Copy
Lees deze email in uw browser.
Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen? Schrijf u dan uit.

Extra nieuwsbrief: CJG Rijnmond en het coronavirus

Dit is een extra uitgave van de maandelijkse nieuwsbrief van CJG Rijnmond voor samenwerkingspartners, stakeholders en professionals. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze automatisch ontvangen? Meld u nu aan!

Aangepaste dienstverlening CJG door coronavirus

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) en de onvoorspelbaarheid daarvan, beheersen op dit moment onze samenleving. De verscherpte landelijke maatregelen, zoals afgelopen zondag zijn ingesteld door de regering, hebben vanzelfsprekend ook invloed op de dienstverlening van CJG Rijnmond. Zo verminderen wij het aantal contactmomenten, doen wij consulten waar mogelijk telefonisch en gaan de vaccinatiedagen niet door. Wij hebben daarvoor nauw contact met het RIVM, GGD Rotterdam-Rijnmond en volgen de landelijke richtlijnen van de JGZ.
 

Maatwerk

Bij onze aangepaste dienstverlening focussen we erop situaties te voorkomen waarin kinderen ernstig ziek kunnen worden of in een onveilige situatie terecht kunnen komen. In de praktijk betekent dit dat we het Rijksvaccinatieprogramma zo veel mogelijk blijven uitvoeren. Aan kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties zullen wij maatwerk bieden.
 

Aangepaste dienstverlening in het kort

Voorlopig gaan de inloopspreekuren op onze CJG-locaties niet door. Dit geldt ook voor onze themabijeenkomsten. De inloopspreekuren waar vrouwen die 22 weken of langer zwanger zijn een vaccinatie tegen kinkhoest kunnen halen, gaan wél door.
 
Onze vaccinatiedagen stellen wij in elk geval uit tot na de zomervakantie. Dit vormt geen bezwaar voor de bescherming tegen de infectieziekten difterie, tetanus en polio (DTP), bof, mazelen en rodehond (BMR) en het humaan papillomavirus (HPV). Wie nu was uitgenodigd, krijgt voor onze vaccinatiedagen in het najaar opnieuw een uitnodiging.
 
Voor de vaccinatie tegen meningokokkenziekte typen A, C, W en Y zoeken wij naar een manier waarop wij deze toch kunnen aanbieden vóór 1 juli 2020. Meningokokkenziekte type W circuleert namelijk nog steeds, waardoor wij hiertegen bij voorkeur voor de zomervakantie vaccineren.
 

Informatie voor ouders

Op onze website centrumvoorjeugdengezin.nl leggen wij aan onze klanten (ouders/verzorgers) uit hoe onze dienstverlening er de komende tijd uitziet. Ook delen we daarin de afspraken die voor iedereen belangrijk zijn om zich aan te houden. Denk aan: niet naar een afspraak komen bij hoesten, benauwd zijn of een flinke neusverkoudheid. Vanzelfsprekend houden wij deze website actueel.
 

Maatregelen voor CJG-professionals

Aan onze professionals vragen wij de landelijke maatregelen voor zorgpersoneel te volgen. Dit betekent onder andere dat medewerkers zonder klantcontact thuiswerken, medewerkers met hoestklachten geen klantcontact hebben, en dat zoveel mogelijk medewerkers beschikbaar zijn voor eventuele vervanging van collega’s.
 

Wat betekent dit voor u?

Wij begrijpen dat de genomen maatregelen ook gevolgen hebben voor u als relatie van CJG Rijnmond. Wellicht heeft u een afspraak op een van onze locaties of werkt u samen met onze professonials op school, in de praktijk of in de wijk. Wij vragen u om, mocht dat nodig zijn, samen met uw contactpersoon bij het CJG hierover aangepaste afspraken te maken.
 

Meer informatie

Heeft u vragen, dan kunt u uw contactpersoon bij het CJG benaderen of een e-mail sturen naar corona@cjgrijnmond.nl.  Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Aanvullende informatie over onze aangepaste dienstverlening en het nieuwe contactmomentenschema, vindt u op de website cjgrijnmond.nl (voor professionals) of centrumvoorjeugdengezin.nl (voor ouders). Het RIVM heeft een webpagina over het coronavirus (COVID-19), waarnaar wij verwijzen voor algemene achtergrondinformatie over het coronavirus.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat met wederzijds begrip en onderling vertrouwen de samenwerking tussen u en CJG Rijnmond ook in deze uitzonderlijke tijd goed zal blijven verlopen. Wij verwachten u met deze brief voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel succes met uw werkzaamheden.
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Email
Email
Website
Website
Copyright © 2020 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond.
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen?
Schrijf u dan uit.
Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Klik dan
hier