Copy
Lees deze email in uw browser.
Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen? Schrijf u dan uit.

Nieuwsbrief 27 - juli 2020

Maandelijks publiceert CJG Rijnmond een nieuwsbrief voor samenwerkingspartners, stakeholders en professionals. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze automatisch ontvangen? Meld u nu aan!

Gezondheidsmonitor Jeugd:
Jongeren minder positief over eigen gezondheid

De meeste jongeren in ons werkgebied vinden hun gezondheid (zeer) goed. Wel wordt de groep die dit vindt minder groot. De omvang van psychosociale problemen in Rotterdam-Rijnmond is toegenomen. Dit is een van de bevindingen uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, die GGD Rotterdam-Rijnmond en het RIVM in 2019 samen hebben uitgevoerd.
Een andere opvallende uitkomst is de stagnatie van de landelijk dalende trend van roken en alcoholgebruik onder jongeren. In onze regio zien we daarentegen dat jongeren minder vaak roken dan in 2015 en vooral vierdeklassers minder alcohol drinken. Lees meer over de resultaten op onze website: Jongeren minder positief over eigen gezondheid.

Wethouder Reshma Roopram schrijft blog
over de kracht van jeugdpreventie

Het is een war(m)e hartenkreet geworden, het blog dat de Barendrechtse wethouder Reshma Roopram schreef onder de titel Samen de schouders eronder!.
In juni werd in de gemeenteraad de door haar geïnitieerde pilot Preventief Jeugdbeleid vastgesteld. Met deze nieuwe aanpak wil de gemeente los van alle ‘schotten’ en over de grenzen heen samen met alle partners in de stad investeren in preventie, waarbij het belang van het kind altijd voorop staat. Reshma Roopram is naast wethouder Jeugd, ook voorzitter van de Raad voor het Publiek Belang van CJG Rijnmond.

Vanaf 1 juli medisch dossier ook online op te vragen

Ouders of verzorgers hebben het recht om het medische dossier van hun kind in te zien of een kopie daarvan op te vragen. Met ingang van 1 juli 2020 is het voor (zorg)organisaties verplicht om dat ook digitaal aan te bieden.

Het dossier geeft een beeld van de gezondheidssituatie en de ontwikkeling van het kind met als doel goede en passende zorg te bieden. Zorgverleners zijn verplicht om deze gegevens bij te houden. Meer informatie vindt u op onze website.

Website Jongeren Hulp Online:
anonieme en gratis ondersteuning

Op jongerenhulponline.nl vinden jongeren het gebundelde aanbod van 6 (bekende) hulplijnen die snel, anoniem en gratis hulp bieden. Hoe groot of klein het probleem ook is, jongeren zijn hier op de juiste plek. Ook om alleen even hun hart te luchten.

De website is bedoeld om jongeren op weg te helpen, zodat zij direct (online) ondersteuning vinden en wordt voorkomen dat ze - al googelend - verdwalen in het woud van instanties, hulpverleners, websites en bedrijven.

Actuele informatie corona op themapagina NJi.nl

Nu de coronamaatregelen verder zijn versoepeld, wordt er een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid om verstandige keuzes te maken.

Het NJi heeft op zijn themapagina alle actuele informatie verzameld. Hier kunnen kinderen, jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers betrouwbare informatie vinden over het coronavirus en de invloed hiervan op opgroeien en opvoeden. Actuele vragen over het omgaan met de noodzakelijke beperkingen worden beantwoord. Hoe gaan we als samenleving de komende tijd om met het coronavirus?

Week tegen Kindermishandeling:
inschrijven passend lesaanbod vanaf 2 september

Van 16 tot en met 22 november is de Week tegen Kindermishandeling. Het thema dit jaar is: Ik zie jou en laat je niet los. De gemeente Rotterdam wil zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken.

Vanaf 2 september kunnen scholen zich op de website van de gemeente Rotterdam inschrijven voor een passend lesaanbod, zoals workshops en theatervoorstellingen, om het onderwerp bespreekbaar te maken in de klas.
Fijne vakantie!

Voor de meeste kinderen - en ouders - is de zomervakantie begonnen. Wij wensen iedereen een zonnige, zorgeloze zomer toe! In september ontvangt u de volgende nieuwsbrief weer, want ook wij gaan er even tussenuit.
 
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Email
Email
Website
Website
Copyright © 2020 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond.
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen?
Schrijf u dan uit.
Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Klik dan
hier