Copy
Nieuwsbrief winter 2016

Inhoud

Biografieën slachtoffers H.W. Mesdagstraat online


Na de Wassenberghstraat zijn nu ook resultaten van het onderzoek naar oorlogsslachtoffers in de H.W. Mesdagstraat in te zien. De biografieën van 30 Joodse slachtoffers en twee verzetsstrijders zijn inmiddels op onze website te vinden. Soms zijn het summiere verhalen, soms is er meer informatie gevonden, en zelfs foto's, zoals die van het gezin Van Gelder dat op de H.W. Mesdagstraat 9A woonde.Op de foto zien we moeder Marianne met zoon Adolf en dochters Sara en Rebecka. Moeder en kinderen worden op 12 november 1942 naar Westerbork gebracht, en vervolgens getransporteerd naar Auschwitz. Daar worden zij op 23 november 1942 vergast. Vader Aäron is een maand daarvoor al naar Auschwitz gedeporteerd. Hij wordt daar drie maanden na de dood van zijn naaste familie op 28 februari 1943 vermoord.

De volgende straat: de Jozef Israëlsstraat


Vanwege het feit dat Jozef Israëls een Joodse schilder was, werd al in 1940 de naar hem genoemde straat omgedoopt tot De Vries Lamstraat. De Vries Lam was ook een Groningse schilder, maar daarmee zijn alle overeenkomsten wel zo'n beetje benoemd. Bij de bevrijding kreeg Jozef Israëls zijn straat dan ook per omgaande terug, maar inmiddels waren wel meer dan 40 straatbewoners door de bezetter afgevoerd en vermoord. Ons onderzoek gaat zich nu richten op de bewoners van deze zwaar getroffen straat. In een volgende nieuwsbrief rapporteren we u over onze vorderingen.

10 maart a.s.: bewonersbijeenkomst in Op Mars

Bij de start van ons onderzoek naar slachtoffers in de Jozef Israëlsstraat nodigen we de inwoners van deze straat graag uit voor een bijeenkomst om onze doelstellingen en werkwijze toe te lichten.
Deze bijeenkomst vindt plaats op 10 maart a.s. in wijkgebouw Op Mars in de H.W. Mesdagstraat 72. Ook als u niet in de betreffende straat woont, bent u van harte welkom! Aanvang: 20.00 uur.

Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet


Onze stichting doet mee aan de manifestatie 'Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet'. Op 4 mei a.s. worden op een aantal locaties in Groningen verhalen verteld over de oorlogsgeschiedenis die zich in een huis heeft afgespeeld. Ook in Schilderswijk zijn op drie adressen verhalen te beluisteren over wijkbewoners die slachtoffer zijn geworden van het naziregime. De lezingen zijn op verschillende momenten, tussen 11.00 en 15.00 uur, met een afsluiting om 16.00 uur in de synagoge in de Folkingestraat. 
Het programma rond huizen in onze wijk:
HW Mesdagstraat 72; wijkgebouw Op Mars
Over het gezin Van Gelder (5 personen)
Spreker: Titia Hemminga.
Over drie wijkbewoners die in verzet kwamen en dat met de dood hebben moeten bekopen.
Sprekers: leden van de onderzoeksgroep
Ronde 1      Ronde 2
11.00 uur     12.00 uur
HW Mesdagstraat 13
Over het gezin Meijer Levie (6 personen)
en het echtpaar Fürst (2 personen).
Allen omgekomen in concentratiekampen. 
Spreker: Lucie Dijksterhuis
Ronde 1      Ronde 2
12.00 uur     13.00 uur
HW Mesdagstraat 37
Over Alfred Kuhn, op 15-jarige leeftijd hier weggevoerd.
En over de familie Menco die hier na de oorlog woonde en voor veel terugkerende joden een eerste opvang verzorgde. 
Spreker: Bertien Menco
Ronde 1      Ronde 2
13.00 uur     14.00 uur

Donaties


De fondsenwerving begint op gang te komen. We hebben giften mogen ontvangen van veel particulieren van binnen en buiten de wijk. De afgelopen maanden hebben bovendien de volgende bedrijven en organisaties hun steentje bijgedragen: Basic Travel, Diataal BV, Hervormde Stichting Het Groene Weeshuis, Hut & Co Registeraccountants en Belastingadviseurs, Klip Accountants & Belastingadviseurs, Knols Koek, De Omhelzing, Rotary Club Belcampo, Staal Boersma Advies, Stichting Het Roode of Burgerweeshuis, Stuurwold Tweewielers, Ten Kate Taxatie en Consult BV, Torenbeek Schoenen, Vastgoed Noord Nederland, Zeker Zanen BV.
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Statiegeldactie Jumbo


Ook de Jumbo aan de Wilhelminakade ondersteunt – via hun goede-doelenstichting Maripaan Teaming – het leggen van Stolpersteine in onze wijk. Het personeel draagt financieel bij en de klanten doen dat door in de periode van 25 januari tot 22 februari 2016 hun statiegeldbon in de box naast de flesseninname te stoppen.

Klik op de afbeelding voor vergroting

Draag een steentje bij!


Wilt u ook een bijdrage leveren, dan stellen we dat zeer op prijs. De kosten voor de productie en het leggen van een Stolperstein zijn € 150. Voor dat bedrag draagt u dus letterlijk een steentje bij. Maar vanzelfsprekend is ieder ander bedrag ook meer dan welkom!

Ons banknummer: NL 36 INGB 0006 50 11 85
t.n.v. Stichting Stolpersteine te Groningen
"EEN MENS IS PAS VERGETEN, WANNEER OOK ZIJN NAAM IS VERGETEN"
Gunter Demnig
Facebook
Website
Email
Bezoek onze website: www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl
U vindt daar achtergrondinformatie, biografieën van in de Tweede Wereldoorlog vermoorde wijkgenoten, en eerdere edities van deze nieuwsbrief.
© 2016 Stichting Stolpersteine Schilderswijk


UW GEGEVENS WIJZIGEN  of  AFMELDEN NIEUWSBRIEF
AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Email Marketing Powered by Mailchimp