Copy
Lees deze email in uw browser.
Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen? Schrijf u dan uit.

Nieuwsbrief 23 - maart/april 2020 

Dit is een extra uitgave van de maandelijkse nieuwsbrief van CJG Rijnmond voor samenwerkingspartners, stakeholders en professionals. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze automatisch ontvangen? Meld u nu aan!

Aangepaste dienstverlening CJG door coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het RIVM hebben de dringende oproep gedaan om juist nu door te gaan met vaccineren, om uitbraken van andere infectieziekten te voorkomen. Uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma heeft voor ons daarom absolute prioriteit in de triage van contactmomenten. Vooral wanneer kinderen nog geen basisimmuniteit hebben opgebouwd.
Andere consulten laten wij zoveel mogelijk doorgaan via (beeld)bellen. Ouders of jongeren waarvan wij geen telefoonnummer hebben, krijgen per brief een uitnodiging om contact met ons op te nemen. Ons interne crisisteam Infectieziekten houdt de handelingsperspectieven voor onze professionals en het aangepaste contactmomentenschema continu actueel. Wilt u meer informatie over onze aangepaste dienstverlening door het coronavirus? U leest het op onze website

Alternatieve werkwijze meningokokkenvaccinatie

In de extra editie van deze nieuwsbrief, die wij woensdag 18 maart verstuurden, vertelden wij u te zoeken naar een manier om 14-jarigen toch zo snel mogelijk te vaccineren tegen de meningokokkenziekte typen A,C, W en Y, ondanks het niet doorgaan van de vaccinatiedagen.
Dit is belangrijk, omdat meningokokkenziekte type W nog steeds circuleert. Inmiddels hebben wij een alternatieve werkwijze ontwikkeld: we nodigen jongeren uit voor een vaccinatie op een van onze CJG-locaties. We testen dit bij CJG IJsselmonde en evalueren dit op korte termijn. Daarna rollen wij de aangepaste werkwijze uit over de andere CJG-locaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zo verwachten wij, zoals is verzocht door het RIVM, deze jongeren (vrijwel) allemaal uit te kunnen nodigen vóór 1 juli 2020.

Extra aandacht voor kwetsbare kinderen, juist nu

Onze professionals monitoren alle kinderen. Vooral in deze tijd is extra aandacht nodig voor de kwetsbare kinderen. Daarom hebben we onze handelingsperspectieven uitgebreid met: één voor kwetsbare gezinnen (waaronder gezinnen met kinderen op het speciaal onderwijs); één voor ouders die zelf contact opnemen in verband met spanningen thuis en één voor nieuwkomers. Deze laatste hebben wij graag in beeld, omdat zij deel kunnen uitmaken van de groep kwetsbare kinderen. Niet alleen vanwege het niet volledig gevaccineerd zijn, maar ook door mogelijke andere gezondheidsrisico's.
 
Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Rotterdam is er een werkgroep gestart om kinderen en gezinnen die zorg nodig hebben in beeld te krijgen én te kijken hoe zij passende zorg en opvang kunnen ontvangen. Afspraken hierover worden gemaakt met school, welzijn, wijkteam, CJG, PPO en andere partners in het wijknetwerk. 
Over onze aandacht voor kwetsbare kinderen tijdens de corona-crisis, geeft CJG-stafarts Inge Moorman een interview aan de Stadskrant Rotterdam. Zodra dit wordt gepubliceerd delen wij dit met u via onze website en in de volgende nieuwsbrief.

Alle CJG-locaties zijn coronaveilig

Op onze CJG-locaties doen wij er alles aan de aangepaste dienstverlening zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren. Zo hebben alle locaties de looproutes aangegeven en de geadviseerde afstand van 1,5 meter duidelijk aangegeven. Ook ontwikkelden wij voorlichtingsmaterialen om onze bezoekers te attenderen op de geldende de coronamaatregelen, zoals deze poster over handen wassen.

Dienstverlening CJG aan scholen

Ondanks de scholen die dicht zijn en onze dienstverlening die is aangepast, zijn wij ook voor schoolprofessionals gewoon bereikbaar voor vragen. Ook kunnen zij kinderen en ouders, met toestemming, aan ons doorverwijzen. Wilt u, als schoolprofessional, contact met ons? Dat kan via uw CJG-contactpersoon. Of neem contact op met ons via telefoonnummer 088 - 20 10 000 of e-mailadres info@centrumvoorjeugdengezin.nl.

Professionals ondersteunen GGD Rotterdam-Rijnmond

Het coronavirus bezorgt de GGD Rotterdam-Rijnmond extra drukte. Vanuit het bestaande convenant en het crisisplan Infectiezieken zorgt een tiental CJG-professionals voor tijdelijke ondersteuning. Jeugdarts Valerie Schokkenbroek deelt na ruim een week haar ervaring: 'We nemen monsters af bij patiënten thuis en telefonisch beantwoorden wij vragen van huisartsen en mensen uit de regio.
Het is wisselend heel druk en rustiger. Als er bijvoorbeeld een persconferentie is geweest, merken we dat duidelijk aan het aantal telefoontjes. Ik vind het fijn om te kunnen helpen, want mensen hebben veel vragen. Daarnaast vind ik het mooi om te zien hoe de samenwerking verloopt: naast het CJG helpen ook andere organisaties de GGD, en CJG-collega’s nemen mijn gewone taken over in de weken dat ik bij de GGD werk!’

Vragen? Laat het ons weten! 

Wij zijn ervan overtuigd dat het ons, met wederzijds begrip en onderling vertrouwen, lukt de samenwerking tussen u en ons ook in deze uitzonderlijke tijd goed te laten verlopen. Heeft u vragen, dan kunt u uw contactpersoon bij het CJG benaderen. Aanvullende informatie over onze aangepaste dienstverlening en het nieuwe contactmomentenschema, vindt u op de website cjgrijnmond.nl (voor professionals) of op onze themapagina over het coronavirus centrumvoorjeugdengezin.nl/corona (voor ouders). Voor algemene achtergrondinformatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de webpagina over het coronavirus (COVID-19).
 
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Email
Email
Website
Website
Copyright © 2020 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond.
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen?
Schrijf u dan uit.
Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Klik dan
hier