Copy
Nieuwsbrief winter 2017

Inhoud

Draag uw steentje bij: nog 10.000 euro te gaan!


In drie rondes zijn inmiddels in totaal al 62 Stolpersteine geplaatst. Volgend jaar komen daar in twee rondes nog eens 52 stenen bij. Daarmee komen we eind 2018 uit op iets meer dan de helft van alle in onze wijk te leggen stenen. We verwachten het project in de loop van 2021 te voltooien. Dan zijn voor alle ca. 225 wijkgenoten die door geweld in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen Stolpersteine geplaatst.
Maar om dat doel te bereiken hebben we nog zo'n 10.000 euro nodig. Kosten voor het vervaardigen van de laatste 50 stenen, het organiseren van de steenleggingen, vervoer van nabestaanden, onderhoud van de website, enzovoort. Wat zou het fijn zijn om straks te kunnen zeggen dat de financiering helemaal rond is.
Helpt u ons dit te realiseren? Alle bedragen zijn welkom! Ons banknummer is: NL 36 INGB 0006 50 11 85, ten name van Stichting Stolpersteine te Groningen.

Fotoreportage van de legging van 19 oktober j.l.


Op donderdag 19 oktober 2017 zijn in het trottoir voor zeven voormalige woonhuizen van oorlogsslachtoffers in de Schilderswijk weer 19 Stolpersteine gelegd.
Voorafgaand aan de steenlegging was er een plechtigheid in de Pelstergasthuiskerk, vormgegeven samen met de nabestaanden van ds. E.J.H. Brandligt en de nabestaanden van de familie Frank-Keizer. De kerk is de thuisplaats van de Waalse Gemeente, het kerkgenootschap waaraan wijkgenoot en oorlogsslachtoffer dominee Brandligt indertijd verbonden was.
(foto Gerard Smeding)
Frits Grünewald, voorzitter van de Joodse Gemeente in Groningen, een van de sprekers tijdens de plechtigheid.
(foto Gerard Smeding)
Nabestaanden van de familie Frank, met in hun midden Elly Matz-Frank, nichtje van de familie Frank-Keizer. Over haar wordt door de Israëlische televisie een documentaire gemaakt. De opnamen die zij op de dag van de Stolpersteine-legging hebben gemaakt, zijn te bekijken op YouTube.
(foto Ewoud Broeksma)
Er was deze keer sprake van een zogeheten 'Selbstverlegung'. Gunter Demnig was niet aanwezig. Onze stratenmaker Ferry Oosterhof heeft de stenen een dag van tevoren geplaatst, en bedekt met zand. Dat wordt tijdens de plechtigheid bij wijze van onthulling weggeveegd.
(foto Ewoud Broeksma)
De Stolperstein voor verzetsheld Eugène Brandligt, bij zijn voormalig woonhuis aan de H.W. Mesdagstraat 55a.
(foto Ewoud Broeksma)
Het is een traditie aan het worden: twee leerlingen van de Nassauschool leggen bloemen bij de nieuwe Stolpersteine.
(foto Ewoud Broeksma)
De informele afsluiting vond plaats in café Het Palet, op de hoek van Friesestraatweg en Kraneweg.
(foto Gerard Smeding)

Vooruitblik: activiteiten in 2018


De stichting gaat door met het doen van onderzoek naar slachtoffers. In januari 2018 worden de portretjes van de slachtoffers uit de Taco Mesdagstraat, het Taco Mesdagplein, de Jan Lutmastraat en de Otto Eerelmanstraat op de website geplaatst. Zo onderzoeken we straat na straat. 
Zoals gezegd zijn het komend jaar weer twee steenleggingen gepland. Daarnaast zet de stichting zich in om het verhaal van de Stolpersteine in de wijk en daarbuiten zo veel mogelijk uit te dragen. Een aantal activiteiten staat al vast.
Zondag 8 april 2018
Gluren bij de buren. In wijkpand Op Mars vertellen we over de Schilderswijk in de Tweede Wereldoorlog. Daarop volgt een wandeltocht langs een aantal Stolpersteine, waarbij levensverhalen van slachtoffers worden verteld.
Vrijdag 4 mei 2018
In het kader van de manifestatie Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet verzorgt de Stichting in twee woonhuizen in de wijk lezingen over slachtoffers.
Donderdag 31 mei 2018
Legging van Stolpersteine (Selbstverlegung)
Oktober 2018
Legging van Stolpersteine door Gunter Demnig
"EEN MENS IS PAS VERGETEN, WANNEER OOK ZIJN NAAM IS VERGETEN"
Bezoek onze website: www.stolpersteineschilderswijkgroningen.nl
U vindt daar achtergrondinformatie, biografieën van in de Tweede Wereldoorlog vermoorde wijkgenoten, en eerdere edities van deze nieuwsbrief.
Facebook
Website
Email
© 2017 Stichting Stolpersteine Schilderswijk

UW GEGEVENS WIJZIGEN  of  AFMELDEN NIEUWSBRIEF
AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Email Marketing Powered by Mailchimp