Copy

Nieuwsbrief 28 - september/oktober 2020

Maandelijks publiceert CJG Rijnmond een nieuwsbrief voor samenwerkingspartners, stakeholders en professionals. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze ook graag ontvangen? Meld u nu aan!

CJG Rijnmond past dienstverlening aan door impact corona

Wij willen goede en passende jeugdgezondheidszorg blijven bieden aan álle kinderen in ons werkgebied, ook nu het coronavirus ons nog steeds in de greep houdt. Onder de huidige omstandigheden lukt dat alleen als we onze dienstverlening aanpassen. 
Onze belangrijkste uitgangspunten zullen niet veranderen: de zorg voor kwetsbare kinderen, onze vroeg signalerende rol, tijdig geven van vaccinaties en bieden van minimaal 1 contactmoment in het basis- en voortgezet onderwijs.  De aanpassing zit vooral in de peuterleeftijd, waar 2 afspraken op 2- en 3-jarige leeftijd worden vervangen door 1 peuterconsult.

Voorrang primair proces
Ook een aantal lopende CJG-projecten hebben we moeten pauzeren om ons primaire proces voorrang te kunnen geven. Begin 2021 kijken we opnieuw naar de mogelijkheid voor hervatting. Onze opdrachtgevers (gemeenten) en samenwerkingspartners (zoals scholen en peuterspeelzalen) zijn hierover al eerder persoonlijk geïnformeerd of hebben onlangs een brief ontvangen. Ons aangepaste aanbod en het laatste nieuws vindt u op onze Corona themapagina.

Kick-off gezamenlijk aanmeldpunt Moeders van Rotterdam

De pilot Gezamenlijk aanmeldpunt zwangeren van Moeders van Rotterdam werd op 14 september geboren. In Rotterdam sluiten wij hierbij aan met onze prenatale huisbezoeken. De pilot zorgt voor een aanpassing van de aanmeldroute voor de prenatale huisbezoeken.
Het maakt het voor geboortezorgpartners (verloskundigen, ziekenhuizen, kraamzorg) makkelijker om zwangeren aan te melden. Een verloskundige of gynaecoloog hoeft niet meer na te denken welke interventie het best past; het aanmeldpunt verzorgt de triage en beoordeelt welke interventie (Voorzorg, Moeders van Rotterdam, Prenataal Stevig Ouderschap, prenatale huisbezoeken of moedermentoren) het best past. De pilot loopt tot september 2021.

Boeiende podcastserie:
Leven en werken met het coronavirus

Wat zijn de gevolgen van corona voor professionals die met kinderen, jongeren en hun ouders werken? Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) maakte een serie podcasts waarin verschillende professionals uit het jeugdveld vertellen over hun ervaringen van de laatste maanden en nieuwe inzichten delen met hun luisteraars.

In de serie komen onder anderen een medewerker Ouder- en Kindteam Amsterdam, een leerkracht en zorgmanager aan het woord. De 4 afleveringen kunt u beluisteren op de website van het NJi.

Peuterconsulent Meryem vertelt in Onderwijs010
over de drijfveren in haar werk

‘Ik vind dat ieder kind een gelijke kans verdient en heb zelf ervaren hoe je als kind achterstand op kan lopen door de omgeving waarin je opgroeit. Ouders hebben een grote rol in de taalontwikkeling van hun kind. Een taalrijke omgeving is belangrijk, net als op jonge leeftijd de Nederlandse taal leren. De voorschool is daarvoor de beste plek.’

Meryem Taner werkt als peuterconsulent op onze CJG-locatie Feijenoord. In een interview met Onderwijs010 vertelt zij enthousiast over wat haar drijft in haar werk. Lees het hele interview op de website van Onderwijs010.

Samen Toekomst Maken coronaproof met hybride opzet

In maart van dit jaar werd besloten om het event Samen Toekomst Maken te verplaatsen van 16 april naar 27 oktober 2020. Inmiddels blijkt dat het aanvankelijke idee om op die dag met honderden mensen samen te komen in De Fabrique in Utrecht geen realistisch scenario is. Daarom is de afgelopen weken hard gewerkt aan een nieuwe, hybride opzet van Samen Toekomst Maken.

Er komen 2 zalen met een eigen programma en de mogelijkheid om online óf offline mee te doen. U kunt zich nog  aanmelden voor Samen Toekomst Maken.

Week van de Opvoeding 2020 over ‘staan en opvallen’

Als opening van de Week van de Opvoeding organiseert het Nederlands Jeugdinstituut op maandag 5 oktober een webinar over het belang van steun bij opvoeden en ouderschap.
Het thema dit jaar is Staan en Opvallen. Soms gaan het ouderschap en de opvoeding met vallen en opstaan. Het is dan ook fijn om te merken dat je er niet alleen voor staat. Tijdens het webinar wordt onder andere de betekenis van de term medeopvoeders besproken en de steun die zij bieden. U kunt zich nog voor het webinar inschrijven.
Online opvragen
medisch dossier
Ouders hebben het recht om het medische dossier van hun kind in te zien of een kopie daarvan op te vragen. Vanaf 1 juli is het voor (zorg)organisaties verplicht om dat ook digitaal aan te bieden.
Meer informatie
Werken bij het CJG ...
 
… voor wie elk kind belangrijk vindt. Ken u iemand die eraan wil bijdragen dat alle kinderen in de regio Rotterdam-Rijnmond gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien? 
Bekijk de vacatures
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Email
Email
Website
Website
Copyright © 2020 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond.
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen? Schrijf u dan hier uit.
Stuur deze email door of pas uw eigen gegevens aan.