorp groot geworden zijn en nog meegespeeld hebben in Onder Ons. Waar ze ook wonen in Nederland, als Onder Ons speelde dan kwamen ze toch naar de uitvoering kijken. Zelfs uit Groningen vandaan. Ik denk aan Heleen Verkleij bijvoorbeeld."

Bericht van de penningmeester

Ieder jaar kunnen we voor onze financiële ondersteuning weer rekenen op u als trouwe donateurs. Dat is fijn, want daardoor zijn we steeds in staat om stukken ten uitvoer te brengen.
Voor deze grote productie zoals 'Een boerentrouwerij' hebben wij daarnaast ook andere sponsoren benaderd.

We zijn heel erg blij met de bijdragen van:
Stichting Beheer de Hoek, KNHM foundation ' Kern met Pit', Fonds Alphen, stichting Khabbaz en de gemeente Alphen. Hartelijk dank daarvoor! 

Wordt vriend van Onder Ons!

Opgeven als donateur:
Stuur een mailtje naar info@toneelvereniging-onderons.nl
Donateurs betalen €30,= p/jr. Zij hebben recht op een vrijkaartje.

Maak uw donatie over via de bank: NL48 RABO 0325 9639 08 t.n.v. Toneelvereniging Onder Ons

Info

Colofon

Reacties, opmerkingen graag naar info@toneelvereniging-onderons.nl 
of per telefoon aan Ben: 0611266169 of Anne-Marie: 06 55876875

Koninklijke Muziek- Zang- en Toneelvereniging ONDER ONS,
opgericht 1854 te Hazerswoude.
p/a Anne-Marie de Groot-Wesselingh
Dr Lovinklaan 26, 2405 CM Alphen aan de Rijn.

Website                  https://www.toneelvereniging-onderons.nl/ 
E-mail                    info@toneelvereniging-onderons.nl
Rekeningnummer   NL48RABO0325963908 tnv Toneelvereniging Onder Ons

Like ons op Facebook
Toneelvereniging Onder Ons
Copyright © 2022 Toneelvereniging Onder Ons, All rights reserved.