Copy
Butlletí ICTA-UAB nº42 - JUNY 2020. Versió en Català
També disponible en Castellà i Anglès.
Donar-se d'Alta/Baixa a la web ICTA-UAB
View this email in your browser
NOTÍCIES
Canvis tecnològics i estils de vida baixos en carboni, claus per mitigar els efectes del canvi climàtic

Per aconseguir mitigar els efectes del canvi climàtic i assolir una societat més sostenible, cal transformar l'actual sistema energètic basat en els combustibles fòssils en un model basat en energies renovables, així com canviar els estils de vida de la societat, apostant per una menor mobilitat, dietes alimentàries baixes en carboni, i habitatges més petits. Aquesta és la principal conclusió de la Conferència Internacional sobre Estils de Vida Baixos en Carboni, organitzada per l'ICTA-UAB. (+info)

RECERCA
Impactes del canvi climàtic estudiats usant el refranyer popular

Els refranys sobre qüestions ambientals utilitzats tradicionalment per la població local de les zones rurals d'Espanya són considerats poc precisos i fiables en l'actualitat a causa dels impactes generats pel canvi climàtic, segons un estudi de l'ICTA-UAB. (+info)

RECERCA

El creixement econòmic és incompatible amb la conservació de la biodiversitat

Un estudi en el qual intervenen més de 20 especialistes en ecologia de la conservació i economia ecològica, entre els que es troben investigadors de l'ICTA-UAB, posa en evidència la contradicció entre el creixement econòmic i la conservació de la biodiversitat. (+info)
RECERCA
 
La lluita pel poder obstaculitza les polítiques urbanes d'adaptació al canvi climàtic

Les accions de transformació que realitzen les ciutats per adaptar-se i mitigar els impactes del canvi climàtic es poden veure menyscabades per les lluites polítiques pel poder municipal. Així es desprèn d'un estudi realitzat per investigadors de l'ICTA-UAB i la Universitat Pompeu Fabra. (+info)
NOTÍCIES
Descarbonitzar la investigació mitjançant normes de finançament

Les creixents pressions perquè el sector acadèmic sigui coherent amb els objectius climàtics de l'Acord de París i les experiències de noves formes de realitzar investigacions desenvolupades durant la crisi sanitària actual han portat a alguns investigadors de l'ICTA-UAB a escriure una carta suggerint l'establiment de noves regles que coordinin la descarbonització de les activitats de recerca. (+info)
RECERCA
L'anàlisi del sutge dels incendis tropicals dipositat a l'oceà ajudarà a predir els futurs canvis climàtics

L'ICTA-UAB va dur a terme una expedició científica a l'oceà Atlàntic per agafar mostres de pols i fum dels incendis de l'Àfrica tropical dipositat en els sediments marins. L'estudi permetrà entendre les variacions de la circulació atmosfèrica en el passat i predir els canvis en els patrons de pluges en el futur. (+info)
RECERCA
Mapejant els impactes de la contaminació en els pobles indígenes

L'extracció de minerals tant a nivell industrial com a nivell artesanal és la principal font de contaminació de les terres habitades pels pobles indígenes. Aquesta contaminació impacta en la seva salut a través del consum d'aigua i d'aliments contaminats, inclosos els aliments silvestres obtinguts a través de la caça, la pesca i la recol·lecció, segons indica un estudi de l'ICTA-UAB. (+info)
NOTÍCIES                          

Investigadors de l'ICTA-UAB han redactat un Manifest en què advoquen pel foment d'una ètica de la cura en l'acadèmia, ara durant la crisi i com un projecte per seguir desenvolupant-se una vegada que acabi la pandèmia. (+info)

RECERCA                           

El consum de lactis era molt desigual entre les primeres poblacions neolítiques de l'Occident d'Europa, que en van consumir menys en les regions del sud de la costa atlàntica que en les del nord. Així ho indica un estudi amb participació de l'ICTA-UAB. (+info)

NOTÍCIES                            

La primera convocatòria de Recerca Social de la Fundació “la Caixa” finançarà els projectes de Miranda Jessica Lubbers, del Departament d'Antropologia Social i Cultural; de Sergio Villamayor, de l’ICTA-UAB; i de Diederik Boertien, del CED. (+info)

RECERCA                           

El grup Sociology, Technology and the Environment (IASTE) de l'ICTA-UAB ha realitzat un estudi centrat en l’abocador Cerro Patacón de la ciutat de Panamà per analitzar l’impacte dels gasos contaminants emesos pels residus sòlids llençats a escala local i global. (+info)
RECERCA                           

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) presenta una major proliferació d'iniciatives procomú amb una distribució desigual entre els barris i els sectors econòmics. Aquesta és la principal conclusió de l'estudi desenvolupat per investigadors de l'IGOP i l'ICTA-UAB, ambdós de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​que analitza la distribució territorial d'iniciatives procomú a l'AMB. (+info)
RECERCA                           

Un estudi de dos parcs de Barcelona que han tingut diferents impactes en les habilitats socials dels nens mostra la importància de considerar les estructures socials en la planificació de nous parcs i espais urbans de joc. Aquesta investigació de l'ICTA-UAB busca ressaltar els vincles entre les formes dominants de reurbanitzacions "verdes" que tenen lloc a les ciutats i les qüestions de justícia ambiental urbana, i els desafiaments i possibilitats que aquestes impliquen per aconseguir espais urbans més justos i ecològics. (+info)
NOTÍCIES                            

Les pol·linitzacions d’aquesta primavera i estiu seran importants, assolint nivells per damunt de la mitjana (del període 1994-2019) segons les previsions dels nivells de pol·len i espores a l’atmosfera a Catalunya per als propers mesos realitzades per investigadors de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) de l’ICTA-UAB i del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la UAB. (+info)
Twitter
Website
Facebook
Copyright © 2020 ICTA-UAB, All rights reserved.

Our address is:
web.icta@uab.cat

ICTA-ICP
Edifici Z- Campus de Bellaterrra
08193 Cerdanyola del Vallès. Barcelona
Telf. (+34) 93 586 87 77 Fax: (+34)93 581 40 70

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list