Copy
Lees deze email in uw browser.
Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen? Schrijf u dan uit.

Nieuwsbrief 26 - juni 2020

Maandelijks publiceert CJG Rijnmond een nieuwsbrief voor samenwerkingspartners, stakeholders en professionals. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze automatisch ontvangen? Meld u nu aan!

Zoeken naar nieuwe oplossingen in coronatijd

Zorgen over het coronavirus weerhielden jongeren ervan om de meningokokkenvaccinatie te halen. Bij sommige CJG-locaties in ons werkgebied viel de opkomst tegen. Jeugdverpleegkundige Eefje van Winsen vertelt in de Volkskrant welke oplossing wij hiervoor vonden: ‘Op 1 locatie was de opkomst 49%. Toen hadden we, zoals gebruikelijk, alleen een brief gestuurd. Vervolgens zijn we gaan bellen. Toen kwamen er meer mensen opdagen, maar liefst 84%.’
Door jongeren actief te benaderen, steeg de opkomst voor de vaccinatie tegen meningokokkenziekte. We konden zorgen wegnemen en waar nodig - bijvoorbeeld omdat iemand klachten had - een  nieuwe afspraak maken. Het volledige artikel kunt u lezen via onze website.

RIVM-richtlijn aangepast:
kinderen met snotneus toch naar school en kinderopvang

De afgelopen weken was een snotneus één van de beleidsonderwerpen waar ouders, scholen, maar ook jeugdartsen zich voor hebben ingezet. Grote aantallen kinderen konden door hun neusverkoudheid namelijk niet naar de kinderopvang of school. Daar komt nu verandering in.
Op advies van jeugdartsen (AJN) heeft het Outbreak Managementteam van het RIVM zich nogmaals gebogen over het beleid rondom neusverkoudheid bij kinderen. ‘Kinderen zijn nu eenmaal veel verkouden en hebben dat nodig om weerstand op te bouwen’, aldus de jeugdartsen.

Kinderen van 0 tot 6 jaar mogen daarom als zij verkouden zijn en geen koorts hebben onder bepaalde voorwaarden weer naar de kinderopvang of school. Om te bepalen of een kind inderdaad kan komen, zijn vragenlijsten en beslisbomen ontwikkeld door AJN en belangenvereniging BOinK. De herziene handreiking bij neusverkouden kinderen vindt u op de website van het RIVM.

Ondersteuning CJG op scholen en kinderopvang

Voor de volledige opening van scholen en kinderopvang zijn landelijk diverse protocollen opgesteld. Wij kunnen ondersteunen bij het duiden hiervan. Onze professionals kunnen bijvoorbeeld de angst voor een besmetting reduceren door uitleg te geven, meedenken over wat de huidige situatie sociaal-emotioneel betekent voor kinderen en hun ouders of verzorgers, en verwijzen naar ondersteunende informatie. Ook blijven wij oog hebben voor en gericht contact zoeken met kwetsbare kinderen en gezinnen. Ondanks de herstart van scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn namelijk nog steeds niet alle kinderen in beeld.

Jeugdexpertclub adviseert kabinet bij corona-aanpak

Een expertclub van jongeren gaat het kabinet de komende maanden adviseren over de coronamaatregelen. Deze club moet concrete plannen opstellen voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en de woningmarkt en die plannen bespreken met premier Rutte en een betrokken minister. Het doel: jongeren betrekken bij beslissingen van het kabinet. Waarschijnlijk vindt vóór de zomer een gesprek plaats over de arbeidsmarkt, waarbij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken wordt. Lees verder.

Datalek bij CJG Rijnmond

Kort geleden probeerden onbevoegden door phishing in te breken in ons computersysteem. Dit is een vorm van internetfraude en daarom strafbaar. Wij ondernamen direct actie. Zo deden wij een officiële melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, deden wij aangifte en schakelden wij een gespecialiseerd bureau in om uitgebreid onderzoek te doen. Uit dat onderzoek bleek gelukkig dat er geen toegang is geweest tot cliëntdossiers. Het volledige bericht leest u op onze website.

JouwGGD bestaat 5 jaar

JouwGGD.nl is een samenwerking tussen GGD’en en jeugdgezondheidsorganisaties, waaronder het CJG. Al 5 jaar kunnen jongeren tussen de 13 en 23 jaar hier gerichte informatie vinden. Op de website komt een breed scala aan onderwerpen aan bod, van gezondheid tot relaties, lichaam, seks, gevoel, genotmiddelen en media. Ook kunnen jongeren praten over onderwerpen die ze thuis liever niet bespreken.

Naast de informatie die zij online kunnen opzoeken, kunnen jongeren vragen stellen aan een GGD-arts of een jeugdverpleegkundige van het CJG. Ze kunnen chatten, een bericht op het forum plaatsen of een e-mail sturen aan een professional. Vanuit onze organisatie zijn 3 jeugdverpleegkundigen opgeleid voor de chatspreekuren.

CJG-inzet bij GGD

Onze professionals ondersteunen de GGD bij de uitvoering van werkzaamheden rondom het coronavirus. Dit blijven zij doen tot 1 september. Jeugdarts Valerie deelt regelmatig haar ervaringen op deze tijdelijke werkplek.
CJG-ervaring bij GGD

Werken bij het CJG ...

... voor wie elk kind belangrijk vindt. Kent u iemand die eraan wil bijdragen de kinderen in de regio Rotterdam-Rijnmond gezond, veilig en kansrijk op te laten groeien? Wij zijn op zoek naar meerdere jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen.
Bekijk de vacatures
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Email
Email
Website
Website
Copyright © 2020 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond.
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen?
Schrijf u dan uit.
Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Klik dan
hier