Copy
Nieuwsbrief juni 2021
Huidig aantal donateurs: 220

De zomer is begonnen! Na een lock-down die voor velen als een eeuwigheid leek te duren, openden culturele instellingen en de horeca afgelopen weekend weer hun deuren. De zon schijnt, de wereld komt langzaam op gang en dat brengt ons goede moed en veel plezier. 

En dat zien we ook terug in de aanvragen en projecten die nu weer meer kans hebben om uitgevoerd te worden. Er staat een hoop moois op het programma en dat verheugt de Deventer Cultuur Club!

In deze nieuwsbrief praten we u bij over lopende zaken binnen DCC en leest u een uitgebreid overzicht van initiatieven die we door uw donaties in de voorjaarsmaanden konden ondersteunen. Een uitgebreid overzicht, omdat we u via deze weg ook graag willen inspireren om deze zomer vooral te gaan genieten van cultureel Deventer.


Veel leesplezier en met culturele zomergroet,

De Deventer Cultuur Club
NIEUWS
Nieuwsflits 💫
Iedere donateur ontvangt van ons om de maand een Nieuwsbrief, waarin naast algemeen nieuws over DCC informatie staat over toegekende subsidies. Deze brief wordt verzonden per e-mail. Soms moeten we vrij op korte termijn een beslissing nemen over ondersteuning van een project. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de streaming van het vertelconcert Mattheus Passion Deventer vanaf 1 april en Brandsalarm op 15 april in MIMIK. De vermelding daarvan komt in een nieuwsbrief eigenlijk als mosterd na de maaltijd.

Daarom zullen we af en toe gebruik maken van een Nieuwsflits, die vermeld wordt op Facebook, maar óók per mail verstuurd wordt. Gebleken is namelijk dat een groot deel van onze donateurs geen gebruik maakt van de sociale media maar wel goed bekend is met e-mail. Ons streven is natuurlijk om iedereen zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de data waarop de door ons gesubsidieerde projecten zullen plaatsvinden!

Wie wint de eerste Cultuur Talentprijs Deventer? 

De drie genomineerden voor de tweejaarlijks CultuurTalentprijs Deventer zijn bekend! De nieuwe prijs voor veelbelovende Deventer kunstenaars. Vanuit de Deventer gemeenschap zijn 11 voordrachten ingezonden. Bij de beoordeling heeft de adviescommissie gelet op de artistieke ontwikkeling van de kunstenaars, de kwaliteit van het werk, en de culturele waarde van het werk voor de gemeente Deventer. Na rijp beraad heeft de commissie onderstaande kandidaten voor de prijs genomineerd.

👉🏻 Bart Koldewee – beeldend kunstenaar
Bart Koldewee is een uitzonderlijk kunstenaar, autonoom met een herkenbare abstracte beeldtaal. De adviescommissie roemt de strengheid van Barts grafische beeldtaal, dat het werk eigenzinnig en ook bijzonder maakt.

👉🏻 Bastiaan van Vuuren (artiestennaam Bastian Benjamin) – componist/producer/filmmaker
Bastiaan van Vuuren is een veelzijdig talent. Nog maar 21 jaar jong, heeft hij al een groot aantal producties op zijn naam staan. Op het snijvlak van beeld en geluid weet Bastiaan kunstenaars uit verschillende disciplines met elkaar te verbinden en te inspireren.

👉🏻 Uitgeverij Petrichor – kunst & literatuur
Uitgeverij Petrichor is een aanwinst voor boekenstad Deventer, juist omdat Petrichor zich niet beperkt tot de traditionele functie van een uitgeverij als 'doorgeefluik' van het werk van anderen, maar daaraan overtuigend een heel eigen creatieve en artistieke component toevoegt.

De uitreiking zal in het najaar op 3 september plaatsvinden.


Cultuur Talentprijs Deventer
In samenwerking met Kunstcircuit loven vijf fondsen samen om het jaar de “Cultuur Talentprijs Deventer” uit. De prijs bedraagt €4000. Deze fondsen zijn: stichting Wesselings-van Breemen, stichting Erven Witteveen, stichting Rudolf H Schmidtfonds, stichting Jeannette Hollaarfonds en stichting Deventer Cultuur Club.

Het doel van de prijs is om veelbelovende kunstenaars een extra stimulans te geven zich in hun werk te ontwikkelen en te manifesteren. Iedereen in Deventer kan iemand aandragen voor de Cultuur Talentprijs Deventer. Klik hier voor het reglement en meer informatie.

