Copy

Nieuwsbrief 38 - augustus 2021

Kinderen die met hoepels buitenspelen

Maandelijks publiceert CJG Rijnmond een nieuwsbrief voor samenwerkingspartners, stakeholders en professionals. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze ook graag ontvangen? Meld u nu aan!

Doe mee aan Diversity Day: Jezelf zijn werkt!

Sinds 2019 vieren we op de eerste dinsdag in oktober Diversity Day. Ook CJG Rijnmond staat op deze dag stil bij thema’s als inclusie, diversiteit en verbondenheid. Onder het motto ‘Jezelf zijn werkt’ willen bedrijven die deelnemen aan Diversity Day laten zien dat een mix van mensen met een verschil in culturele afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd, gender of arbeidsvermogen positief is.
Zo werken we samen aan een maatschappij waarin we ieders unieke talenten waarderen en benutten. Kennisorganisatie Movisie deelt op haar platform Inclusie en Diversiteit veel informatie. Zij ondersteunen organisaties om hiermee aan de slag te gaan.

Corona-editie van Signalen Ophalen verschenen

Vlak voor het zomerreces verscheen een speciale CJG-beleidsadviesnota ‘Corona als vergrootglas’, waarin is ingezoomd op de impact van corona op het welbevinden van jeugdigen en het gezin. Op basis van uitgebreid onderzoek heeft de afdeling Beleid & Onderzoek de belangrijkste uitkomsten duidelijk in kaart gebracht. Ook zijn er aanbevelingen gedaan.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het gemeente-specifieke rapport van 'Signalen Ophalen'. Deze verschijnt begin november.

CJG-vrijwilliger Shadia in de spotlight

In het Jaar van de Vrijwilliger besteden wij extra aandacht aan onze honderden vrijwilligers. Dit zijn ouders die zich inzetten om andere ouders te helpen. Shadia Abdulghani is er een van. Zij is moeder van drie kinderen, komt oorspronkelijk uit Somalië en werkt op een basisschool. Daar kwam zij in aanraking met de coördinator van ons project 'Vrouwelijke Genitale Verminking'.
‘Er was nog iemand nodig uit Somalië en ik zei meteen: "waarom niet?"’, vertelt ze.
Shadia staat in deze nieuwsbrief extra in de spotlight. Lees hier haar interview.

Geslaagd voor HKZ-certificaat!

Eind juni vond de hercertificering plaats voor ons HKZ-kwaliteitscertificaat. De auditors waren tevreden en het certificaat is verlengd. CJG Rijnmond kreeg complimenten voor de bevlogenheid van onze JGZ-professionals en de manier waarop we rekening houden met risico's en gebruik maken van kansen.

Verder beoordeelden zij onze dienstverlening aan ouders en kinderen en onze vernieuwingskracht als positief. Een resultaat waar we zeer trots op zijn!

Najaarscursus Puberchallenge start binnenkort

Het is één van de meest succesvolle online cursussen van CJG Rijnmond: de Puberchallenge. Twee keer per jaar loggen honderden ouders in om in 5 weken tijd alles te weten te komen over de ontwikkeling van hun puber. De cursus wordt gegeven door onze (ortho-)pedagogen en start op 16 september.

Deelnemers kunnen zich ook aansluiten bij een besloten Facebookgroep. Hier kunnen ouders vragen stellen en ervaringen uitwisselen met andere puberouders en deelnemers. Inschrijven voor de Puberchallenge kan via onze website.

Is er behoefte aan Daddy’s Place op Zuid?

In het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) werken studenten, docenten én praktijkpartners samen aan complexe vraagstukken in Rotterdam-Zuid. Zo wordt er gekeken of er een platform moet komen voor jonge vaders, die hen voorbereidt op het ouderschap. Hiervoor werd Marco Fontein, verpleegkundig specialist bij CJG Rijnmond, uitgebreid geïnterviewd. Wat is volgens hem de meerwaarde van zo’n Daddy’s Place?
Lees hier het interview.

Taalcongres op 6 september
Zo’n 90.000 Rotterdammers hebben moeite met lezen en schrijven. Hoe herken je als professional laaggeletterdheid op de werkvloer, op het schoolplein of in de spreekkamer? En wat kun je eraan doen? Met het Taalcongres op 6 september geeft de gemeente Rotterdam het startsein voor de Week van Lezen en Schrijven. 
Meer informatie
Week van de Opvoeding 2021
Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk, maar soms best lastig. Daarom staat de Week van de Opvoeding (4 t/m 10 oktober) dit jaar in het teken van opvoeden en ouderschap, met als thema: 'Vertel eens'. Ouders én professionals die te maken hebben met opvoeden staan er niet alleen voor. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen ouders, medeopvoeders en professionals.
Meer informatie
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Email
Email
Website
Website
Copyright © 2021 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond.
Wil je geen e-mail meer van ons ontvangen? Schrijf je dan hier uit.
Stuur deze email door of pas je gegevens aan.