Copy
Goed vlees en een smakelijk alternatief
View this email in your browser

‘Geef mij goed vlees én een smakelijk alternatief’

Na het eenweekse verblijf in Den Bosch is Slagerij de Hamvraag weer gesloten. Maar wat een mooie week was het! In deze nieuwsbrief vind je een videocompilatie van de week en enkele van de meest opvallende bevindingen.

FoodUp! Brabant: "Vrijwel unaniem was men enthousiast over het idee en de uitwerking. De kans is heel reëel dat Slagerij de Hamvraag een vervolg krijgt." Inmiddels hebben we enkele verzoeken binnen en kijken we naar mogelijkheden voor een vervolg. We houden je daarvan natuurlijk op de hoogte.

Wat heeft één week Slagerij de Hamvraag ons geleerd?

Meer en makkelijkere alternatieven voor vlees en geef die ook een prominente plek in het supermarktschap. Dat zijn enkele vaststellingen die Slagerij de Hamvraag na haar eenweekse verblijf in Den Bosch  (28 maart – 2 april) durft te maken. 

‘Consumenten staan open voor eiwit- en proteïnebronnen zoals insecten en bonen. De vraag is alleen of ze altijd als zodanig herkenbaar moeten zijn of verwerkt.’

Wat dat betreft was de belangstelling voor het half-om-half scenario interessant, waarbij producten voor de helft uit vlees en voor de andere helft uit vleesvervanger bestonden. ‘Waarom is dat er al niet, vroegen veel bezoekers. In hun ogen is het eigenlijk het meest voor de hand liggende alternatief.’
Slagerij de Hamvraag verzendt alleen nieuwsbrieven wanneer er weer nieuws te melden is over het project.
Copyright © 2016 Slagerij de Hamvraag, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp