Copy

Nieuwsbrief 34 - april 2021

Maandelijks publiceert CJG Rijnmond een nieuwsbrief voor samenwerkingspartners, stakeholders en professionals. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze ook graag ontvangen? Meld u nu aan!

Kinderen met migratieachtergrond worden minder vaak gevaccineerd

Voor het eerst is een analyse gemaakt van de vaccinatiegraad onder kinderen met verschillende migratieachtergronden. Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht (G4) is het hoogst onder kinderen en jongeren uit gezinnen zonder een migratieachtergrond.
Bij de vaccinaties tegen de meningokokkenziekte (MenACWY) en baarmoederhalskanker (HPV) zijn de verschillen tussen mét en zónder migratieachtergrond het grootst. Jongeren met een Turkse en Marokkaanse achtergrond blijken het minst vaak gevaccineerd te zijn tegen deze ziekten; van hen is 15% gevaccineerd tegen HPV en 58% tegen de meningokokkenziekte. Bij jongeren zonder migratieachtergrond ligt de vaccinatiegraad in de 4 grote steden respectievelijk op 61% (HPV) en 88% (MenACWY).
Meer informatie? Lees het hele artikel op onze website. Of bekijk de aangepaste Feitenkaart Vaccineren van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Bondgenoten buigen zich over 'ontwikkelen, opgroeien en opvoeden in het Rijnmond van 2030'

De wereld waarin Rijnmondse kinderen en jongeren opgroeien is volop in beweging. Ze groeien op in een zeer diverse samenleving waarin de mogelijkheden oneindig lijken. Tegelijkertijd hebben ze te maken met toenemende prestatiedruk en groeiende ongelijkheid. 

Hoe kunnen professionals uit het jeugddomein inspelen op deze veranderingen? De Bondgenoten uit het jeugddomein, waaronder de gemeente Rotterdam en CJG Rijnmond, hebben deze uitdaging opgepakt door samen vooruit te kijken naar 2030.
Interesse in het rapport? Download de toekomstverkenning.

CJG Rijnmond jaarverslag 2020: verrassende visual

Onlangs verscheen ons digitale, doorklikbare jaarverslag 2020. In één oogopslag ziet u de belangrijkste punten van vorig jaar. Zo bereikten wij 87,8% van de 275.364 kinderen (0-18 jaar) in de regio Rotterdam-Rijnmond, werden 6.196 zwangeren gevaccineerd tegen kinkhoest en werkten er 681 professionals bij onze organisatie.
Veel ‘lezers’ van het jaarverslag waren verrast door de innovatieve snufjes. Bestuurder Hans Butselaar is bijvoorbeeld te beluisteren via een podcast. De onderwerpen die met het coronavirus te maken hebben, lopen als rode draad door het verslag; inclusief een AAN-UIT-knop. 

Thuiswerken als jeugdverpleegkundige; hoe dan?

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de overheid opriep om zoveel mogelijk thuis te werken. RTV Rijnmond interviewde jeugdverpleegkundige en teamcoördinator Ellen Lindhout, en 2 andere streekgenoten, over hun ervaringen met werken vanuit huis.

Ellen werkt volledig vanuit huis, terwijl zij vóór corona geregeld naar het voortgezet onderwijs ging. Ze sprak dan met leerlingen over zaken als (mentale) gezondheid, de thuissituatie en eventuele hulp. Die gesprekken voert ze nu nog steeds, maar dan vanachter haar laptop. Op de website van RTV Rijnmond leest u haar verhaal en dat van de andere geïnterviewden.

Coronaproof vaccinatiedagen voor jongeren in mei en juni

CJG Rijnmond organiseert in mei en juni 9 coronaproof vaccinatiedagen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Een dezer dagen krijgen 12.842 jongeren uit onze regio een brief hiervoor thuisgestuurd. In deze uitnodiging krijgen zij een datum, tijdstip, locatie én uitleg.
De vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma zijn onverminderd belangrijk, ook nu we al ruim een jaar te maken hebben met het coronavirus. Ze beschermen kinderen tegen ernstige infectieziekten en zorgen voor groepsimmuniteit. Speciaal voor de vaccinaties tegen het humaan papillomavirus (HPV) en de meningokokkenziekte (MenACWY) organiseren wij nu 9 vaccinatiedagen met extra maatregelen tegen het coronavirus. Lees meer hierover op onze website eenprikzogepiept.nl.

Blokhuis bezoekt @ease in bibliotheek Rotterdam

Staatssecretaris Paul Blokhuis bracht donderdag 15 april een flitsbezoek aan @ease in Rotterdam, een samenwerkingspartner van CJG Rijnmond en gevestigd in de Centrale Bibliotheek. Jongeren van 12 tot 25 jaar met (beginnende) psychische en sociale problemen kunnen hier gratis en anoniem binnenlopen voor een gesprek.
Met het Steunpakket Welzijn Jeugd steunt het ministerie van VWS initiatieven die aansluiten bij de behoeften van jongeren op het gebied van hun sociaal en mentaal welzijn in coronatijd. Jongeren zijn actief betrokken bij de selectie van initiatieven. Blokhuis ging met medewerkers van @ease en de jongeren zelf in gesprek over hun ervaringen.
Praktische kenniswaaier
Wilt u als JGZ-professional of -organisatie aan de slag met de laatste wetenschappelijke kennis? In de nieuwe kenniswaaier en bijbehorende digitale publicatie van ZonMw zijn de laatste opbrengsten uit de wetenschap voor de JGZ gebundeld rond 10 herkenbare thema’s, zoals psychosociale gezondheid, sociaal domein en prenatale zorg. Kijk voor praktische tips en concrete handvatten op de website.
Ontvang een kenniswaaier
Vernieuwd cursusaanbod
Wist u al dat er veel gratis cursussen, themabijeenkomsten en webinars worden georganiseerd voor (aanstaande) ouders en kinderen in de regio Rotterdam-Rijnmond? Het complete aanbod staat sinds kort overzichtelijk bij elkaar op onze website. Er zijn cursussen over verschillende onderwerpen en fases, van zwangerschap tot een kind 18 jaar is. Dus van samen voorbereiden op het ouderschap tot omgaan met pubergedrag.
Bekijk het cursusaanbod
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Email
Email
Website
Website
Copyright © 2021 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond.
Wil je geen e-mail meer van ons ontvangen? Schrijf je dan hier uit.
Stuur deze email door of pas je gegevens aan.