Copy
Lees deze email in uw browser.
Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen? Schrijf u dan uit.

Nieuwsbrief 18 - oktober 2019

Maandelijks publiceert CJG Rijnmond een nieuwsbrief voor samenwerkingspartners, stakeholders en professionals. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze automatisch ontvangen? Meld u nu aan!

Centrale inlooplocatie CJG Centrum open voor iedereen

Onder toeziend oog van Hans Butselaar (CJG Rijnmond) en Theo Kemperman (Bibliotheek Rotterdam) opende wethouder Judith Bokhove op 7 oktober met één ferme knip de nieuwe locatie CJG Centrum: 'De deuren op deze centrale locatie gaan nu letterlijk open naar ontwikkeling én taal.' Aansluitend testte de wethouder een van de innovaties binnen de jeugdgezondheidszorg: op het unieke meet- en weegstation bepaalde zij de lengte en het gewicht van de 5 maanden oude Xem. Zijn moeder zette de resultaten direct in zijn digitale dossier. Judith Bokhove zei onder de indruk te zijn van de open, vriendelijke sfeer op het CJG en vond de speciale kolfkamer een 'uitkomst voor moeders die hier in de buurt zijn'.

CJG Centrum is een centrale inlooplocatie. Iedereen is welkom mét, maar ook zonder afspraak. 'Wij zijn een concept center', zei locatiemanager Violetta Mc Laughlin in haar openingsspeech. 'Naast goede jeugdgezondheidszorg in de wijk, zullen hier ook innovatieve ideeën uitgewerkt en getoetst worden. Bijvoorbeeld de vrije inloop en zeer ruime openingstijden. Ik geloof erin dat we de toekomst niet moeten tegenhouden, maar dat we samen juist de toekomst kunnen maken!'

We maakten een impressie van de officiële opening, die we publiceerden op ons Youtubekanaal.

Uit klanttevredenheidsonderzoek blijkt:
Een prik? Het is écht zo gepiept!

Ruim 35.000 kinderen kwamen in september en oktober naar het CJG voor hun vaccinaties. We vaccineerden 9-jarigen tegen onder meer polio en mazelen, tienermeisjes tegen het HPV-virus en jongeren tegen meningokokken. Uit ons klanttevredenheidsonderzoek bleek dat 82% van de 837 ondervraagden de prik écht zo gepiept vond! 

De gemiddelde wachttijd was maximaal 10 minuten en 41% van de respondenten gaf zelfs aan binnen 5 minuten geholpen te zijn.  Lees verder over het KTO.

Pilot over 24/7 bereikbaarbeid JGZ

CJG Rijnmond participeert in een pilot om ervaring op te doen met onze bereikbaarheid buiten reguliere openingstijden. Landelijk blijkt er een toename te zijn van JGZ-vragen die in de avond, het weekend en ’s nachts worden gesteld. Met deze landelijke pilot zullen ouders, maar ook jongeren, via onze website doorgeleid worden naar een externe partij die de telefoontjes en chatvragen beantwoordt. We houden u op de hoogte van de start van deze 24/7-service en de voortgang ervan.

In het AD vertelt Martijn Heijnen-van Oudheusden hoe wij inspelen op de veranderende behoefte van ouders, zoals de 24/7 bereikbaarheid. Hij vertelt vanuit het oogpunt van zijn functie als directeur, maar in een uitgebreid persoonlijk interview ook over zijn beleving als vader.

Pieter Stenger neemt afscheid van CJG Rijnmond

Begin oktober nam hij afscheid van zijn collega’s én van de organisatie waarbij hij vanaf de start in 2010 intensief en met plezier betrokken was; bestuurder Pieter Stenger wil zijn blik naar buiten richten en koos voor een nieuwe stap in zijn carrière, die van zelfstandige. Wij zijn Pieter ontzettend dankbaar voor zijn jarenlange inzet en visie. Met hem werd CJG Rijnmond een vaste waarde binnen de JGZ.

Zijn vertrek valt samen met een nieuwe organisatiestructuur, waarbij de taken en verantwoordelijkheden lager in de organisatie zijn ondergebracht. Daarmee is Hans Butselaar als enige bestuurder verantwoordelijk, ondersteund door directeuren Bedrijfsvoering en Jeugd en Gezin.  In een latere editie van deze nieuwsbrief informeren wij u uitgebreider hierover.

CJG Rijnmond biedt vaccinatie maternale kinkhoest aan

Vanaf 16 december 2019 krijgen vrouwen die op dat moment 22 weken of langer zwanger zijn een kinkhoestvaccinatie aangeboden. Dit is een nieuwe toevoeging aan het Rijksvaccinatieprogramma. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) voert dit uit, zo bepaalde staatssecretaris Bruins vorig jaar. CJG Rijnmond gaat de vaccinaties aanbieden, onder andere tijdens speciale consulten en inloopspreekuren. U leest er meer over op onze vaccinatiewebsite.

Blokhuis: 'Breng meer samenhang in preventie'

Effectieve preventie gericht op een gezonde jeugd vraagt om een betere integrale aanpak waarbij programma's goed op elkaar aansluiten, zo blijkt uit een evaluatie over jeugdpreventie. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS gaat hierover in gesprek met gemeenten.

Het ministerie van VWS heeft de programma's Gezond, veilig en kansrijk opgroeien en Aanpak overgewicht jeugd geëvalueerd. Uit beide evaluaties blijkt dat preventie effectiever is als alle betrokken partijen (landelijk en lokaal) integraal samenwerken. Blokhuis wil weten wat er nodig is om tot een effectievere aanpak te komen. Lees verder.

CJG-krant GROEI!

Afgelopen weken zijn meer dan 550.000 exemplaren van onze themakrant GROEI! huis aan huis verspreid in de regio Rotterdam-Rijnmond. De krant staat vol interessante portretten, interviews, veelgestelde vragen en leuke weetjes. Naast de papieren krant, is er ook een online versie van de CJG-krant per gemeente. Deze kunt u lezen op onze eigen website.
Veel leesplezier!

Vlog uit Denemarken

Na haar avontuur met collega Evi in Zweden liep CJG-manager Esther Spans in haar zomervakantie een dag mee met jeugdverpleegkundige Kirsten Birk Johannsen uit Denemarken. ‘Het was een unieke kans om zo dichtbij de JGZ en gezinnen uit een ander land te komen’, zegt Esther. Met dit bezoek sluit zij haar rol als JV Ambassadeur af.
Bekijk de vlog
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Email
Email
Website
Website
Copyright © 2019 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond.
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen?
Schrijf u dan uit.
Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Klik dan
hier