Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief Onder Ons 17 juni 2022

Aan de donateurs en andere lezers van de nieuwsbrief

De wittebroodsweken zijn voorbij. De Boerentrouwerij was een groot feest.
Zowel voor de spelers als voor het publiek.
En zoals meestal na een bijzondere periode komt ook nu het gewone leven weer om de hoek kijken. Worden we weer opgeslokt door de dagelijkse dingen.
Er zijn meerdere redenen om toneel te spelen, maar een belangrijk onderdeel is juist het even kunnen vertoeven in je verbeelding. Een andere wereld binnen stappen, weg van het leven van alledag. En dat kan heel weldadig zijn. Persoonlijk, maar ook als groep ervaren we dan een hechte band met elkaar. Allemaal zijn we dan even in onze eigen, gezamenlijke wereld, de wereld van het toneel. Dat is een geweldig gevoel.
We hopen ook altijd iets van die band, dat samenzijn, dat plezier over te brengen aan het publiek.
En gezien de enthousiaste reacties is dat aardig gelukt.

Op naar de volgende voorstelling!
Dat wordt weer een uitdagende klus. Alle spelers gaan door en we kijken uit naar een nieuw stuk.
Niet zo groots als de Boerentrouwerij, maar we gaan zeker ons best doen om er een mooie voorstelling te maken.

Dat zal niet meer met Klaas Bolhuis als regisseur zijn.
Hij heeft aangegeven dat hij wat rustiger aan wil gaan doen. Het bestuur en de spelers van Onder Ons vinden dat heel jammer. Na zoveel jaren met elkaar samen te werken (om precies te zijn 17 jaar!) in volle tevredenheid op sociaal en creatief gebied, beseffen we dat we Klaas ontzettend zullen missen. Hij heeft ons veel geleerd!

Ook de vrijwilligers zullen de samenwerking met Klaas missen, schat ik zo in. Zijn humor, zijn betrokkenheid bij ieder persoonlijk, zijn aanwijzingen, dat waren kleine hoogtepuntjes voor iedereen.
We wensen en gunnen hem rust en vrijheid de komende tijd.
Inmiddels is het bestuur druk bezig met het zoeken naar een nieuwe regisseur. Er zijn wat lijntjes uitgelegd en dat geeft ook weer nieuw elan aan de groep. Nieuwe energie, een andere manier van werken van een regisseur kan ook positief prikkelend zijn.
We houden jullie op de hoogte!

Alle donateurs hartelijk dank voor jullie fysieke en financiële ondersteuning.

Namens de spelers en de bestuursleden wens ik iedereen een fijne vakantie.
Anne-Marie, voorz.

Klaas na de voorstelling van De Jossen (2020). Op het tegeltje staat een zin uit het stuk.
Klaas tijdens een repetitie.

Onder Ons - Momenten van weleer

Reglement
Zoals elke vereniging heeft ook Onder Ons een huishoudelijk reglement. Dit stuk dateert uit de begintijd van de toneelvereniging. Pas dit jaar, 2022, zijn we bezig met het aanpassen van de staturen en het reglement.

Als inleiding op het verenigingsreglement (stammend uit 1855) staat geschreven:
Deze vereeniging heeft tot doel, ‘s jaarlijks in de maanden Januarij en Februarij, zoo mogelijk bij lichte maan, twee hier bovengenoemde bijeenkomsten te houden

Waarom januari en februari en lichte maan vraagt u zich misschien af. Dat had vooral een praktische reden. Men was in die tijd overwegend in de veehouderij sector werkzaam. Traditioneel zijn de maanden december, januari en februari rustige maanden op de boerderij. Veel melkvee stonden dan “droog” en er waren nog geen kalvende koeien en lammerende schapen. De lichtende (volle) maan is handig als je al of niet half beschonken toestand midden in de nacht naar huis liep. Er waren nog geen straatlantaarns en mooi geplaveide voetpaden.

Wordt vriend van Onder Ons!

Opgeven als donateur:
Stuur een mailtje naar info@toneelvereniging-onderons.nl
Donateurs betalen €30,= p/jr. Zij hebben recht op een vrijkaartje.

Maak uw donatie over via de bank: NL48 RABO 0325 9639 08 t.n.v. Toneelvereniging Onder Ons

Info

Colofon

Reacties, opmerkingen graag naar info@toneelvereniging-onderons.nl 
of per telefoon aan Ben: 0611266169 of Anne-Marie: 06 55876875

Koninklijke Muziek- Zang- en Toneelvereniging ONDER ONS,
opgericht 1854 te Hazerswoude.
p/a Anne-Marie de Groot-Wesselingh
Dr Lovinklaan 26, 2405 CM Alphen aan de Rijn.

Website                  https://www.toneelvereniging-onderons.nl/ 
E-mail                    info@toneelvereniging-onderons.nl
Rekeningnummer   NL48RABO0325963908 tnv Toneelvereniging Onder Ons

Like ons op Facebook
Toneelvereniging Onder Ons
Copyright © 2022 Toneelvereniging Onder Ons, All rights reserved.