Copy
Nieuwsbrief oktober 2021
Huidig aantal donateurs: 220

🍂 Dit weekend kunnen we er niet omheen, het is volop herfst! Stormachtige regenbuien worden afgewisseld door zonnestralen die de kleurschakeringen in het bladerdek doen oplichten. Voor zo lang het nog duurt, want her en der verzamelen zich al flinke bergen bladeren op straat. Het duurt niet lang meer tot de winterlampjes als enige versiering de takken rond de Brink en het grote Kerkhof zullen doen oplichten. Maar dat is een vooruitblik die we bewaren voor de december editie!

In deze nieuwsbrief praten we u graag eerst bij over aanvragen die tijdens de herfst zijn toegekend en kunt u zich vermaken met het lezen van de verslagen van uitgevoerde projecten. Daarnaast leest u over lopende zaken binnen DCC en krijgt u inzicht in de initiatieven die we door uw donaties in de afgelopen maanden konden ondersteunen.


Veel leesplezier en met culturele herfstgroet,

De Deventer Cultuur Club
NIEUWS
Winnaar Cultuur Talentprijs Deventer 2021
Op vrijdag 3 september werd de allereerste Cultuur Talentprijs uitgereikt in MIMIK. Een heugelijk moment, waar gasten, familie, cultuurliefhebbers en de bijdragende cultuurfondsen getuige van mochten zijn. De winnaar? Uitgeverij Petrichor – kunst & literatuur! "Een aanwinst voor boekenstad Deventer, juist omdat Petrichor zich niet beperkt tot de traditionele functie van een uitgeverij als 'doorgeefluik' van het werk van anderen, maar daaraan overtuigend een heel eigen creatieve en artistieke component toevoegt."

Wat is de Cultuur Talentprijs Deventer?
In samenwerking met Kunstcircuit loven vijf fondsen samen om het jaar de “Cultuur Talentprijs Deventer” uit. De prijs bedraagt €4000. Deze fondsen zijn: stichting Wesselings-van Breemen, stichting Erven Witteveen, stichting Rudolf H Schmidtfonds, stichting Jeannette Hollaarfonds en stichting Deventer Cultuur Club.

Het doel van de prijs is om veelbelovende kunstenaars een extra stimulans te geven zich in hun werk te ontwikkelen en te manifesteren. Iedereen in Deventer kan iemand aandragen voor de Cultuur Talentprijs Deventer. Klik hier voor het reglement en meer informatie.
Afbeelding door de Procescartograaf

Culturele ANBI en periodieke gift
Graag herinneren wij u eraan dat DCC al sinds enige jaren geregistreerd staat als culturele 'algemeen nut beogende instelling', oftewel ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. Particuliere donateurs mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan DCC vermenigvuldigen met 1,25 en vervolgens als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. In bovenstaande afbeelding hebben we dit proces voor u in beeld gebracht.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om periodiek aan DCC te schenken. Dit kan door middel van een periodieke gift. Meer informatie en de hiervoor benodigde formulieren kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

DCC steunt dankzij uw bijdrage onder meer:

Weerlicht - een lichtroute van projecties in de binnenstad van Deventer
( 4 t/m 7 november van 17.00 tot 22.00 uur)

Op verschillende plekken in de sfeervolle binnenstad zijn op vier aaneensluitende avonden in november projecties te zien van verschillende kunstenaars, fotografen en ontwerpers uit Deventer. Op gevels en muren zie je de verschillende kunstwerken; stuit op een muur van automagisch gevonden wijsheden, wordt meegenomen in een abstract lijnenspel van wortels of laat je in een zijstraat verrassen door een liefdesbrief van lettervermicelli.  

Deelnemende kunstenaars 
Niek Doup, Esmay Groot Koerkamp, Elise van der Linden, Isabelle Renate la Poutré, Harco Rutgers, TAMTAM objektentheater, TAS en Studio Wonder.  

Open plek 
Wil je zelf meedoen aan Weerlicht? Dat kan! Stuur een filmpje (zonder geluid) van maximaal 3 minuten en geschikt voor alle leeftijden naar puk@kunstenlab.nl. Een selectie van de inzendingen zal worden opgenomen in de route. 

Ook te zien 
Tijdens Weerlicht is bij NachtExpo (Handelskade 1) het werk !FRAGMENTS! te zien van Patrick Mangnus. Verder toont Lisa Maartense in de Kunstenlabsteeg in het Havenkwartier een muurschildering met fotochemische pigmenten en is Kunstenlab twee avonden open voor de tentoonstelling 'Vèrsmelten Versmólten' van Philip Vermeulen. De tentoonstelling bestaat uit installaties met licht, geluid en beweging.  

