Copy
Nieuwsbrief najaar 2017

Inhoud

Donderdag 19 oktober a.s.
negentien nieuwe Stolpersteine in de Schilderswijk


Op 19 oktober a.s. worden in het trottoir voor zeven voormalige woonhuizen van oorlogsslachtoffers 19 Stolpersteine geplaatst. Gunter Demnig is er deze keer niet bij; een stratenmaker van de Gemeente Groningen gaat ons helpen bij het plaatsen van de stenen.
Wij nodigen u van harte uit bij de legging aanwezig te zijn.
Het programma:
13.30 uur
Bijeenkomst in de Pelstergasthuiskerk, Pelsterstraat 43, 9711 KJ Groningen.
Met bijdragen van nabestaanden van verzetsman en dominee van de Waalse kerk Eugène Brandligt, nabestaanden van Joodse slachtoffers, de huidige voorganger van de Waalse Gemeente en de voorzitter van het bestuur van de Joodse Gemeente in Groningen.
15.15 uur
Welkom door Matteke Winkel, voorzitter van de Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen op het adres H.W. Mesdagstraat 71a.

Start van het leggen van de stenen.
17.00 uur
Korte nazit en afsluiting in café Het Palet, op de hoek van Kraneweg en Friesestraatweg
De namen en adressen van de slachtoffers waarvoor deze dag een Stolperstein wordt geplaatst, treft u hier aan.

Uitgelicht: Eugène Brandligt – dominee en verzetsheld

Een van de personen voor wie deze middag een Stolperstein wordt geplaatst, is ds. Eugène Brandligt. Hij is op 16 juli 1885 geboren in Antwerpen als zoon van een koopman. Na een studie theologie in Genève en Montauban begint hij in 1908 zijn pastorale loopbaan als hulpprediker in de Waalse Gemeente te Amsterdam. In 1924 wordt hij predikant van de Waalse Gemeenten in Groningen en Zwolle.
Het gezin – vader, moeder en vijf dochters – woont aanvankelijk op de Turfsingel, daarna in de Sint-Jansstraat. In 1934 verhuizen ze naar de Schilderswijk, naar een bovenwoning aan de H.W. Mesdagstraat 55a.

In de oorlog nemen Eugène Brandligt en zijn vrouw Anna Brandligt-Verkouteren actief deel aan het verzet. Vanaf eind 1942 heeft het gezin een Joodse man en vrouw in huis. Ook zorgen ze voor onderduikadressen en financiële steun aan onderduikers. Een enkele keer treedt Brandligt zelfs op als predikant, bij het inzegenen van een huwelijk tussen twee onderduikers. Op zijn reizen neemt hij bonkaarten voor de voedseldistributie mee naar het Gooi, Anna Brandligt regelt vervalste persoonskaarten voor de onderduikers.

Op 8 maart 1944 gaat het mis. Als ze dicht bij huis een tweede stamkaart voor een onderduiker ophaalt, wordt Anna Brandligt gearresteerd. De Duitsers verschaffen zich toegang tot het huis. Daar vinden zij naast de jongste dochter Rody ook beide Joodse onderduikers. Allen worden naar het Huis van Bewaring gebracht. 
Eugène Brandligt is die dag op reis. 's Avonds komt hij met de laatste trein naar Groningen. In Amersfoort en in Assen is naar hem gezocht om hem te waarschuwen. Vergeefs: als hij op het Hoofdstation aankomt, wordt hij gearresteerd. Brandligt en zijn vrouw worden in het Scholtenhuis verhoord, maar ze verraden niemand.
Eugène Brandligt zit tot 3 mei 1944 vast in Groningen. Vervolgens wordt hij naar kamp Vught overgebracht en als in september 1944 de geallieerden naderen gaat hij door naar Sachsenhausen-Oranienburg. Een half jaar later is zijn laatste reis, naar Bergen-Belsen, waar hij op 3 maart 1945 aan vlektyfus bezwijkt. Zijn vrouw en hun dochters overleven de oorlog.

Draag uw steentje bij!


Inclusief alle bijkomende uitgaven – zoals het onderhoud van de website en overige organisatiekosten – komt een steentje op ca. 200 euro. Dankzij uw giften is op dit moment ca. de helft van het benodigde bedrag bijeengebracht. Er is dus nog een weg te gaan. We doen dan ook een beroep op uw steun!

Draag uw steentje bij! Ieder bedrag is welkom!
Ons banknummer: NL 36 INGB 0006 50 11 85
t.n.v. Stichting Stolpersteine te Groningen.

 
"EEN MENS IS PAS VERGETEN, WANNEER OOK ZIJN NAAM IS VERGETEN"
Bezoek onze website: www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl
U vindt daar achtergrondinformatie, biografieën van in de Tweede Wereldoorlog vermoorde wijkgenoten, en eerdere edities van deze nieuwsbrief.
Facebook
Website
Email
© 2017 Stichting Stolpersteine Schilderswijk

UW GEGEVENS WIJZIGEN  of  AFMELDEN NIEUWSBRIEF
AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Email Marketing Powered by Mailchimp