Copy

Nieuwsbrief 29 - oktober 2020

Maandelijks publiceert CJG Rijnmond een nieuwsbrief voor samenwerkingspartners, stakeholders en professionals. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze ook graag ontvangen? Meld u nu aan!

CJG Rijnmond-factsheets ‘Signalen ophalen’
bron van informatie voor gemeenten en professionals

Onze professionals zijn de ‘ogen en oren’ van de gemeenten als het gaat om opgroeien en opvoeden. Met de methodiek Signalen Ophalen verzamelden zij dit jaar op systematische wijze signalen uit de dagelijkse praktijk, vanuit hun ontmoetingen met ouders en kinderen. De meest voorkomende signalen per gemeente zijn overzichtelijk in kaart gebracht. We maakten er, samen met de top 6 van de gehele regio Rijnmond, een handzame factsheet van die wij onlangs naar alle gemeenten stuurden.
Deze schat aan informatie kan als input dienen voor het lokaal preventief jeugdbeleid. Onze CJG-professionals kunnen hiermee nog beter aansluiten bij de behoeften van ouders en jeugdigen en meer zorg op maat leveren. Binnenkort zullen wij u op onze website uitgebreider informeren over Signalen Ophalen en de top 6 van onze regio toelichten.

Coronamaatregelen op CJG-locaties

Samen doen we er alles aan om het coronavirus te beheersen. Als ouders of jongeren naar het CJG komen dan worden zij vooraf geïnformeerd over de maatregelen die daar gelden. Zoals het dragen van een mondkapje, 1,5 meter afstand houden én met niet meer dan 1 begeleider per kind komen.
In de praktijk komt het helaas voor dat niet iedereen zich hieraan houdt of wil houden, waardoor onze professionals het soms zwaar te verduren hebben. Daarom roepen wij iedereen op: heb je een afspraak bij ons? Kijk vooraf op de website én houd je aan de afspraken!

Het belang van PATS, juist in coronatijd

Wanneer een leerling zich langdurig of frequent ziekmeldt, is het belangrijkrijk hier tijdig op in te springen. Dit om verder verzuim of zelfs schooluitval te voorkomen. Vaak is er namelijk bij schoolziekteverzuim sprake van achterliggende problemen. 
Tijdens de lockdown was het lastig om schoolziekteverzuim te signaleren en te registeren. Nu de scholen weer (deels) geopend zijn, is het belangrijk om met elkaar oog te hebben voor de leerlingen en grip te houden op het ziekteverzuim, juist in coronatijd. De methode PATS, onze Preventieve Aanpak Terugdringen Schoolziekteverzuim, kan hierbij helpen. We implementeerden de methodiek inmiddels op 30 scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam. Lees meer over PATS op onze website.

Laagdrempelige hulp voor jongeren bij CJG Centrum

Op de CJG-locatie in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam is vanaf 14 oktober een inloopspreekuur gestart van @ease. @ease is bedoeld voor jongeren van 12 tot 25 jaar met (beginnende) psychische en sociale problemen.

Om de drempel om hulp te zoeken te verlagen, kunnen jongeren hier gratis en anoniem binnenlopen voor een gesprek.  Er is altijd een zorgprofessional aanwezig die vragen kan beantwoorden. Als het nodig is, kan deze ook helpen de juiste zorg in de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg te vinden. Daarnaast is er een psychiater bereikbaar als achterwacht in het geval van crisis. Lees meer over @ease op onze website.

Kaartje voor netwerkpartners; kleine moeite …

Onze netwerkregisseurs hebben in deze Week van de Netwerkpartners hun contacten in het netwerk digitaal in het zonnetje gezet en verrast met een toepasselijke e-card. Als dank voor een waardevolle samenwerking in de wijk en stad! Kleine moeite …

Tita van der Pot bundelt haar ervaringen in boek

Jeugdverpleegkundig Tita van der Pot schreef lange tijd blogs voor het CJG, die werden gepubliceerd op onze website. Ze vertelde erin over haar ervaringen met jongeren en gaf zo een inkijkje in het puberleven. 

Tita heeft deze gesprekken en andere verhalen gebundeld in het boekje Komt een puber bij de zuster. Begin oktober rolde het eerste exemplaar van de pers. Het boek is te bestellen via de uitgever of de boekhandel.
Online editie
Voor de Jeugd Dag
De Voor de Jeugd Dag is dit jaar een digitale editie, op maandag 2 november. Het wordt 'een normale Voor de Jeugd Dag', maar dan vanuit de luie stoel! Het thema is: verruim je blik. Net als vorige edities belooft het  inspirerend en bruisend te worden. Deelnemen? Inschrijven voor deze dag vol gesprekken, discussies en video- en chatinteractie kan nog tot 1 november.
Voor de Jeugd Dag
Onze vacatures
Werken bij het CJG ...
… voor wie elk kind belangrijk vindt. Kent u iemand die eraan wil bijdragen dat alle kinderen in de regio Rotterdam-Rijnmond gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien? Die zich sterk wil maken voor de belangrijke levensfase van 0 tot 18 jaar? En die ouders wil helpen bij de niet altijd makkelijke taak: opvoeden? We hebben op dit moment onder meer vacatures voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en een doktersassistent.
Bekijk de vacatures
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
YouTube
Email
Email
Website
Website
Copyright © 2020 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond.
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen? Schrijf u dan hier uit.
Stuur deze email door of pas uw eigen gegevens aan.