Dante Alighieri, herdenking 700e sterfdag, tentoonstelling in de Bergkerk, (18 sept-3 okt)

“Een mooi educatief project dat VWO-leerlingen uitdaagde zich in de grote Europese schrijver Dante Alighieri te verdiepen, naar aanleiding van zijn 700e sterfjaar. De resultaten daarvan werden getoond in een verzorgde expositie in de Bergkerk, aangevuld met mooie boeken en een decor uit de collectie van de initiatiefnemer Stichting Dante en de Athenaeumbibliotheek, en verrijkt met een lezing. Spijtig dat niet gelukt is met VWO-leerlingen in Deventer te werken. De samenwerking met Athenaeumbibliotheek en expositie in Bergkerk is iets om trots op de zijn.” Aangezien de tentoonstelling inmiddels heeft plaatsgevonden, delen wij hieronder met plezier namens Dante Deventer het verslag van de tentoonstelling:

Geachte Dames en Heren,

In 2015 heeft de DCC onze vereniging Dante Alighieri van Deventer gesteund bij de activiteiten betreffende het 750e geboortedag van Dante, de naamgever van onze vereniging die beschouwd wordt als “de vader van de Italiaanse taal”.
 
In 2021 wilde, zoals hele Italië en alle Nederlandse verenigingen Dante, ook het comitè Deventer het 700ste sterfjaar van Dante herdenken, met een project gericht op scholieren d.w.z. met het doel Dante en zijn Divina Commedia te introduceren bij leerlingen van VWO’s scholen binnen ons gebied.
Wij zijn al in 2019 gestart met het aanbieden van ons programma aan scholen uit Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle. Drie instituten hebben direct positief gereageerd. Helaas door de Covid-pandemie heeft één school zich in het voorjaar teruggetrokken. Gelukkig zijn het Veluws College Walterbosch uit Apeldoorn en het Celeanum Gymnasium uit Zwolle met het project doorgegaan en in juni van dit jaar konden we ons richten op de laatste fase ervan.
 
Voor dit project heeft de afdeling Deventer van de Danteverenigingen al in het najaar 2020, een syllabus geredigeerd die verspreid is onder de leerlingen van de aan het project deelnemende klassen (6 van het Erasmus-vwo te Apeldoorn en 4 van het gymnasium te Zwolle) en heeft de werkgroep een presentatie gehouden over het leven en werk van Dante. De leerlingen zijn vervolgens uitgenodigd om het geleerde creatief te verwerken in beeld, drama, etc. Hun werk is in september geëxposeerd in de Bergkerk van Deventer en op 18 september officieel gepresenteerd aan het publiek.
 
Het Italiaans Cultureel Instituut te Amsterdam heeft vanaf het begin zijn steun beloofd voor het drukwerk van syllabus en catalogus. Natuurlijk zijn er meer kosten mee gemoeid geweest. Door de onzekerheid die Covid met zich mee heeft gebracht konden we helaas, slechts vertraagd, gaan zoeken naar sponsoring om onze plannen uit te werken. Maar toen de twee scholen gelukkig toch het project hebben uitgevoerd en de resultaten van het leerlingenwerk zichtbaar waren, konden we daadwerkelijk denken aan het afronden van dit project.  Hierbij hoorde ook het waarderen van de inzet van de leerlingen en toekennen van een aantal prijzen. In deze laatste fase heeft de DCC weer ons gesteund waarvoor wij zeer dankbaar zijn.
 
Het Gymnasium Celeanum gaat met het project door met nog 6 klassen, betere reactie kan er niet zijn. Het respons van het publiek, belangstellenden of bezoekers van de Bergkerk is unaniem enthousiast geweest en iedereen heeft zich lovend over het concept van het project uitgesproken.
 
Namens Dante Deventer,
projectleider Dante 2021
Emilia Velders Boni
Terugblik Deventer Vredesweek 2021

De Deventer Vredesweek was van zaterdag 18 september t/m zondag 26 september en had als thema 'Inclusief samenleven'. Gedurende de hele vredesweek waren er activiteiten: Walk of Peace, kunstwandeling, gebed en reflectie, klankconcert, maaltijd, yoga, mantra drumcirkel etc. We kijken terug op een geslaagde week met mooie ontmoetingen in een bijzondere ontspannen sfeer. Nog meer nagenieten? Klik dan hier voor nog meer vrolijke foto's!
Verslag 'Het leven van Geert Grote' (boekpresentatie in september 2021, in Geert Grootehuis)
 
Op 28 september werd in het druk bezochte museum Geert Groote Huis (uw voorzitter moest nog naar huis om zijn vaccinatiebewijs te halen) het eerste exemplaar van Het Leven van Geert Grote overhandigd aan burgemeester König. Het ging hier om de oudste levensbeschrijving van Grote (1340-1384) die Thomas van Kempen rond 1434 in het Latijn schreef. Frank De Roo heeft ervoor gezorgd dat dit boek nu voor het eerst volledig in het Nederlands is vertaald. Dankzij de financiële steun van vele fondsen is het een aantrekkelijke uitgave geworden waarin naast de eigenlijke vertaling veel wetenswaardigs is opgenomen over onze beroemdste Deventenaar. DCC droeg bij aan de kosten van de presentatie.
 
De vertaler, Frank De Roo, hield aansluitend een lezing over de persoon van Geert Groote waarin deze naar voren kwam als een markante man die halverwege zijn korte leven tot inkeer kwam, al zijn bezittingen weggaf en een uiterst sober leven ging leiden. Naast het geven van onverholen kritiek op de samenleving en de kerk stichtte hij vele huizen voor broeders en zusters van het gemene (=gemeenschappelijke) leven. Deze beweging, al snel Moderne Devotie genoemd, verspreidde zich in de 14de en 15de eeuw als een olievlek over West-Europa.

Getekend, Theo van Leeuwen
Beeldverslag Deventer Muziek Maak Dag: High Five 
 
Hoe mooi zou het zijn als ieder kind in Deventer de kans krijgt een instrument te spelen. Met de eerste editie van de Deventer MuziekMaak Dag (DMMD) is in 2019 hiertoe een aftrap gegeven en herhaald in 2020 met een eveneens succesvolle editie met 1400 getelde bezoekers. Uiteraard is ingezet op een 3e editie, maar de Coronacrisis maakte al snel een einde aan deze ambitie. 

Toch wilde de organisatie een DMMD in 2021 organiseren waar kinderen in de basis schoolleeftijd op een leuke en leerzame manier kennis zouden maken met instrumenten en muziek. Al snel ontstond het idee een voorstelling te maken waar deze aspecten naar voren zouden komen. Kinderen konden vanuit hun stoel het spektakel op het podium op een interactieve wijze meemaken. Een groep kinderen heeft voorafgaand ook een workshop gevolgd. De voorstelling heeft op zondag 10 oktober 2021 plaatsgevonden, midden in  de Kinderboekenweek en de voorstelling is High Five genaamd, een muzikaal spektakel rondom Beethoven (aansluitend bij het verlengde Beethovenjaar) en het thema van de Kinderboekenweek: Worden wat je wil.


Wederom een succesvolle Muziek Maak Dag, dat laten de foto's wel zien. High Five, op de muzikale generatie van de toekomst en natuurlijk de organisatie! ✋🏻

Onderstaande artikel(en) zijn in de vorige nieuwsbrief vermeld, maar nog te bezoeken in de komende maanden:

De kerstnachtdienst in de Lebuinuskerk

Wordt gewoontegetrouw ook door honderden Deventenaren bezocht die niet tot de kerk behoren, maar uiteraard van harte welkom zijn. De Protestantse Gemeente Deventer wil dit jaar, als gebaar ook naar de stad, muzikaal extra feestelijk uitpakken nu de coronabeperkingen (deo volente) zijn opgeheven. De Lebuinuscantorij, een kamerkoor van gevorderde amateurzangers, zal de koordelen uit het beroemde Gloria van Vivaldi uitvoeren, waarvan de tekst, hoewel voor de kerstnachtviering geschreven, tegenwoordig vooral in een concertsetting wordt uitgevoerd.   

“De Protestantse Gemeente Deventer wil in het corona jaar hun kerstnachtdienst muzikaal extra “feestelijk uitpakken”. DCC verwacht dat het initiatief dit jaar extra aantrekkelijk zal zijn als, hopelijk, de covid maatregelen opgeheven zullen zijn. Zowel voor de lidmaten en belangstellenden. Het programma door de Lebuïnuscantorij met koordelen uit het beroemde Gloria van Vivaldi is uitnodigend. De Deventer Cultuurclub ondersteunt dit voornemen van harte.”

Namens DCC

Een aantal projecten hebben een voorlopige subsidie toegekend gekregen, maar konden door de huidige maatregelen nog geen doorgang vinden. Zodra nieuwe uitvoeringsdata bekend zijn, wordt u hier later over geïnformeerd. 

Eerder gesponsorde projecten kunt u terug vinden op onze website.

Nog geen donateur?

Uw bijdrage is welkom op bankrekening: 

NL44 RABO 0172484081
tnv. Deventer Cultuur Club


Nieuwe donateurs ontvangen als welkomstgeschenk een Pakje Kunst uit de automaat in boekhandel Praamstra.
Heeft u vragen, tips of opmerkingen over deze nieuwsbrief of de Deventer Cultuur Club? Laat het ons weten via: info@deventercultuurclub.nl. We horen het graag!
Copyright © 2021 Stichting Deventer Cultuur Club, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u donateur bent van en/of geïnteresseerd bent in Deventer Cultuur Club.

Wilt u uw instellingen betreffende deze nieuwsbrieven aanpassen?
U kan uw instellingen aanpassen of klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen

Stichting Deventer Cultuur Club
info@deventercultuurclub.nl
postadres: Ganzekooisweg 14, 7431 PE Diepenveen
Facebook
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Deventer Cultuur Club · J. Sinthenstraat 34 · Deventer, Ov 7412 ED · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp