Copy

Nieuwsbrief 32 - januari 2021

Maandelijks publiceert CJG Rijnmond een nieuwsbrief voor samenwerkingspartners, stakeholders en professionals. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze ook graag ontvangen? Meld u nu aan!

CJG ondersteunt GGD bij coronavaccinatiecampagne

Op 8 januari is in de regio Rotterdam gestart met de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Op basis van het convenant tussen CJG Rijnmond en GGD Rotterdam-Rijnmond is afgesproken dat wij ondersteuning bieden bij een pandemie. Vandaar dat ook onze professionals hun steentje bijdragen.
Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering helpen we mee. Wij hebben immers veel ervaring met het organiseren van grootschalige vaccinatiecampagnes. De kans is dus groot dat als u de komende weken uw prik haalt, u die krijgt van één van onze jeugdartsen. Lees verder

Cijfer klanttevredenheid vorig jaar gestegen naar een 7,8

Wij onderzoeken doorlopend met een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) hoe tevreden ouders en jongeren zijn met onze dienstverlening. De zogenaamde KTO-scorekaart toont de tevredenheid over onze CJG-locaties op basis van aspecten als bereikbaarheid, bejegening, deskundigheid, verwachting en contactfrequentie. Het gemiddelde tevredenheidscijfer van 2020 is een 7,8.
Dit is een resultaat waar we trots op zijn! De cijfers laten een licht stijgende lijn zien; in 2019 was dit een 7,6 en in 2018 een 7,5. Klanten zijn het meest te spreken over de vriendelijkheid van onze professionals en het gevoel serieus genomen te worden.
Lees meer over de KTO-cijfers op onze website.

Samenwerking met deRotterdamseZorg
voor een gezonde arbeidsmarkt in onze regio

Sinds 1 januari 2021 is CJG Rijnmond officieel lid van het samenwerkingsverband deRotterdamseZorg. Binnen dit initiatief slaan 32 zorg- en onderwijsorganisaties in de regio Rotterdam Rijnmond de handen ineen voor een gezonde arbeidsmarkt in de sectoren zorg en welzijn.
Anna-Vera van Tubergen-van Deurzen, hoofd HRM bij het CJG, legt uit waarom het zo belangrijk is om samenwerking te zoeken: 'Wat onze deelname logisch maakt, is dat ook wij regionaal werken en te maken hebben met personeelsvraagstukken. We hebben dezelfde dilemma’s als andere leden van deRotterdamseZorg. En kunnen dus veel van elkaar leren.'  Meer informatie

Online conferentie Zero Tolerance Day Rotterdam

Op Zero Tolerance Day wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor de strijd tegen genitale verminking bij vrouwen en meisjes. In Nederland doen we dat tijdens een jaarlijkse conferentie, waar kennis, ervaringen en verhalen worden uitgewisseld. Platform 6/2 organiseert dit jaar, door corona, een online conferentie.

Datadiefstal bij landelijke GGD

De landelijke GGD-organisatie (GGD GHOR) heeft aangifte gedaan van grootscheepse diefstal van persoonsgegevens afkomstig van coronatesten. Twee medewerkers van het landelijke coronatest-afsprakennummer zijn aangehouden op verdenking van datadiefstal.

Criminelen zouden het duo hebben omgekocht en de gestolen informatie misbruiken voor identiteitsfraude en phising. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn de laatste dagen veel verontruste telefoontjes binnengekomen. Hier vindt u de veelgestelde vragen over de datadiefstal.

Prikken tijdens de lockdown

De vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma zijn belangrijk, ook nu we te maken hebben met een strenge lockdown. Groepsvaccinaties, zoals jaarlijks in Rotterdam Ahoy, gaan niet door. Ouders en kinderen krijgen wel een uitnodiging thuisgestuurd om naar een CJG-locatie te komen. Dat geldt ook voor zwangeren, die de vaccinatie tegen kinkhoest willen halen.

Op onze speciale website Een prik zo gepiept vindt u alle actuele informatie
Vijf tips voor thuisonderwijs
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn scholen dicht. Dit betekent dat de meeste kinderen niet naar school gaan. Zij volgen het onderwijs thuis. Dit vraagt tijd en aandacht van ouders en kinderen. Een lastige opgave soms.
Deze tips van het NJi kunnen daarbij helpen. 
Tips voor thuisonderwijs
Coronamaatregelen
op CJG-locaties
Na de laatste persconferentie blijven onze maatregelen van kracht. Zo vragen we iedereen die ons bezoekt zich aan de afspraken te houden; kom met maar 1 begeleider per kind, houd afstand, kom op tijd en draag een mondkapje. Lees alles over onze aangepaste dienstverlening op onze website.
Corona en een afspraak
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Email
Email
Website
Website
Copyright © 2021 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond.
Wil je geen e-mail meer van ons ontvangen? Schrijf je dan hier uit.
Stuur deze email door of pas je gegevens aan.