Copy
Nieuwsbrief oktober 2019

Inhoud

Een monumentje voor slachtoffers bombardement


In de late avond van 26 september 1941 wordt de Schilderswijk getroffen door een aantal verdwaalde Engelse bommen. In de Westersingel, de Jozef Israëlsstraat en op de hoek van Jozef Israëlsplein en Taco Mesdagstraat vallen acht slachtoffers: een 66 jaar oude weduwe, vier studenten die die avond een afstudeerfeestje vierden, en drie jonge kinderen uit één gezin.
Jozef Israëlsstraat, na bombardement op 26 september 1941
Klik op de afbeelding voor vergroting
Ter nagedachtenis aan deze slachtoffers willen we een monumentje plaatsen aan het Jozef Israëlssplein. Het wordt ontworpen door onze wijkgenoot Dik Breunis die ook al een eerste ontwerp heeft gepresenteerd.
Op donderdagavond 31 oktober a.s. organiseren we in Op Mars (H.W. Mesdagstraat 72)  een bijeenkomst waarop we onze plannen presenteren.
Aanvang: 20.00 uur.
Direct omwonenden hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen, maar ook alle andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.
Misschien wilt u ons initiatief ook financieel steunen? Dat kan door uw gift over te maken op banknummer NL36 INGB 0006 5011 85
t.n.v. Stichting Stolpersteine te Groningen
o.v.v. gift bijzondere Stolperstein.

Aandacht voor al geplaatste Stolpersteine


Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van nieuwe stenen, maar ook de reeds geplaatste Stolpersteine verdienen aandacht. Zo poetst een groep vrijwilligers de steentjes regelmatig op. Daarnaast vragen de huidige werkzaamheden aan gas- en waterleidingen in de wijk de aandacht. Omdat er ook in de trottoirs gegraven wordt, heeft het bestuur besloten de Stolpersteine in de betreffende straten tijdelijk weg te halen. Ze worden opgeslagen bij de gemeente Groningen en na voltooiing van de werkzaamheden weer teruggeplaatst.
Tenslotte viel ons op dat sommige stenen krasjes hebben opgelopen door de metalen draden van de schoonmaakmachines waarmee de gemeente Groningen onkruid verwijdert. We hebben de gemeente gevraagd om de bestuurders van deze machines te informeren waar de herdenkingsstenen liggen en hen te vragen langs en niet over de Stolpersteine schoon te maken. De gemeente heeft toegezegd dit te doen.

Komende leggingen van Stolpersteine


Op maandag 30 maart 2020 komt Gunter Demnig weer naar Groningen. We plaatsen dan samen met drie initiatiefnemers van buiten de wijk 18 Stolpersteine: 10 binnen de Schilderswijk en 8 daarbuiten.

Vervolgens plaatsen we in een zogeheten Selbstverlegung - zonder Gunter Demnig dus - op woensdag 24 juni 2020 nog eens dertig stenen.

Er zijn dan nog zo’n 60 stenen te gaan; we verwachten ons project in de loop van 2021 te kunnen afronden.
 
"EEN MENS IS PAS VERGETEN, WANNEER OOK ZIJN NAAM IS VERGETEN"
Bezoek onze website: www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl
U vindt daar achtergrondinformatie, biografieën van in de Tweede Wereldoorlog vermoorde wijkgenoten, en eerdere edities van deze nieuwsbrief.
Facebook
Website
Email
© 2019 Stichting Stolpersteine Schilderswijk


UW GEGEVENS WIJZIGEN  of  AFMELDEN NIEUWSBRIEF
AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Email Marketing Powered by Mailchimp