Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Onder Ons 13 maart 2017

Beste vrienden van Onder Ons 
 

Vorige week las ik in de krant de column van Tommy Wieringa met als titel:  Dertien jaar.
Dertien jaar heeft het schrijven van zijn laatste boek geduurd. Niet dat hij  daadwerkelijk zo lang met het schrijven bezig is geweest. Er is van alles tussenbeide gekomen, schrijft hij. Kinderen, een wereldreis en andere boeken. En toen hij werkelijk klaar was om het boek te schrijven, was het dertien jaar later.
 
Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat het zo lang kan duren. Bijv het verhaal van deze nieuwsbrief was al jaren bekend en lag klaar om geschreven te worden. Echter de tijd was er nog niet rijp voor. Maar daarin is nu verandering gekomen. Deze nieuwsbrief kan geschreven worden!
 
Ik mag jullie op de hoogte stellen van het feit dat de website van toneelvereniging Onder Ons is vernieuwd. En het is werkelijk een prachtsite geworden. Overzichtelijk, mooi van vorm en alles wat je zou willen weten van Onder Ons staat erin. De historie, het heden en de toekomst. Omlijst met mooie foto's. Het archief is nog niet helemaal zichtbaar, maar daar wordt aan gewerkt de komende tijd. Als dat klaar is, kun je per jaar, vanaf de oprichting in 1854!, teruglezen wat er is gerepeteerd en gespeeld. Met programmaboekjes en posters.
 
Met dank aan Ben van Leeuwen en Diana Baak.
Met hun kennis, kunde en creativiteit hebben ze ervoor gezorgd dat alle informatie over ons, nog  overzichtelijker is geworden.

www.toneelvereniging-onderons.nl
Neem een kijkje, dan kun je wellicht ook meteen het reserveringsformulier invullen voor één van de voorstellingen van het toneelstuk: Ronkende motoren.
20,  21 en 22 april in Pleijn68 te Hazerswoude.

Anne-Marie, voorzitter van Onder Ons

Ronkende motoren

Spanning en spionage in Dick Hardens' vliegtuigenfabriek.

Auteurs
: Jan Everwijn en Bob Bertina
Onder regie van Klaas Bolhuis
Spel: Marten Venema, Roos Durenkamp, Sophie Dekker, Bart de Roo, Anne-Marie de Groot-Wesselingh, Ben van Leeuwen, Maarten Mous
Muziek:    Vetschiller
Techniek: Nico Wesselingh, Paul Meijer

Speeldata:              Donderdag 20 (try-out), vrijdag 21 en zaterdag 22 april
Reserveringen        Het reserveringsformulier of  06 55876875 (Anne-Marie)
Uitvoeringen           Pleyn’68, Rijndijk 92, Hazerswoude-Rijndijk, 0713414471 

Ronkende motoren

Spanning en spionage in Dick Hardens' vliegtuigenfabriek.

Auteurs
: Jan Everwijn en Bob Bertina
Onder regie van Klaas Bolhuis

Spel: Marten Venema, Roos Durenkamp, Sophie Dekker, Bart de Roo, Anne-Marie de Groot-Wesselingh, Ben van Leeuwen, Maarten Mous

Muziek:    Vetschiller

Techniek: Nico Wesselingh, Paul Meijer

Speeldata:              
Donderdag 20 (try-out), vrijdag 21 en zaterdag 22 april
Reserveringen       
Het reserveringsformulier of  06 55876875 (Anne-Marie)
Uitvoeringen          
Pleyn’68, Rijndijk 92, Hazerswoude-Rijndijk, 0713414471 

Een deel van een recensie van Ronkende motoren uit de IJsselbode (1954) 

Wordt vriend van Onder Ons!

Opgeven als donateur:
Stuur een mailtje naar info@toneelvereniging-onderons.nl. Donateurs betalen €30 p/jr.  Zij hebben recht op een vrijkaartje.

Dringend verzoek van de penningmeester:
Maak uw donatie over via de bank: NL48 RABO 0325 9639 08 t.n.v. Toneelvereniging Onder Ons.

Colofon

Tekstbijdragen voor deze nieuwsbrief: Anne-Marie de Groot-Wesselingh
Reacties, opmerkingen graag naar info@toneelvereniging-onderons.nl of per telefoon aan Anne-Marie: 06 55876875

Koninklijke Muziek- Zang- en Toneelvereniging “ONDER ONS”,
opgericht 1854 te Hazerswoude.
p/a Anne-Marie de Groot-Wesselingh
Spookverlaat 8, 2394 MZ Hazerswoude

E-mail                    info@toneelvereniging-onderons.nl
Rekeningnummer   NL48RABO0325963908 tnv Toneelvereniging Onder Ons

Like ons op Facebook
Toneelvereniging Onder Ons
Copyright © 2017 Toneelvereniging Onder Ons, All rights reserved.