Copy
Philips van Kleefbolwerck: een stukje Ravensteinse geschiedenis is weer zichtbaar!

Na jarenlang graven en nauwgezet restaureren is het Philips van Kleefbolwerck (anno 1509) in de tuin van de familie Van Mourik in Ravenstein deels weer in al zijn pracht te bewonderen.
Wat eerst leek op een stuk stadsmuur bleek bij nader onderzoek een uniek 16e eeuws bolwerk met ondergrondse gemetselde kazematten en geschutstrechters. Op basis van uitvoerig historisch en ruimtelijke onderzoek is een plan ontwikkeld om de resten van het oude vestingwerk beleefbaar te maken voor de stad. Vrijdag 13 mei a.s. wordt het Philips van Kleefbolwerck heropend.

In deze nieuwsbrief brengen wij jullie graag op de hoogte van de open dag op maandag 16 mei  en het boek dat Martin Jan van Mourik over de ontdekking geschreven heeft. 
Open Dag Philips van Kleefbolwerck 16 mei

Op vrijdag 13 mei wordt het Philips van Kleefbolwerck door generaal b.d. van Uhm heropend. De heropening is alleen voor genodigden toegankelijk.
Op maandag 16 mei, Tweede Pinksterdag, is het Philips van Kleefbolwerck van 13.00 tot 17.00 uur geopend voor publiek. 

De Open Dag wordt muzikaal opgeluisterd door de kapel Acht Pils Twee Donker. Bovendien is in het arsenaal een tentoonstelling van oude wapens ingericht door Wim Roosengarten. Hij is bestuurslid van de Koepel van Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS).
Wij verwelkomen u graag op tweede Pinksterdag!

Martin Jan van Mourik schrijft boek over ontdekking Philips van Kleefbolwerck
Martin Jan van Mourik heeft een boek geschreven over zijn ervaringen bij de ontdekking en het beleefbaar maken van het bolwerck met de titel ‘Het Philips van Kleefbolwerck (anno 1509) in Ravenstein Het verhaal van een ontdekking en wat daarop volgde’.

Het boek verhaalt over de ervaringen die Martin Jan van Mourik in de jaren 1987-1988 en in de periode 2011-2015 heeft opgedaan bij de ontdekking en de ‘beleefbaarmaking’ van het bolwerck in zijn tuin, waarvoor het fundament werd gelegd in 1509. Tot het schrijven van het boek werd hij vooral gedreven in het besef dat zijn herinneringen en die van zijn tijdgenoten zullen vervagen en verdwijnen, terwijl het monument waarmee Ravenstein verrijkt is nog eeuwen zal overleven. De verslaglegging is een morele plicht jegens de opvolgende generaties.
Dit boek is geschreven in de ‘ik-stijl’. Het is een persoonlijk relaas van belevenissen rondom de ontdekking van het vestingwerk en van de inspanningen die ertoe hebben geleid dat het bolwerck ‘beleefbaar’ kon worden gemaakt. Het verhaal is ingebed in de politieke en culturele context van de late middeleeuwen. Het is rijkelijk opgesierd met beeldmateriaal. De tekst is voor een breed publiek toegankelijk, waarbij enige luchtigheid en persoonlijke inkijkjes niet worden geschuwd.

Het boek is tijdens de open dag van het Philips van Kleefbolwerck op maandag 16 mei a.s. te koop en kost EUR 20,-. Daarna is het verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein.
Het Philips van Kleefbolwerck

Door graafwerkzaamheden in de periode 2011-2014 kwamen binnen het terrein van het aarden bastion Famars (1621) omvangrijke restanten van een oudere voorganger aan het licht. Aanvankelijk werd het als een rondeel aangemerkt. Het bleek een bolwerck naar oud-Italiaans model te zijn. Dendrochronologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het bolwerck uit 1509/1510 stamt.
Het bolwerck bestaat uit stenen ruimten, overdekt met aarde om de muren te beschermen tegen kanonvuur. Het vestingwerk bestaat uit twee geschutskelders, twee kazematten met in het midden een grote ovale verblijfsruimte, waarvan de ingang al in 1987 door Martin Jan van Mourik werd blootgelegd. Het bolwerck was indertijd grotendeels omgeven door een ter plaatse thans nog herkenbare stadsgracht.

Philips van Kleef

Tijdens de aanleg van het vestingwerk was Philips van Kleef de baas in de soevereine heerlijkheid Land van Ravenstein. Hij leefde van 1456-1528 en noemde zich van 1492 tot zijn dood ‘heer van Ravenstein’. Hij was een bourgondische neef van koning Lodewijk XII van Frankrijk. Van 1499 tot 1506 trad hij op als gouverneur van Genua, zodat aannemelijk is dat hij in Italië de inspiratie opdeed voor de vernieuwing van de fortificatie van ‘zijn’ Ravenstein.
Om het vestingwerk te onderscheiden van het van oudsher bekende bastion Famars heeft de ontdekker het de naam ‘Philips van Kleefbolwerck’ gegeven.



You can update your preferences or unsubscribe from this list

 






This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Vestingwerken Ravenstein · van Coothweg 1 · Ravenstein, 5371 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp