Copy
Ingen billeder? Se webversionen

Struktur i hverdagen

Nyhedsbrevet fra MindApps i denne måned handler om apps, der kan give overblik over dagens aktiviteter og skabe struktur i hverdagen. Stress, angst og depression påvirker den del af hjernen som vi bruger til at planlægge og gennemføre aktiviteter(1). Psykisk sygdom kan derfor være med til at gøre det svært at huske daglige aktiviteter. Hjælp til at få fast struktur kan være med til at give et overskud i hverdagen. Hos ADHD-foreningen er der også et stort fokus på struktur, hvortil de  anbefaler at bruge redskaber til at lave konkrete planer, så det bliver nemmere at overskue og prioritere. Endvidere anbefaler de en visualisering i form af billeder og symboler til at understøtte struktur, da mennesker med ADHD ofte er visuelt stærke(2).
Af samme grund har vi på MindApps også et stort fokus på strukturværktøjer og er i gang med at afprøve strukturværktøjet tiimo der netop bygger på visualisering af aktiviteter i ens hverdag.

 

deprimeret

 

Struktur i Børne- og Ungdomspsykiatrien

Projektet ”Tilbage Til Skole” afprøver strukturappen tiimo. ”Tilbage Til Skole” er et 4-årigte satspuljeprojekt i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense, som hjælper børn og unge, der efter endt behandling i psykiatrien skal vende tilbage til en stabil skolegang. Som en del af projektet efterspurgte projektgruppen  et støtteværktøj, der kunne hjælpe de unge med at få skabt struktur i hverdagen. tiimo en app der fungerer som en lille hjælper der I gennem visualiseringen på uret samt vibrationer guider og støtter gennem dagligdagen. tiimo synkroniserer en webkalender med et smartwatch, så man altid har sine aftaler lige ved hånden. Afprøvningen er netop opstartet og målet er på sigt at teste et monitoreringsmodul i tiimo.
 

Du kan læse mere om tiimo i vores anmeldelse af systemet her.
 


  1. http://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp/taenk-dig-staerk/kognitive-vanskeligheder/4-skab-struktur-og-rutiner-i-hverdagen.aspx
  2. https://adhd.dk/mestringsbanken/kom-i-gang-og-faa-det-gjort/stoetteredskaber/struktur/

Apps til struktur


Struktur

STRUKTUR er en app der hjælper dig med at organisere og mestre hverdagsopgaver. Appen er opbygget som en kalender, hvor  du eller din støtteperson tilføjer aktiviteter og opgaver. Det giver et bedre overblik over den enkelte dag og skaber struktur i hverdagen. Aktiviteter kan deles op i flere mindre opgaver, og der kan tilføjes billeder, som man forbinder med opgaven.

Du kan læse hele anmeldelsen her

 

Relabee

Relabee er en app til planlægning af opgaver og aftaler i netværket mellem patient, pårørende og behandlere i et sygdoms- eller behandlingsforløb. I appen kan du invitere folk til dit ‘forløb’, hvor man kan koordinere og få overblik over kalenderaftaler, opgaver samt dele nyheder om forløbet med hinanden. Formålet med appen er at gøre det lettere for pårørende og hjælpere at håndtere praktiske opgaver i behandlingsforløbet.  

Du kan læse hele anmeldelsen her

Vi søger behandlere der vil teste apps 

Vi er i fuld gang med at teste og anmelde apps til håndtering af psykiske vanskeligheder. Det kan være apps til mestring af angst og depression, åndedrætsøvelser og struktur i hverdagen. Er du behandler i psykiatrien, sundhedsfaglig i en kommune eller borger med psykiske vanskeligheder, og har du interesse og lyst til at afprøve apps i praksis, så tag kontakt til os. Afprøvningen indebærer, at du prøver en app af, hvorefter vi stiller dig 12 spørgsmål enten over telefon eller via et spørgeskema. Spørgsmålene handler om din vurdering af appens kvalitet, funktionalitet og design.

 

Venlig hilsen

MindApps

Kontakt:

MindApps.dk • Heden 11 • 5000 Odense C • MindApps@rsyd.dk, Tlf. 2479 8023

 

Vil du ændre din tilmelding til vores nyhedsbrev?
Du kan opdatere dine oplysninger eller afmelde dig nyhedsbrevet