DCC steunt dankzij uw bijdrage onder meer:

Kunstwandeling Eilandje 2021 (vanaf 15 mei t/m 22 augustus op het Vogeleiland)
 
Vijf kunstenaars worden uitgenodigd om site-specifiek werk te maken voor het Vogeleiland. Deze kunstenaars komen uit Deventer of hebben een duidelijke band met onze stad, omdat ze hier vaak exposeren en/of werken. Voor Eilandje 2021 zijn dit Elise van der Linden, Harco Rutgers, Lobke Meekes, Marieke de Jong en Esmay Groot Koerkamp. Opnieuw een verrassend en aantrekkelijk project voor publiek en kunstenaars. Bijzonder ook dat het publiek zelf een rol kan spelen. Het Vogeleiland wordt op deze manier extra aantrekkelijk om te bezoeken, wat ook gemakkelijk coronaproof kan.
New Normal (17 juni, Schouwburg)

Fabian Wasterval (student Artez conservatorium) gaat op 17 juni zijn afstudeerconcert
opnemen in de Deventer Schouwburg. Hierbij zijn er 50 scholieren van het Etty Hillesum Lyceum betrokken. Er wordt een verhaal verteld over het Nieuwe Normaal binnen het musiceren in Coronatijd. De video bevat optredens, interviews, sfeer-beelden en voice-overs om het verhaal duidelijk over te brengen. Naast de afstudeeropdracht is het doel om een korte videoregistratie te maken rondom musiceren in Coronatijd.
Brandsalarm vanuit MIMIK theater (gestreamed op 15 april, gepresenteerd door Micha Wertheim)

De letteren, zowel fictie als non-fictie, staan onder druk. Er wordt minder gekocht, minder gelezen, minder avontuurlijk gelezen ook. De klassieke media besteden minder aandacht aan boeken. Die aandacht die resteert, is deels verschoven naar andere media: online, kleine podia, tijdschriften. Gevolg is dat de letteren in een niche dreigen te belanden. Wim Brands vervulde, met zijn tv-programma Boeken maar ook met zijn activiteiten elders, een sleutelrol. Vaak maakte hij de niche tot mainstream, gaf een groot podium aan boeken en auteurs die anders aan vrijwel ieders aandacht zouden zijn ontsnapt. Hij stimuleerde het avontuurlijke, onderzoekende lezen. Die rol van leesbevorderaar, die van cruciaal belang is voor een gezond letterenklimaat, willen wij met het Brandsalarm bevorderen. Uiteraard doen we dat ook om de herinnering aan Wim levend te houden. De eerste die Brandsalarm gewonnen heeft is Stefanie Liebreks. 

"Een mooi initiatief voor het stimuleren van de aandacht voor literatuur in de media
en maatschappij, met een eigentijdse verkiezing van de beste ``Brandsalarmist``, en een feestelijk programma. Nu er geen recette van kaartverkoop mogelijk is en alleen en gratis livestream, past het DCC goed om hierin bij te springen.“
Wereldlokaal (2021-2022, concerten vanaf september)

Onder de noemer Wereldlokaal Deventer worden een achttal wereldmuziek-concerten georganiseren op diverse podia in Deventer. Dit wordt gedaan in netwerkverband met podia in andere steden in Overijssel en Gelderland. Een en ander in het perspectief van de code Culturele Diversiteit & Inclusie. De organisatie hoopt hiermee het programma en het publiek in Deventer meer divers te maken. Aan de concerten wordt in veel gevallen een activiteit toegevoegd in de vorm van een inleiding, lezing, workshop of documentaire. 

Het programma is tot stand gekomen in overleg met vrijwilligersorganisaties met een migratie-, vluchtelingen- en internationale achtergrond en Deventer podia. "DCC draagt graag bij aan dit waardevolle en sterke initiatief. De verbindende muzikale en nevenactiviteiten van Deventer Wereldlokaal(Plus) maken het project waardevol en bijzonder. DCC is er voor alle inwoners van Deventer, ongeacht afkomst en etniciteit en draagt daarom graag bij aan dit initiatief.”
 
NB: Door corona beperkingen (podia en kerken dicht) zijn een aantal optredens die voor de zomer in de serie gepland stonden naar achteren verschoven zoals van Boi Akih (Moluks, Schouwburg), La Roza Enflorese (Joods, Pennickhuis van juni 2021 naar januari 2022) en Palatca (Roemeens zigeunerorkest, in woon- zorgcentra van april naar eind juni waarbij zelfs de vraag is of dat haalbaar is). De reeks concerten met entree begint nu op zaterdag 5 september met Tamala (Afrikaans, bij MIMIK). Het is dus even puzzelen geblazen. Voor actuele informatie kijk vanaf deze zomer op: www.wereldlokaal.nl
Deventer Muziek Maak Dag: High Five (10 oktober 2021, Schouwburg)
 
Hoe mooi zou het zijn als ieder kind in Deventer de kans krijgt een instrument te spelen. Met de eerste editie van de Deventer MuziekMaak Dag (DMMD) is in 2019 hiertoe een aftrap gegeven en herhaald in 2020 met een eveneens succesvolle editie met 1400 getelde bezoekers. Uiteraard zetten wij in op een 3e editie, maar de Coronacrisis maakte al snel een einde aan deze ambitie. 

Toch wilden wij een DMMD in 2021 organiseren waar kinderen in de basis schoolleeftijd op een leuke en leerzame manier kennis zouden maken met instrumenten en muziek. Al snel ontstond het idee een voorstelling te maken waar deze aspecten naar voren zouden komen. Kinderen kunnen dan vanuit hun stoel het spektakel op het podium op een interactieve wijze meemaken. Een groep kinderen zal voorafgaand ook een workshop volgen. De datum is zondag 10 oktober 2021 geworden, midden in  de Kinderboekenweek en de voorstelling is High Five genaamd, een muzikaal spektakel rondom Beethoven (daarbij aansluitend bij het verlengde Beethovenjaar) en het thema van de Kinderboekenweek: Worden wat je wil. 

"DCC vindt DMMD een verrijkende, inspirerende en uitnodigende activiteit voor alle basisschoolkinderen in Deventer, die op deze wijze een gelijke kans krijgen om kennis te maken met diverse muziekinstrumenten. Om zo te kunnen kiezen of en wat ze willen bespelen."
Vertelconcert Matthäus Passion (reeds uitgevoerd tijdens pasen 2021, nog online terug te kijken)
 
De Matthäus Passion heeft ook in Deventer al vele jaren een bijzondere betekenis voor velen. Door de coronamaatregelen kon echter een dergelijke grote productie met publiek helaas voor het tweede jaar op rij niet plaats vinden. Middels live streaming konden liefhebbers van de Matthäus Passion dit jaar wél een online uitvoering ervaren vanuit de voor hen zo vertrouwende Bergkerk. Ook de muzikanten konden op deze wijze toch het stuk live ten gehore brengen.

DCC vond het een mooi initiatief om op deze manier- in een voor sommigen extra moeilijke paastijd - toch een stukje Matthäus Passion beleving te kunnen bieden. Wij ondersteunden het alternatieve Matthäus Passion vertelconcert daarom van harte. Was u niet op de hoogte van deze mogelijkheid en vindt u het leuk om het vertelconcert alsnog terug te kijken? Klik dan op deze link. We wensen u veel luisterplezier!
70 jaar Molukse gemeenschap in Deventer (11-19 september 2021)

70 jaar geleden kwamen de eerste Molukkers naar Deventer. In de loop van de tijd is de Oranjebuurt de wijk geworden waar de meesten zich definitief vestigden en waar ook de Maranathakerk gebouwd is, (door Aldo en Hannie van Eyk)  Dit gebouw is met het Moluks trefcentrum de verbindende factor van de Molukse gemeenschap. Ter gelegenheid van de 70 jarige band met Deventer wordt er een boek uitgebracht en  worden twee exposities georganiseerd over de Molukse gemeenschap. Het boek zal feestelijk gepresenteerd worden op 11 september, monumentendag. De exposities gaan gepaard met allerlei culturele activiteiten tijdens de expositieperiode van 11 – 19 september 2021.
Ondersteuning Stadstroubadour Maarten van Veen

De stadstroubadour schrijft ook in 2021 songs over de verhalen van Deventenaren die zich inzetten voor hun gemeenschap. De komst van corona en de bijbehorende maatregelen leveren belemmeringen op voor de invulling van het stadstroubadourschap (dat nu twee jaar bestaat). Hierdoor dreigt de instelling van de nog kort bestaande Stadstroubadour door de corona-beperkingen ten onder te gaan; er is weinig aandacht voor. DCC helpt graag mee
om extra publiciteitskosten en om meer zichtbaarheid van de activiteiten van de Stadstroubadour te ondersteunen. DCC steunt het sympathieke project en draagt bij in de kosten van de uitvoering.
Just Sing (26 juni 2021, in Cultuurhuus Braakhekke Bathmen)

Kinderkoor ZingDing (opgericht in 2014) is een inmiddels bekend Deventer kinderkoor (basisschoolleeftijd) dat met veel enthousiasme geleid wordt. Het koor repeteert – in deze tijd zo vaak als mogelijk- op de woensdagmiddag. De voorbereidingen van de eindshow op 26 juni 2021 in Cultuurhuus Braakhekke zijn in volle gang. Ondanks de beperkende maatregelen, gaan dirigent Annemiek Harreman en pianist Koos Lonis ervan uit dat zij eind juni een mooie show met de - plm 30- kinderen neer kunnen zetten. Vanwege het nog onduidelijke publieksmaximum, wordt het concert ook gelivestreamd.
📸 Foto: Bart Kieft (RTV-Oost).
Passion Stories (data nog onbekend)

Online vertoning van een korte film met muziek, zang, dans en beeld (zonder gesproken woord): Heb het leven lief. Dit nieuwe verhaal is speciaal voor de Passion Stories 2021 geschreven en bevat herkenbare thema’s over zelfbeeld, liefde, verlies, troost en hoop met herkenbare beelden uit Deventer en Salland. Opname is in voormalig klooster Nieuw Sion in Diepenveen.

Doel van de activiteit is mensen verbinden, raken en inspireren door middel van een verhaal met zang, muziek en dans op een bijzondere nostalgische plek en warme sfeer. Mensen een hart onder de riem steken in deze moeilijke Corona-tijd en een moment stil laten staan bij henzelf en de samenleving. Naast een online opvoering willen we als stichting ook iets tastbaars organiseren voor Deventernaren en Sallanders via ‘troostplekken’. Bijvoorbeeld bij het Deventer ziekenhuis, langs de IJsselkade, in het centrum en parken van Deventer en Sallandse dorpskernen. Hier kunnen mensen een wens voor hun overleden dierbaren plaatsen of online een wens achterlaten.
Vakantie aan zee (zomer 2021)

Tijdens een vakantiedag kunnen de bewoners van vier woonzorgcentra genieten van een gevarieerd zomerprogramma op locatie. In het programma komen verschillende kunstdisciplines samen: beeldende kunst, dans &beweging, muziek, zang en theater. Een goed gedoseerde mix van kijken en luisteren, maar ook zelf meedoen. het programma wordt verzorgd door Deventer artiesten. Een en ander wordt georganiseerd door de Deventer Bibliotheek. Het is een aantrekkelijke activiteit, vanuit de coronatijd ontwikkeld, die aansluit bij de balkonbeweging en past binnen de doelstelling van DCC.
Het leven van Geert Grote (boekpresentatie in september 2021, in Geert Grootehuis)

Het is een cultuurhistorisch waardevol initiatief om de oudste levensbeschrijving van Geert Grote door de bekende Thomas van Kempen te vertalen en uit te geven. DCC hanteert echter het principe om geen commerciële uitgaven te ondersteunen. De presentatie van dit boek ziet DCC als een culturele activiteit die openbaar toegankelijk is, zonder de verplichting om het boek te moeten kopen. De kosten rond presentatie kan DCC daarom ondersteunen.
Sweelinck aan de IJssel (10 oktober 2021)

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de muzikale grootheid JPzn Sweelinck overleed. De stad Deventer was zijn bakermat. Hier werd hij geboren, in de Lebuïnuskerk werd hij gedoopt. De Stichting Lebuïnusconcerten organiseert onder de noemer ‘Sweelinck aan de IJssel’ een aantal concerten en activiteiten om deze beroemde stadsgenoot in het licht te zetten. Eén concert staat louter in het teken van de muziek, het andere concert heeft ook een educatief karakter. Een cabaretier kruipt in de huid van Sweelinck.

Namens DCC

We wensen u een fantastische zomer vol kunst en cultuur beleving! Waarin we weer zoveel mogelijk terug bewegen van digitaal verbinden naar fysiek ervaren. Want zeg nu eerlijk, die 'Homo Automatum', zien we liever in een expositieruimte dan dat we er zelf één worden. Toch? 😉 
 
Een aantal projecten hebben een voorlopige subsidie toegekend gekregen, maar konden door de huidige maatregelen nog geen doorgang vinden. Zodra nieuwe uitvoeringsdata bekend zijn, wordt u hier later over geïnformeerd. 

Eerder gesponsorde projecten kunt u terug vinden op onze website.

Nog geen donateur?

Uw bijdrage is welkom op bankrekening: 

NL44 RABO 0172484081
tnv. Deventer Cultuur Club


Nieuwe donateurs ontvangen als welkomstgeschenk een Pakje Kunst uit de automaat in boekhandel Praamstra.
Heeft u vragen, tips of opmerkingen over deze nieuwsbrief of de Deventer Cultuur Club? Laat het ons weten via: info@deventercultuurclub.nl. We horen het graag!
Copyright © 2021 Stichting Deventer Cultuur Club, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u donateur bent van en/of geïnteresseerd bent in Deventer Cultuur Club.

Wilt u uw instellingen betreffende deze nieuwsbrieven aanpassen?
U kan uw instellingen aanpassen of klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen

Stichting Deventer Cultuur Club
info@deventercultuurclub.nl
postadres: Ganzekooisweg 14, 7431 PE Diepenveen
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Deventer Cultuur Club · J. Sinthenstraat 34 · Deventer, Ov 7412 ED · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp